web analytics

Strafadvocatuur is mega-zwendel

ficqGerard Spong, Geert-Jan ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’ Knoops, Cees ‘VARA’ Korvinus, Benedicte Ficq, Victor Koppe, Britta ‘Groen Links’ Bohler, ‘mafiamaatje’ Bram Moszkowicz met zijn ‘publieke omroep’ neuksletje en anderen: al deze zogenaamde ’toppers’ uit de strafadvocatuur worden in werkelijkheid aangestuurd door de staat en verraden hun clienten op cruciale momenten. Aldus maken deze strafpleiters zich schuldig aan het meest grove beroepsverzuim dat er in de advocatuur bestaat en treden ze de facto zelf toe tot de gelederen van de criminelen die ze voorgeven te verdedigen. Dit alles is een van de meest perverse gevolgen van de verkrachting van onze rechtsstaat onder Joris Demmink die in een stroomversnelling is geraakt als gevolg van de IRT-affaire en een point of no return bereikte met de staatsmoord op Maarten van Traa. Na het afrekenen met Van Traa die steeds dichter bij de ontmaskering raakte van Justitie en ons koningshuis als krachten die een mafia-achtige organisatie aanstuurden met als voornaamste ‘divisies’ drugshandel en kinderhandel

werd een smoke screen opgetrokken via de introductie door Joris Demmink van het zogeheten ‘mega-proces’ (later ‘proces van de eeuw’ genoemd) waarmee de indruk diende te worden gewekt dat de overheid ‘alles op alles zet’ om de ‘georganiseerde misdaad’ aan te pakken. Hiertoe werden tot dan toe nooit eerder vertoonde middelen vrijgemaakt om een ‘oorlog’ te ontketenen tegen de ‘georganiseerde misdaad’ waarbij de slaafse media werden ingezet een sfeer te creeren van crisis en hysterie en zelfs niet werd teruggedeinsd voor pseudo-doodsbedreigingen aan officieren van justitie- hetgeen vervolgens weer breed werd uitgemeten in de media- en het plegen van fake & false flagaanslagen op rechtbanken.

DE ENIGE ECHTE MEGA-PROCESSEN EN ‘PROCESSEN VAN DE EEUW’ ZIJN DIE WELKE GEVOERD MOETEN WORDEN TEGEN JORIS DEMMINK EN DE ANDERE STAATS-CRIMINELEN!

In deze Kafka-achtige sfeer van pseudo-vervolging en nep-justitie -een sfeer die we zo goed kennen uit de talloze ‘dwalingen’ en uit zaken als die van Marianne Vaatstra en de Deventer Moordzaak- was het natuurlijk van cruciaal belang dat de ‘verdediging’ van de diverse -op het altaar van de crimineel Demmink geofferde- ’topcriminelen’ zoals Etienne U., Ernest L., Willem H. en Johan V. het spelletje meespeelde waarbij de indruk moest worden gewekt van een ‘furieuze verdediging’ maar waarbij in werkelijkheid werd meegewerkt aan het criminaliseren en detineren van hun clienten. Deze advocaten werden vervolgens conform de vaste gewoonte binnen mafia-organisaties ‘beloond’ met leerstoelen (Knoops, Mols, Zegveld), senator-schappen (Bohler), ongelimiteerde media-exposure via de staatsomroep (Spong, Moszkowicz), hoge koninklijke onderscheidingen (Knoops) en zelfs met leidende posities binnen deze staatsomroep (Korvinus).

Natuurlijk waren mensen als Johan V. en Etienne U. actief inde drugshandel, maar de opzet van Justitie was om de zaken tegen hen op gigantische wijze ‘op te blazen’ en aldus de aandacht af te leiden van de eigen delicten en de eigen rol in criminele organisaties die veel prominenter en groter was dan die van de criminelen die werden vervolgd in de ‘mega-processen’. Dit is vast komen te staan uit de relaties van Klaas Bruisma met de ‘bovenwereld’ en in het bijzonder met het koninklijk huis. Dit alles dreigde te worden onthuld door Maarten van Traa die volgens tipgever ‘Gerechtigheid’ om het leven is gebracht door het toedienen van een rape-drug vlak voordat hij in de auto stapte. Zijn toenmalige vrouw is ‘afgekocht’ dan wel tot zwijgen gebracht door datzelfde koninklijk huis. Hieronder enkele ’topadvocaten’ nader onder de loep genomen:

