web analytics

Stephanie (3)

Even ter bezinning voor Christmas Eve:

Het is nu out in the open: De stelling dat een meisje uit Kollum cruciale getuige is geweest van wat er met Marianne is gebeurd, een getuige die Marianne voor het laatst levend heeft gezien, een getuige die weet hoe en door wie Marianne is ontvoerd.

De getuige, inclusief haar toenmalige (en huidge?) advocaat, ontkennen NIETS maar dan ook niets, van deze stelling. Zij kozen er voor om de aangekondigde publiciteit over deze stelling te laten gebeuren, ZONDER deze tegen te spreken of te corrigeren.

Hoeveel duidelijker wil je het nog hebben?

Nog een schepje erboven op: Ligt het niet op zijn minst op de weg van Justitie om commentaar te geven op deze stelling? Justitie dat, zo moeten wij geloven, er nog immer alles aan doet om deze zaak tot een oplossing te brengen. Nu heeft ook Justitie informatie, publiekelijk, dat er een getuige bestaat die kennis heeft over de ware toedracht.

Maar er gebeurt NIETS! Helemaal niets! En ook de mainstream media zwijgen in alle talen! Ook over de aangrijpende radioboodschap van de moeder van Marianne. En waarom reageert Stephanie daar ook nu nog niet op?

Nogmaals: Stephanie weet wie de daders zijn! Ze houdt voor zich wat er met Marianne is gebeurd, wie haar hebben “gepakt”. Ze heeft ALLE tijd en ruimte gekregen om de zaak elegant op te lossen door het alsnog aan de ouders van Marianne te vertellen. Maar steeds houdt ze zich laf schuil, ondanks het advies van haar advocaat. Bovendien kan ze ook nog schaamteloos liegen. Haar vader is ook zo’n slapjanus zonder ruggegraat. En moeder zegt gewoon: “Het is kleer! Het boek is dicht.”

Net of ze het uitgelezen heeft!

Het boek is helemaal niet dicht. In your dreams! Het boek kan ook na 11 jaar gewoon open gedaan worden.

Need I say more? How do you spell DOOFPOT?

Grappig dat iedereen als individu zegt dat deze gruwelijke zaak dient te worden opgelost, maar dat er door de instanties waarvoor zij werken, niets aan wordt gedaan.

Probeer het eens bij de NOS of elk ander medium: Vinden jullie ook dat de moord op Marianne Vaatstra moet worden opgelost? JAAAAH! klinkt het in koor.

Probeer ze vervolgens te bewegen om het OM te vragen of Jano Hassan de neef is van hoofdverdachte Ali Hassan.

The silence is deafening.

From: Wim Dankbaar [mailto:[email protected]]
Sent: donderdag 16 december 2010 12:11
To: ‘Jeroen de Jager’; Rienk Kamer

Subject: FW: Belangrijke informatie c.q. vragen i.v.m. de moordzaak Marianne Vaatstra

Beste Jeroen, Beste Rienk,

Ik vermoed dat ik op onderstaande email geen antwoord ga krijgen. Men zal trachten dit gewoon te negeren. (wel gisteren een leesbevestiging van Jongsma ontvangen)

Zijn jullie als NOS bereid om de druk erop te zetten, door het antwoord op vraag 1 en 2 te vragen? Met name het antwoord op vraag 1 is super belangrijk, en legt de doofpot in 1 klap bloot.

Het antwoord Nee, is namelijk een bewijsbare leugen, en als het antwoord ja is, dan hoef ik niet uit te leggen wat dat betekent, toch? Laat me even weten of jullie deze assistentie willen verlenen?

Mvg

Wim

PS Mevr Bronsvoort is de HOvJ van AP Leeuwarden, Andries Jongsma is de nieuwe zaaksofficier voor de Vaatstra zaak. Henk Mous weten jullie wie dat is. Dat is de vent die de pers te woord staat.

Het nummer van het OM Leeuwarden is:

Algemeen adres:

Zaailand 102

Postbus 21035
8900 JA Leeuwarden

Tel: 058 – 234 16 10
Fax: 058 – 234 16 00
E-mail:
[email protected]

Geachte heer Jongsma,

Ik heb van de ouders van Marianne Vaatstra begrepen dat u de huidige zaaksofficier voor deze onopgeloste moordzaak bent.

Volgens mijn informatie is het zo dat de door justitie gezochte hoofdverdachte in deze moordzaak,Ali Hussein Hassan, een volle neef heeft, die woonachtig is in Nederland (Groningen).

