web analytics

Stand van de mafia 4: Rogier Duk

EXTRA: VOOR DE OBAMA-OSAMA HOAX EN HET BEDROG DOOR DE MSM ZIE NRCOMBUDSMAN * NRC GAAT OPNIEUW VOOROP IN HET BEDRIEGEN VAN DE LEZERS!

Ook de advocaat van Pieter Kalbfleisch, Rogier Duk van De Brauw Blackstone Westbroek [backgrounds] is niet bereid iets te zeggen over Kalbfleisch-gate. Zulks nadat eerder Kalbfleisch zelf en de Kalbfleisch-vrienden Grapperhaus en Docters van Leeuwen de hoorn op de haak smeten. We zien nu vlijmscherp hoe dit spel media-technisch wordt gespeeld:

Docters van Leeuwen zei in De Volkskrant dat hij de thans voor ondermeer meineed vervolgde Kalbfleisch ‘nooit op een leugen heeft kunnen betrappen’. Tevens liet hij optekenen: ‘Het is alleen maar prettig voor Kalbfleisch dat hij nu wordt onderzocht, want dan worden naar ik verwacht op een grondige manier alle aantijgingen weerlegd‘. Wordt Docters om uitleg gevraagd, smijt hij de hoorn erop. Herhaalde nadere pogingen hem om tekst en uitleg te vragen leverden niets op: zijn vrouw gaf aan dat Docters de verdediging van zijn vriend Kalbfleisch alleen wenst te voeren in de corrupte MSM.

Ferdinand Grapperhaus, advocaat van Allen & Overy, ging nog een hele stap verder en wist zelfs van een ‘betrouwbare bron’ dat de hele Chipshol-zaak eigenlijk helemaal niet bestaat! Hij zei dit in hetzelfde Volkskrant-stuk als waarin Docters optrad. Nadere uitleg wenst Grapperhaus niet te bieden en zijn kantoor weigert ons thans zelfs met hem door te verbinden. Het optreden van Grapperhaus is klachtwaardig en wellicht zelfs onrechtmatig. Wij stuurden de topadvocaat hierover gisteren deze email met een cc aan Arnold Croiset van Uchelen, zijn kantoorgenoot en de advocaat van Hans Westenberg:

“micha kat”
To: [email protected]
Cc: “Arnold Croiset”

beste Ferdinand,

Recent heb je geweigerd mij te woord te staan en mijn vragen over jouw statements in De Volkskrant inzake P. Kalbfleisch te beantwoorden. Je verbrak zelfs de verbinding. Dit optreden tegen een journalist is klachtwaardig en wel om de volgende redenen:

1. In de zaak-Chipshol gaat het om extreme belangen, zowel in financiele als in politieke zin. Nooit eerder heeft in het Nederlandse civiele recht een groter en belangrijker zaak gespeeld. Centraal in deze zaak staan manipulaties binnen de Haagse rechtbank met als hoofdrolspelers H. Westenberg en P. Kalbfleisch. Tegen beide lopen inmiddels onderzoeken vanuit het OM. Als jij zoals je stelt in De Volkskrant beschikt over ‘bronnen’ die zouden ‘aantonen’ dat er van deze ‘samenzweringstheorie’ niets klopt en alles prima is verlopen, dien jij deze zo spoedig mogelijk in het publieke domein te brengen om aldus de rechterlijke macht en de Nederlandse rechtstaat te bevrijden van deze voortwoekerende beschuldigingen. Er is geen enkel belang dat zich hiertegen kan verzetten, zulks teminder daar deze bronnen het ‘officiele standpunt’ slechts bevestigen -alles is goed gegaan- en bijgevolg niets te vrezen hoeven te hebben. Sterker: deze bron of bronnen kunnen grote beloningen tegemoet zien en wellicht zelfs koninklijke onderscheidingen. Gespiegeld gesteld: als jij de identiteit van deze informant tegen de borst houdt, handel je klachtwaardig in de zin van het tuchtrecht en naar alle waarschijnlijkheid ook onrechtmatig. Zoals je ongetwijfeld weet ben je met dit gedrag zelfs ontvankelijk voor gijzeling.