spongGerard Spong: wordt nadrukkelijk genoemd als betrokken bij het Demmink-pedonetwerk en aldus waarschijnlijk gechanteerd. Hierdoor kon de Staat hem ondermeer ‘inzetten’ als ’troefkaart’ tegen Geert Wilders. Werd reeds ingezet in de pedo-zaak rond Koos H. begin jaren 80 van de vorige eeuw en recent ook om de zaak Saban B. toe te dekken. Trad in de eerste mega-processen op als advocaat van Johan V. Houdt kantoor met Oscar Hammerstein die nedrukkelijk in relatie wordt gebracht met het pedo-netwerk en het koninklijk huis.

knoopsGeert-Jan Knoops: ingehuurd om als advocaat van Ernest L. in de Deventer moordzaak te voorkomen dat de waarheid aan het licht komt. Verraadde met zijn vrouw en collega C. Hamburger hun client Marie Claire Rovers die een dochter was van Juliana en Prins Hendrik, maar kapot is gemaakt door het koninklijk huis. Probeert zich thans te ontfermen over Fred Spijkers om ook deze zaak ‘af te wikkelen’ conform de oekazes van Joris Demmink. Door de media veelvuldig ingezet als propagandist van de ‘internationale rechtsorde’ waarin ‘misdaden tegen de menselijkheid’ moeten worden ‘aangepakt’, uiteraard ter maskering en ter ‘witwassing’ van ware criminelen zoals Beatrix, Bush en de andere Bilderbergers. Werd recent door het koninklijk huis onderscheiden.

bohlerBritta Bohler en Viktor Koppe: Hun kantoor begon ooit als oprecht en geengageerd, maar werd in de loop der jaren geheel en al ‘gekaapt’ door de Staat en is thans een decadente en arrogantie bende slaafse zakkenvullers. Veraadde in opdracht van het koninklijk huis Edwin de Roy van Zuijdewijn -Britta riep zelfs ooit dat Maartje van Weegen zou worden gedagvaard maar ging toen snel voor Groen Links in de Eerste Kamer zitten- en speelde een cruciale rol bij de ‘Hofstad-hoax’, het Nederlandse ‘antwoord’ op Osama Bin Laden die door de Staat werd ingestoken met als doel het kunnen opvoeren van de war on terror.

ficqBenedicte Ficq: Moet thans proberen de banden van haar client Jan-Drik Paarlberg met de ‘bovenwereld’ (Neelie Kroes) buiten de strafzaak te houden hetgeen uitstekend lukt. Een nicht van oud-PG Rene Ficq die in opdracht van het pedo-netwerk in 1998 het Rolodex-onderzoek stopzette. Leeft samen met Oranje-propagandiste Dorine Hermans met wie ze zelfs kinderen heeft weten te verwekken. Als advocate van D. Soerel betrokken bij het ‘mega-proces’ tegen Holleeder.

korvinusCees Korvinus: deelde jarenlang een maatschap met crimineel John Engelsma waarvan de banden met Oranje door ondermeer deze website zijn aangetoond. Hier uitgebreide backgrounds. Het staat echter wel min of meer vast dat de ‘mega-criminelen’ rond Klaas Bruinsma mede werden aangestuurd door Cees zelve [backgrounds]. Thans als voorzitter van de VARA een van ’s lands meest prominente ‘witwassers’ van informatie die de staatscriminelen in de problemen zou kunnen brengen.

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het toch komt dat al deze ‘dienaren van de rechtstaat’ keer op keer voor de camera’s worden gesleept om ons ‘uit te leggen’ hoe het zit? Waarom wordt de advocate van Baybasin Adele van der Plas nooit gevraagd bij Pauw & Witteman en DWWD? O wat worden we gefuckt!

Print Friendly, PDF & Email
Share