Meer hierover vindt u hier:

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/5163/jano-hassan.html

Mijn eerste vraag is: Kunt u bevestigen dat deze Jano Hassan de neef van de bedoelde Ali Hassan is?

Mijn tweede vraag is: Heeft Justitie in het kader van het opsporingsverzoek, deze Jano ooit benaderd om hem te vragen of hij bekend is met de verblijfplaats van Ali Hassan? Zo nee, bent u voornemens dit naar aanleiding van deze informatie alsnog te doen?

Mijn derde vraag is: Kunt u zo spoedig mogelijk contact met mij opnemen, om (telefonisch) een aangifte op te nemen van mevrouw I W wegens bedreiging door deze Jano Hassan?

Meer informatie vindt u in bovengenoemde link.

In afwachting van uw spoedige berichten,

Hoogachtend,

Wim Dankbaar

023-5268730

CC aan de ouders van Marianne Vaatstra. Gelieve hen op uw antwoord aan mij in te kopiëren.

Toch is er iets wat u zelf kunt doen, behalve deze site bezoeken. Een kleine bijdrage slechts. Namelijk dit artikel op nujij.nl omhoog stemmen. Even registreren en stemmen. 1 minuutje werk. Gisteren 23.000 bezoekers op deze site, Als nu 1 procent daarvan deze kleine moeite neemt, dan staat het artikel al bovenaan voor het hele jaar, en laat u ook even zien dat u het belangrijk vindt. NU.nl was wel het enige lid van de MSM dat aandacht schonk aan de radio-oproep van Maaike. Chapeau!

Verder met de correspondentie:

From: Wim Dankbaar [mailto:[email protected]]
Sent: woensdag 24 november 2010 14:40
To: ankerenanker.nl
Cc: ‘Van Reemst
Subject: Re: Reemst

Geachte heer Anker,

Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt, maar ik zou graag uw reactie vernemen op mijn voorstel om een gesprek te arrangeren tussen uw cliënten en de ouders van Marianne Vaatstra.

U lijkt mij de ideale partij om zo’n gesprek tussen uw huidige cliënten en uw voormalige cliënten tot stand te brengen.

Overigens heb ik begrepen dat u de ouders van Marianne destijds heeft uitgenodigd om hen op de hoogte te brengen van de brief van het Openbaar Ministerie waarin uiteengezet werd dat de in Turkije aangehouden Ali Hassan niet de moordenaar was van hun dochter, omdat diens DNA profiel niet matchte met het het DNA van het sperma dat op het stoffelijk overschot van Marianne werd aangetroffen. U weet het kennelijk nog niet, maar een groter bedrog van justitie is nauwelijks voorstelbaar. Deze Ali Hassan was bewijsbaar niet de verdachte die Justitie zocht en sinds 1 mei 1999 spoorloos was verdwenen uit het AZC Kollum. Hij voldeed niet aan het signalement, heeft niet eens in het AZC Kollum gezeten en was ook niet de vriend van Feik Mustafa en/of de neef van Jano Hassan. Zijn enige overeenkomst met de werkelijke verdachte was zijn naam. Dit zal uw cliënte Stephanie Broersma ook kunnen bevestigen.

In de laatste alinea van een recente publicatie gaven de ouders van Marianne Vaatstra aan dat zij nu een advocaat zoeken die de leugens van het Openbaar Ministerie onderuit kan halen.

http://www.archiefleeuwardercourant.nl/vw/article.do?code=NOF&date=20100531&id=NOF-20100531-01010001

Van verscheidene confreres begrijp ik dat u en uw tweelingbroer bekend staan als integere mannen, die de ouders van Marianne Vaatstra zeker zouden bijstaan wanneer de moord op hun dochter tot een oplossing kan worden gebracht. De situatie doet zich nu voor dat dit het geval is, wanneer u uw cliënten en de ouders van Marianne bij elkaar brengt.

Voorts had ik u beloofd u een voor te nemen publicatie voor te leggen ter wederhoor en overleg met uw cliënten. De outline daarvan vindt u hieronder. Gaarne zie ik uw berichten, danwel eventuele bezwaren of correcties dienaangaande tegemoet voor vrijdag aanstaande, zijnde mijn geplande datum voor publicatie.