2. In meer algemene zin is het in strijd met het vigerende tuchtrecht dat een advocaat in een lopend strafrechterlijk onderzoek ten behoeve van een ‘dispuutsgenoot’ disculperende statements laat plaatsen in de media. Naar mijn weten is zulks nog niet eerder voorgekomen.

3. Het is zonder meer tuchtrechtelijk laakbaar dat een advocaat in de media de belangen verdedigt van een client van een van zijn kantoorgenoten waarbij hij dit conflict niet disclosed maar zich integendeel hult in een jas van onpartijdigheid en objectiviteit. Ik doel hier uiteraard op de client van Arnold, Hans Westenberg. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat jij Arnold adviseert in de zaak-Westenberg en dat maakt het allemaal helemaal ondoorzichtig en eens te meer in strijd met het tuchtrecht dat voorschrijft dat een advocaat nooit onduidelijkheid mag laten bestaan over de hoedanigheid waarin deze optreedt.

4. Tenslotte is ook niet te rijmen met de eer van stand -en bijgevolg ook niet met het tuchtrecht- dat een advocaat als een journalist belt de hoorn op de haak gooit, zulks teminder nu deze journalist een van de hoofdrolspelers is in de hele affaire en de corruptie van Westenberg -en daarmee ook indirect die van Kalbfleisch- aan het licht heeft gebracht.

Mocht ik op deze vier punten niet binnen zeven dagen na nu bevredigend antwoord ontvangen, zal ik niet anders kunnen dan een tuchtklacht tegen jou in te dienen.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Dan hebben we als laatste in de ‘drietraps-raket’ ter verdediging van Kalbfleisch in de MSM zijn advocaat Rogier Duk van De Brauw [lees hier meer over de rol van De Brauw in de Chipshol-zaak]. Duk wordt via De Telegraaf ingezet om de laatste tikkende tijdbom onschadelijk te maken: de bedreiging aan het adres van de klokkenluider bij monde van de voormalige president van de Haagse rechtbank Hofhuis dat zij wel eens door of dankzij een van de Haagse top-rechters ‘onder de tram terecht kan komen’. Duk weet dat ook dit allemaal kletskoek is, lulkoek, malicieuze verzinsels van door haat en rancune voortgedreven desperado’s. Duk meent dat de klokkenluider met haar verklaring mr. Westenberg en mijn cliënt ten onrechte in een wel uiterst kwaad daglicht heeft gesteld! Well, waarom begint Duk dan geen zaak tegen de klokkenluider wegens laster? Omdat hij zelf loopt te raaskallen natuurlijk! Ook Duk wil zijn pro-Kalbfleisch oprispingen alleen aan De Telegraaf kwijt. Merkwaardig: als advocaat van Kalbfleisch zou hij toch juist bij gebaat zijn het in zoveel mogelijk media voor zijn client op te nemen?

Zien we nu het zorgvuldig georkestreerde en subtiele ‘media-offensief’ van de Kalbfleisch-mafia in samenwerking met de MSM? En is geen aanvullend bewijs voor dit offensief dat de tsunami aan belastende feiten over Kalbfleisch -zijn banden met Autogrill en Benetton, zijn fraude bij de Stichting Pure Jazz, zijn banden met de pedo-netwerken– gewoon compleet worden genegeerd?

LEES OOK DE DRIE EERDERE DELEN VAN DE ‘STAND VAN DE MAFIA’ OVER ONZE CRIMINELE TOP-ADVOCATUUR!

In deel 1 wordt uit de doeken gedaan hoe de ‘nieuwssite voor de mafia’ advocatie.nl de grootste mafiosi in het zonnetje zet onder toeziend oog van Demmink-puppet Fred Teeven.

In deel 2 zien we hoe de Nederlandse Orde van Advocaten de crimineel Hans Westenberg inhuurt om advocaten op te leiden. Met dieven vang je dieven, met criminelen leidt je criminelen op!

In deel 3 lezen we dat de voorman van de advocatuur in Nederland, Jan Loorbach van Nauta Dutilh, zelf ook betrokken is bij het complot tegen Chipshol en een vriend is van Hans Westenberg.

Nu dus deel 4 over Kalbfleisch-advocaat Rogier Duk. In deel 5 kunt u een gesprek horen met landelijk deken Jan Loorbach en met de capo van de strafrecht-mafiosi Gerard Spong. Stay tuned!

Print Friendly, PDF & Email
Share