web analytics

Stand van de mafia 2011, deel 2

NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN LAAT ADVOCATEN OPLEIDEN DOOR EEN CRIMINEEL * BIZARRE WANTOESTANDEN ONDER LEIDING VAN DEKEN JAN LOORBACH * WANNEER KRIJGEN ADVOCATEN EEN CURSUS VAN PIETER KALBFLEISCH?

In deel 1 van de Stand van de Mafia 2011 zagen we een geheime samenkomst van de plunderaars en zakkenvullers waar ze elkaar ‘prijzen’ uitreikten voor de meest effectief uitgevoerde rape- and plunder-operations. Het feestje werd georganiseerd door

de ‘Nieuwssite voor de Mafia’ Maficatie.nl. Enige jaren geleden bedreef deze site nog gewone journalistiek en berichtte zelfs kritisch en onafhankelijk over de zaak-Westenberg, maar directeur Pablo van Klinken (foto) ging voor het ‘grote geld’ net als zijn ‘doelgroep’ en verkocht zijn website aan SDU met de toezegging louter nog propaganda te zullen bedrijven voor plunderaars en pedofielen. Hiertoe moest uw webmaster eerst worden ‘geloosd’. Aldus verscheen er geen letter op deze ‘nieuwssite’ over de Chipshol-verhoren en de fraude bij de Haagse rechtbank onder leiding van Kalbfleisch en Westenberg, geen letter over het strafproces tegen Micha Kat en al helemaal geen lettergreep van kritiek op mafia-powerhouses van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Stibbe en De Brauw Blackstone Westbroek waarvan inmiddels vaststaat dat ze het ene delict na het andere plegen. Er worden zelfs complete boeken over geschreven!

Maar het spel is uit, ook voor deze ‘nieuwssite’. Op het maffia-feestje van 2011 kwam vrijwel geen hond en het boekwerkje dat in ontvangst werd genomen door Fred Teeven (de man die zou gaan ‘afrekenen’ met Joris Demmink, remember?) verkoopt zo slecht dat het nu met spam-achtige emails aan de man wordt gebracht. De waarheid is dat steeds minder mensen zich willen identificeren met de ‘Zuidas-criminelen’ en de frauderende toga-psychopaten die de complete samenleving naar de ondergang hebben geholpen. Het zal niet lang meer duren voordat de Molotov-cocktails naar binnen vliegen bij Boekel de Neree, Houthoff Buruma en De Brauw Blackstone Westbroek.

Nog even terugkomend op het interview met de dame van de Orde (foto: algemeen deken Jan Loorbach die ook reeds eerder weigerde in te gaan op de zaak-Westenberg met wie hij in een commissie zat) -we zullen haar naam niet noemen, zij kan het ook allemaal niet helpen. We moeten onderscheid maken tussen de ‘beroepsopleiding’ voor advocaten die ze krijgen in hun ‘stageperiode’ -de eerste drie jaar van hun werkende bestaan- en de ‘permanente opleiding’ die ze de rest van hun carriere moeten volgen tot hun pensioen. De ‘beroepsopleiding’ valt onder de directe verantwoordelijkheid van de Orde. De ‘permanente opleiding’ wordt uitbesteed aan onafhankelijke, commercieele instellingen, maar de Orde is wel verantwoordelijk voor het vergeven van de ‘punten’ die aan deze opleidingen zijn gekoppeld en waarvan elke advocaat er per jaar een bepaald aantal moet behalen. Vanuit die verantwoordelijkheid is de Orde ook aanspreekbaar op de kwaliteit van deze opleidingen en kan het de relatie met een opleidings-instelling verbreken bij duidelijke misstanden, op het gebeid van kwaliteit maar ook op andere terreinen. Maar het is allemaal in feite nog veel simpeler: de Orde dient te waken op en verantwoordelijkheid te dragen voor alles wat te maken heeft met de advocatuur in Nederland en ogenblikkelijk in te grijpen als er sprake is van duidelijke misstanden. Een criminele, meinedige bedrieger als opleider die de samenleving onzegbare schade heeft berokkend, die leden van de eigen beroepsgroep heeft geintimideerd en geterroriseerd met leugenachtige procedures, die journalisten kapot maakt en als rechter omkoopbaar is gebleken, is blijkbaar niet zo’n misstand. En o ja: Advocatie.nl mag hier niets over schrijven!

DE ADVOCATUUR IS EEN GROTE CRIMINELE BENDE DIE U EN HET VOLK BESTEELT EN BEDRIEGT ONDER TOEZICHT VAN DE ‘ORDE!’ ER ZIJN IN NEDERLAND MISSCHIEN MAAR 100 ADVOCATEN DIE DEUGEN! LEES HIER ALLES OVER DE MYTHE VAN DE ‘TERRIERS VAN HET STRAFRECHT’ WAT DE ALLERGROOTSTE OPLICHTERS ZIJN!

LEES EN BEZOEK DE RECENT WEER GEUPDATE WESTENBERG-WEBSITE!

Print Friendly, PDF & Email
Share