Met vriendelijke groet en hoogachtend,

Wim Dankbaar

(Reactie van Anker. Strekking: Hij kan de familie van Reemst niet (meer) vertegenwoordigen. Hij heeft geen zaak, geen dossier)

From: Wim Dankbaar [mailto:[email protected]]
Sent: woensdag 24 november 2010 20:19
To: ‘ankerenanker.nl’
Cc: ‘Van Reemst; ‘Bert vanReeemst
Subject: Van Reemst

Geachte heer Anker,

Uw reactie van vandaag verbaast mij enigszins. Uit uw brief van vorige week meende ik toch op te kunnen maken dat u Stephanie en haar familie opnieuw vertegenwoordigde. Vandaar dat ik de gedeelde belangen onderstreepte van haar familie en die van Marianne. En daarbij was u m.i. de ideale persoon om de partijen tot elkaar te brengen. De ene partij die over specifieke kennis beschikt en de andere partij die daar graag – mogelijk via u – van op de hoogte wil worden gebracht.

Mag ik uit uw reactie nu opmaken dat u de familie Van Reemst niet meer vertegenwoordigt?

Het moet mij van het hart dat ik, hoe meer ik erover nadenk, uw opstelling niet begrijp.

U heeft de ouders van Marianne ooit bijgestaan om opheldering over de moord op hun dochter te krijgen. Nu heeft u een client, waarvan u nu, via mij, weet dat zij cruciale daderkennis bezit, maar u wijst een bemiddelende rol af? Na mij een waarschuwingsbrief te sturen namens Stephanie en haar moeder, trekt u zich nu terug en stelt u dat u zij geen cliënten van u zijn? Waarom noemde u hen dan “cliënten” in uw schrijven aan mij?

Tot wie mogen de ouders van Marianne zich dan wenden als uw cliënten volharden in het standpunt dat zij op geen enkele wijze medewerking willen verlenen?

U zult de familie Van Reemst dus ook niet vertegenwoordigen mocht het tot een voorlopig getuigenverhoor moeten komen?

Dan stelt u dat u geen volledig onafhankelijke persoon zou zijn. Dat kan ik slecht rijmen met uw stelling dat van conflicterende belangen geen sprake kan zijn. En al helemaal niet in een rol als mediator tussen partijen, die beiden door u vertegenwoordigd zijn in weliswaar verschillende zaken, maar vrijwel zeker met dezelfde dader, en die beiden willen dat er recht geschiedt in deze moordzaak. Vindt u het heel gek als bij mij de indruk ontstaat dat u geen interesse lijkt te hebben in de oplossing van deze moordzaak? Vindt u het heel gek als ik uw opstelling niet passend vind tegenover de ouders van Marianne? Ik snap het nog als er conflicterende belangen in het spel zijn, maar daarvan is nu juist geen sprake, zegt u. Bovendien begrijp ik ook niet wiens belangen geschaad zouden kunnen worden wanneer u Stephanie voorstelt om de ouders van Marianne uit de doeken te doen wat en hoe zij die voor Marianne fatale avond beleefd heeft.

Mvg

Wim Dankbaar

(Gesprek met Bert van Reemst, hij stelt dat Stephanie en David mij het huis uit moesten schoppen)

From: Wim Dankbaar [mailto:[email protected]]
Sent: maandag 29 november 2010 20:46
To: ‘david_vanreemst’
Cc: ‘bert van Reemst
Subject: David, dit bericht moet je even heel goed lezen!

Beste David, Beste Bert,

Ik begrijp best dat jullie in paniek zijn, maar je moet niet tegen je eigen vader gaan liegen dat je mij het huis hebt uitgezet! Vertel even tegen je vader hoe het ging. Met andere woorden, vertel hem even dat de onderstaande versie de waarheid is:

