web analytics

Strop rond Joris Demmink verder aangetrokken

NETWERK-UITZENDING GING WEL DEGELIJK OVER JORIS DEMMINK

Gisteravond heb ik gesproken met een journalist. Hij vertelde mij dat zijn Netwerk-collega´s hem hebben verzekerd dat de hoge ambtenaar Joris, die aan bod komt in de Netwerk-uitzending over het Rotterdamse HIK-onderzoek (Handel In Kinderen) van 1994, inderdaad Joris D. is. Van een huiveringwekkende persoonsverwisseling met een andere hooggeplaatste Joris zou geen sprake zijn.

Voorts een e-mail verzonden met vragen aan de advocaat van Joris D. Deze liet mij vanochtend weten dat de heer D. momenteel in het buitenland verbijft, en dat het antwoord nog even op zich laat wachten, maar wel zal komen.

Dit waren mijn vragen:

Geachte heer Knijff,

Graag zou ik de volgende vragen voorleggen aan uw cliënt Joris D.

-Klopt het dat de heer D. in de jaren negentig is veroordeeld tot 240 uur dienstverlening en een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, dit als gevolg van het onderzoek door het zogenaamde HIK-team (Handel In Kinderen) van de Rotterdamse politie/justitie naar jongensprostitutie in 1994? Ten gevolge van het onderzoek werd de Duitse jongenshandelaar Lothar G. tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld.

(Dit kwam naar voren in een uitzending van Netwerk dd 20 april 1998. Tevens werd onlangs in het programma EenVandaag hieraan gerefeerd. Voor wat betreft Netwerk, verwijs ik u naar een beschrijving van deze uitzending door het Instituut voor Beeld en Geluid hieronder).

-Heeft de heer D. deze taaktraf uitgevoerd? Zo ja, waaruit bestond de dienstverlening?

-Was de AIVD op de hoogte van het Rotterdamse onderzoek uit 1994? Heeft de heer D. de AIVD (voorheen BVD) hierover geinformeerd?

-Was de voormalige minister P.H. Donner op de hoogte van het onderzoek door het HIK-team en de rol daarin van de heer D.?

Vriendelijke groet

Stan de Jong

Nieuwe Revu

Wordt vervolgd.

bron: standejong.nl

Commentaar Micha Kat:
Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek begint zo langzamerhand een opmerkelijke praktijk te voeren. Ik vraag me af of zijn optreden in tuchtrechterlijke en ethische zin nog wel door de beugel kan nu het in feite bewezen is dat zijn client Joris Demmink zich gedurende vele jaren schuldig heeft gemaakt aan het misbruiken van waarschijnlijk honderden jonge kinderen wiens levens hij heeft vernietigd. Daarnaast blijkt nu ook nog dat hij betrokken is bij de handel in jonge sex-slaven waarvoor hij nota bene veroordeeld lijkt te zijn. Als Knijff vast blijft houden aan de onschuld van Demmink en het OM weigert vervolging in te stellen, wordt hij de facto mede-schuldig aan het voortgaan van het misbruiken van jonge kinderen door Demmink. Volgens mij schrijven de regelen van het nobile officium alsmede de burgerplicht en het tuchtrecht waarvan Knijff een eminent deskundige is in een geval als dit voor dat hij de onschuldclaim van zijn client laat vallen vanuit de reeele mogelijkheid dat zijn client ook in de periode van zijn bijstand bijft doorgaan met het plegen van zedendelicten. Wat Knijff als advocaat dan nog rest is het bijstaan van zijn client in de procedure zelf, maar dat zal hij als civilist niet doen.
Knijff trad tevens op voor ex-minister Job de Ruiter tegen wie ook sterke verdenkingen lopen van pedofielie. Daarnaast speelde hij een bedenkelijke rol in de zaak-Westenberg als advocaat van advocaat Hugo Smit die de gecorrumpeerdheid van Westenberg aan de kaak stelde en daarvoor moest bloeden door de vernietiging van zijn carriere.

Print Friendly, PDF & Email
Share