web analytics

Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig!

collectant.jpgDe Rammende Rechter Wicher Wedzinga heeft enorm zijn nek uitgestoken met de emails over Demmink, Donner en Hirsch Ballin die hij uw webmaster heeft toegestuurd. Over de vraag of uw webmaster moreel geheel in zijn recht stond de emails te publiceren kan men van mening verschillen, maar ze zijn in elk geval journalistiek van groot belang, met name in het licht van de naderende beslissing over de vervolging van Joris Demmink. We zeggen het nog maar even: de reden om de mails te publiceren was er niet in gelegen de beide ministers aan de schandpaal te nagelen -hoezeer ze dat overigens wel verdienen- maar om een verklaring te bieden voor de absurde wijze waarop de Staat omgaat met het Demmink-dossier. Wedzinga heeft uitvoerig aangegeven uw webmaster te willen steunen in zijn strijd tegen de pedofiele kindermisbruiker Joris Demmink en zijn emails kunnen in deze strijd van groot belang zijn, vooral als er op grond van die mails aanvullende informatie wordt verkregen. Want zo werkt internet-journalistiek nu eenmaal, gebruikmakend van de wisdom of the crowd. Om Joris Demmink uit te schakelen willen wij geen middel ongebruikt laten! Zijn schuld staat juridisch en proces-technisch vrijwel vast en thans hangt het morele voortbestaan van ons land af van de vraag: krijgt de SG een ‘eerlijk proces’ of wordt gezegd: er bestaat in Nederland een geprivilegeerde groep van hoogwaardigheidsbekleders die zich ongestraft schuldig mag maken aan de meest weerzinwekkende zedendelicten? Maar terug naar de Rammende Rechter.

Dat hij een terugtrekkende beweging maakt door te zeggen niet meer achter de inhoud van de emails te staan, dat zij hem vergeven. We weten niet wat er speelt. Wellicht is hij geintimideerd zoals ook al eerder gebeurde toen hij een onwelgevallig stuk publiceerde op Geenstijl. Wat we echter wel weten is dat de Rammende Rechter de steun van ons allen, ook financieel, meer dan nodig heeft. We kunnen constateren dat de Rammende Rechter op een onvoorstelbare wijze is afgeserveerd na weliswaar een serieus delict -vrouwenmishandeling-, maar een delict dat in geen enkele verhouding staat tot de delicten waaraan ’topjuristen’ zoals Fokke Fernhout, Joost Tonino en Hans Holthuis zich hebben bezondigd. Maar die mensen behoren tot de ‘geprivilegeerde kliek’ uit de Randstad. We hebben altijd al het gevoel gehad dat Wedzinga geen haar zou zijn gekrenkt als hij raadsheer geweest was in Amsterdam of Den Haag. Reden te meer dus om de Rammende Rechter een hart onder de riem te steken via een email ([email protected]) of via een bijdrage op de rekening 654791600 tnv G. Stemkens te Zuidlaren.


Print Friendly, PDF & Email
Share