Nadat ik de auto in de straat had geparkeerd, liep ik naar het huis waar Stephanie woont. Op dat moment kwam er juist een jongeman naar buiten om de post uit de brievenbus te halen. Ik vraag hem beleefd of Stephanie van Reemst hier woont. Hij zegt even vriendelijk: Stephanie Broersma is het nu. O ja, dat is waar ook, ze is nu getrouwd. Bent u haar man? Nee, ik ben haar broer. Oh, jij bent David. Ja, zegt David verbaasd, hoe weet u dat? Ooh, ik weet nog wel meer. Je hebt nog twee zussen, en je vader heet Bert. Maar het is Stephanie die ik zoek. Nou, Stephanie is er wel, zegt David, komt u maar even mee. Door de nog openstaande garagedeur gaat hij mij voor en roept: Steef, er is hier iemand voor je! Ik blijf netjes voor de garagedeur staan en David zegt: Komt u maar verder hoor! Bij de ingang van de garage naar de woonkamer komt Stephanie mij tegemoet. Zij komt mij over als een vriendelijke jonge vrouw met een zachtaardige, enigszins verlegen uitstraling. Ik stel mij voor en vraag haar of ze mijn naam misschien al kende. Nee, zegt Stephanie met oprecht vragende ogen. Welnu, zeg ik, ik kom omdat ik van jou meer denk te kunnen leren over de moord op Marianne Vaatstra, want ik weet dat jij getuige bent geweest van de ontvoering van Marianne, en kennelijk nog steeds erg bang bent voor Feik.

Na het uitspreken van deze zin, verbleekt Stephanies vriendelijk vragende gezicht naar een uitdrukking van grote schrik en bezorgdheid. Ze stamelt: Daar wil ik niks over zeggen, ik kan er niet over praten. Een nauwelijks verholen paniek overvalt haar zichtbaar. Ze voegt met haar hand op het hart en met overslaande stem toe: Ik heb twee weken geleden nog een open hart operatie gehad, en ik moet rust houden, dus hier wil ik het graag bij laten. Ik vraag nog: En hierover praten betekent spanning voor jou?Ja-ah, zegt Stephanie tussen twee ademstoten door. De ontzetting is verder van haar gezicht af te lezen, ik acht het mogelijk dat zij ter plekke een hartstilstand krijgt, wat ik niet op mijn geweten wil hebben, dus zeg ik: Goed, dan laten we het hierbij en zal ik weggaan.

David , Bert, Stephanie, Jantina, Luister goed ! Ik heb ook een gezin met vrouw kinderen. Ik heb ook nog een moeder (mijn vader heb ik helaas niet meer). Mijn moeder heb ik het hele verhaal verteld. Na afloop zegt zij: Moet je dat verhaal dan wel publiceren? Dat meisje heeft wel een gezin met kinderen. Je ruïneert toch haar hele leven? Ik zeg: Mam, wat lul je nou? Denk eens even aan de ouders van Marianne Vaatstra! Die hebben hun kind verloren aan moord, en dit meisje onthoudt hen al 11 jaar de waarheid! Plus haar ouders! Wat had jij dan gewild als JOUW dochter vermoord was? En je weet dat er een cruciale getuige is die de kennis heeft over de ware toedracht?

Ik wil helemaal niet dat jullie er straks heel slecht op staan en met de nek worden aangekeken! Maar als jullie niet voor vrijdag aanstaande de ouders van Marianne de waarheid vertellen, dan zal ik de waarheid ZELF publiceren. Waarom zouden jullie het daarop laten aankomen? Als jullie nu de ouders van Marianne benaderen en de waarheid vertellen, zullen jullle als helden worden gezien. Als jullie gedwongen worden, dan is het veel en veel slechter voor jullie.

Bert, ik word je gelul MEER DAN ZAT! Wat ben je nu voor voor slapjanus? Wat ben je nu voor een angsthaas? “Niet nog meer slachtoffers!” zeg je me. Hoezo niet nog meer slachtoffers? Hoe kunnen er nu nog meer slachtoffers vallen, als JOUW dochter eens de waarheid vertelt? Ik doe bij deze een beroep op jouw ouderlijke verantwoordlijkheid naar je kinderen! Noemen jullie je nu een Christelijke familie? Hoe kun je dan jullie eigen kinderen je laten voorliegen over zoiets belangrijks? Denken jullie nu werkelijk dat jullie God het prima vindt dat jullie de ware toedracht over deze gruwelijke moord op dit kind verborgen houden? Wat ben je dan eigenlijk voor zak, Bert! Jij wilt even genieten van je CD presentatie, want je je hebt al genoeg problemen met je gezin. Hou nu eens eens op met je gelul, man! Hoe moet ik je wakker schudden? Donder op met je problemen met je gezin! Denk eens aan de problemen in het gezin Vaatstra! Jouw dochter weet PRECIES wat er die avond is gebeurd!

Voorlopig laat je je voorliegen door je eigen kinderen! Nu ook weer door David, die volgens jou beweert dat hij mij de deur heeft gewezen! Zeg dat nog eens, David! Als je durft! Je dochter is helemaal niet verkracht door Feik! Ze liegt tegen je omdat ze onder druk is gezet door justitie. Justitie heeft kennelijk meer invloed op jouw kids dan jij!

