web analytics

STRIJD PEDO-TOERISME GESABOTEERD

demminkJoris Demmink cs. misbruiken niet alleen ongestraft kinderen, ze saboteren ook de Nederlandse inspanningen de strijd aan te binden met het internationale pedo-kindersekstoerisme * ‘Integere’ Harm Brouwer van het OM zit voor 100% in het pedo-complot * Tweede kamer en de politiek laten zich al imbecielen de hei op sturen

Justitie in Nederland blijkt alle inspanningen de strijd aan te binden met sekstoerisme van pedofielen naar landen als Cambodja, Filippijnen en Thailand actief te saboteren. Dat blijkt uit een rapport van Terre Des Hommes van september 2007. Dit rapport wilde de aangescherpte zedenwetgeving van oktober 2002 (amendement-Barth) evalueren die het mogelijk maakt Nederlanders die in het buitenland kinderen misbruiken in ons land voor de rechter te brengen.  Het rapport (Wat we niet zien dat is er niet, Vervolging van kindersekstoeristen in Nederland en Cambodja) schetst en ontluisterend beeld van Justitie in Nederland waar men actief lijkt mee te werken de kindermisbruikers in Azie geen strobreed in de weg te leggen.  De kern van de evaluatie was de vraag naar de effectiviteit van de wetgeving: hoeveel Nederlandse pedofielen zijn er vanaf 2002 opgespoord en voor de rechter gebracht? Zowel het WODC -het onderzoeksinstituut van Justitie- als het College van Procureurs-Generaal als het arrondissementsparket van Den Haag weigerden medewerking aan de evaluatie zoals te lezen is in de brieven in het gelinkte rapport vanaf blz. 52. Maar alsof dat nog niet erg genoeg is, blijkt uit de case-study over pedo-sekstoerisme naar Cambodja dat Justitie de facto een fel pro-pedobeleid voert. Blz. 17:

teevenDe ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken hebben met deze verdragen [internationale verdragen ter bestrijding van kindermisbruik, MK] extra instrumenten in handen voor de bestrijding van de ernstige misdaad van kindersekstoerisme. Het lijkt er niet op dat deze ministeries een visie hebben ontwikkeld over hoe deze verdragen toe te passen.

Blz. 17:  Het ministerie van Justitie vermeldt in een brief van 19 april 2006 dat de internationale opsporing van kindersekstoerisme voorspoedig verloopt. Er zouden 44 zaken zijn binnengekomen waarvan er in 8 tot vervolging is overgegaan. Deze cijfers zijn misleidend. Het gaat hier niet om kindersekstoerisme, maar om zedemisdrijven in het algemeen. In een overzicht van de jurisprudentie van kindersekstoerisme zijn deze aantallen ook niet terug te vinden. In de brief wordt ook nagelaten de details van de zaken te melden. Het ministerie van Justitie lijkt hier de zaken positiever voor te stellen dan ze zijn.

Blz. 18: Het College van Procureurs-Generaal weigert desgevraagd nader in te gaan op de aanpak van kindersekstoerisme. Het College stelt zich op het standpunt dat een onderzoek naar de organisatie van de opsporing inclusief de toekenning van prioriteit eraan niet zinvol is omdat er weinig zaken zijn.

Blz. 18: In de schriftelijke behandeling van de evaluatie van de partiele wijziging op de zedelijkheidswetgeving waarin de extraterritoriale rechtsmacht uitgebreid is, bevroeg de kamer de minister uitdrukkelijk over het onderwerp kindersekstoerisme. De vraag wat er gedaan wordt om de vervolging van kindersekstoerisme te verbeteren wordt door de minister echter niet beantwoord.

Blz. 24: Dat mensen die kinderen misbruiken veelal vrijuit gaan, ligt mede aan het feit dat de aanpak van kinderporno -laat staan sekstoerisme- niet terugkomt in de regio- en beleidsplannen van de politie. (…) Er wordt door de geinterviewde politie een gebrek aan bewustzijn bij Justitie en de politietop gesignaleerd. (…) Een belangrijke factor is de blijvend lage prioriteit die het OM aan het type zaken geeft.

Als we spreken over Nederlandse pedofielen die in Cambodja -maar ook in tal van andere landen- kinderen misbruiken gaat het niet om geringe aantallen. Op blz. 13 van het rapport staat een grafiek waaruit blijkt dat van alle kindermisbruikers die in Cambodja werden gearresteerd na interventie van de NGO APLE 10% Nederlander is, een percentage dat gelijk is aan dat van Duitsland en Frankrijk. Het is bekend dat Joris Demmink kinderen heeft misbruikt in Thailand. ‘Pedo-woordvoerder’ Fred Teeven (foto) van pedo-partij VVD zal het allemaal worst wezen. Proost, Joris! Ook zo, Fred!

Print Friendly, PDF & Email
Share