Ik ben nu zo kwaad over al jullie verdringende leugens dat ik heel binnenkort geen mededogen meer heb. Waar is Jantina? Jij hebt je nog laten wijsmaken dat je dochter “ernstig is verkracht”. Het is allemaal gelul, maar jij wilt het blijkbaar graag hooghouden. Vertel me eens, Bert: Heb jij ooit aan je dochter gevraagd: Wat is er nu precies gebeurd, meisje? Hoe heeft Feik je nu precies verkracht? En waar is die verwonding door ontstaan, dat ik je ik nu nog naar de fysiotherpeut moet sturen? Waarom is die verwonding van die “brute geweldadige verkrachting” jou niet opgevallen in de twee weken tussen die “verkrachting” en het moment dat je voor het het eerst begreep dat je dochter “verkracht” was? Als jij meent dat je dochter “ernstig en geweldadig” verkracht is, maar jou nooit de details “van het drama” heeft willen vertellen, wat moeten we daar dan mee? Als jij meent dat je dochter “ernstig en geweldadig” verkracht is, waarom heb je dan die zaak laten seponeren? Je bent gewoon voor de gek gehouden door justitie en je eigen dochter! Jouw dochter is zooo bang gemaakt door justitie dat ze zelfs aan haar eigen vader de waarheid niet durfde te vertellen!

Waarom houd je mij dan voor dat Geke een leugenaarster is? Dat kun je mij helemaal niet geloofwaardig voorhouden, als je nooit eens goed met je dochter om de tafel bent gaan zitten. Hoe geloofwaardig het verhaal van Geke is, dat wil jij helemaal niet weten! Anders had je het je dochter wel gevraagd! Vraag haar nu eens: Klopt er ook maar iets van wat Geke zegt? Dat heb je nooit gedaan, wel? Bert, Je lijdt aan een enorm verdringings verschijnsel. Je wilt aan de ene kant volhouden dat Geke een leugenaarster is, maar aan de ander kant weiger je je dochter onder handen te nemen dat ze eens de waarheid moet vertellen. En dan ben je ook nog zo hypocriet om bij Maaike langs te komen om je CD af te geven!

Het verhaal van Geke is zoo geloofwaardig, en wordt door externe bronnen bevestigd, dat ik NIKS meer van jou accepteer zolang je mij niet durft te zeggen dat jouw dochter het zelf ontkent! En ik weet dat ze dat niet doet!

Beste Bert, Je beseft het blijkbaar nog niet, maar als ik de waarheid over jullie publiceer, dan worden jullie door de hele omgeving met de nek aangekeken. Je kunt nog zo vaak de hoorn erop gooien, de verbinding verbreken, mij namens je kinderen voorliegen dat ik lastig en agressief ben, en mij zeggen dat je absoluut niet wil dat er iets gepubliceerd wordt, maar dat is jouw keuze helemaal niet! Ik publiceer wat ik wil! En als je dat niet wilt , dan moet je vooral niet de verbinding verbreken! Ben je nu zo dom, of lijkt het maar zo? De reden dat ik het nog niet heb gepubliceerd, is MEDEDOGEN met jullie! Stephanie en jullie zijn ook slachtoffers van deze Justitie-doofpot. Begrijp je dat nu echt niet? Begrijp je nu echt niet dat als dit verhaal in de media komt, de “zingende vrachtwagenchauffeur” altijd in veband wordt gebracht met zijn dochter Stephanie, die cruciale informatie achterhoudt, met toestemming van haar ouders, over de onopgeloste moord van Marianne Vaatstra?

“Release me” zing je live vanuit je cabine. Wat denk je ervan om de ouders van Marianne eens te “releasen”?

Het beste is dat Stephanie naar de ouders van Marianne gaat en vertelt wat er die avond gebeurd is. Voordat de ouders van Marianne naar haar toe komen. Ik geef je tot aanstaande vrijdag. Wees blij dat je die tijd nog krijgt. Mijn eigen lieve moeder zegt: Zou je dat nou wel doen? Ja, Mam, dat zal ik doen! Dat moet ik doen, als de familie van Reemst zich blijft schuilhouden achter de waarheid, en me allerlei smoezen en drogexcuses blijft geven!

Wim

Wordt vervolgd in Stephanie (4).

Print Friendly, PDF & Email
Share