web analytics

Stan de Jong, kom op met die ’tweede Joris!’

standejong.jpgOp 7 januari 2004 publiceerde deze website een artikel onder de kop thriller rond topambtenaren Joris. Aan de orde was de identiteit van de ’topambtenaar Joris’ die zo prominent optreedt in de Netwerk-uitzending van april 1998. Deze Joris bleek nauw betrokken bij de smokkel naar Nederland van minderjarige jongens voor seksueel misbruik door de Duitser Lothar Glandorf. Op de geluidsopname horen we hem spreken met een andere Nederlander over de import van jongens; er wordt gesproken over ‘Ricardo’, ‘Omar’ en ‘Maikel’. “Is dat iets voor mij?” vraagt deze Joris. Volgens Netwerk betreft het hier een ‘hoge ambtenaar van Justitie‘. Dat wordt letterlijk zo gezegd op 20 april 1998. Op 8 oktober 2003 komen (zie feitenoverzicht) Panorama en de Gay Krant met hun verhalen over Joris Demmink, de SG van het Ministerie van Justitie. De gevolgtrekking ligt voor de hand: zou het zo kunnen zijn dat de Joris uit de Netwerk-uitzending de Joris Demmink is die in oktober 2003, viereneenhalf jaar later dus, wordt ontmaskerd als pedofiel in het Eindhovense Anne Frank-plantsoen? Maar dan gebeurt er opeens een serie hele rare dingen waarin journalist Stan de Jong een hoofdrol gaat spelen! De webmaster van deze site spreekt in januari 2004 met Roelf van Til, samen met Martin Froberg maker van het tweeluik over het HIK-onderzoek (Handel in Kinderen) waarin de topambtenaar Joris optreedt. Van Til zegt op dat moment dat deze ‘Joris’ niet bij Justitie werkt, maar bij VWS. Dan zegt hij iets heel raars:

“Deze Joris heeft na zijn veroordeling geen enkele sanctie opgelegd gekregen en werkt nog gewoon als ’topambtenaar’ bij VWS.” Deze site belt vervolgens met VWS maar daar is geen hoge ambtenaar met de naam ‘Joris’ werkzaam, althans volgens de voorlichter. Zij kent wel een ‘Joris’ die afdelingshoofd is, maar dat lijkt bij verre niet genoeg om te kwalificeren voor de omschrijving ’topambtenaar’ die -volgens weer Netwerk- ‘wordt genoemd in de Staatsalmanak’. Documentaire-maker Van Til geeft in januari 2004 informatie die op twee punten strijdig is met zijn eigen documentaire:

-De topambtenaar ‘Joris’ werkt nu opeens bij VWS en niet meer bij Justitie

-De topambtenaar ‘Joris’ heeft na zijn veroordeling geen enkele sanctie opgelegd gekregen terwijl in de beschrijving van de documentaires bij Beeld en Geluid duidelijk staat: de topambtenaar Joris werd veroordeeld tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk.

Op 5 juli 2007 of kort daarvoor sprak de webmaster met Netwerk-journalist Bas Haan. Deze meldde het volgende: “De uitzending ver het HIK-team ging wel degelijk over Joris Demmink van Justitie. Er is geen sprake van een persoonsverwisseling met een andere hooggeplaatste Joris”. De webmaster had in die tijd contact met Bas Haan die een baanbrekende reportage op zijn naam heeft staan over de Schiedammer Parkmoord.

Dan komt out of the blue Stan de Jong in beeld. Drie dagen nadat ik sprak met Bas Haan van Netwerk komt Stan op zijn website met het bericht dat het toch weer niet Joris Demmink is, maar een andere ‘hoge ambtenaar bij de overheid’ met de naam Joris. Als bron voert de Jong op een ‘nauw betrokkene bij het toenmalige HIK-team van de politie Rotterdam-Rijnmond’. Dan meldt Stan enige dagen geleden (29 juni) op deze website: De Joris uit de Netwerk-uitzending (later EenVandaag) is met honderd procent zekerheid niet Joris Demmink. Ik heb dat uit de eerste hand, en weet ook om welke Joris het ging. Het betrof een vrij hoge ambtenaar van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. De man werd veroordeeld, inmiddels buiten dienst. Toeval bestaat soms…

Nu ben ik het met Stan zeker eens dat toeval soms bestaat. Maar of dat in deze zaak ook zo is, dat denk ik dan weer niet. Ik denk dat er een spelletje wordt gespeeld met Stan de Jong. Dat zeg ik omdat zowel zijn bron anoniem is, als ook omdat er nog geen spoor is van de identiteit van de ’tweede Joris’. Daar komt dan nog eens bij dat de mededelingen over deze ‘Joris van VWS’ elkaar tegenspreken (wel sanctie/geen sanctie) en dat volgens VWS zelf op dat departement helemaal geen topambtenaar Joris bestaat. Maar Stan zegt wel: ik weet om welke Joris het gaat. Hij moet nu open kaart spelen om aan alle twijfel een einde te maken. Daarvoor zijn de belangen te groot. Deze zaak is een gijzeling meer dan waard! Immers: als Stan de naam niet kan noemen, is de schuld van Demmink wettig en overtuigend bewezen!

Maar er is nog wat: gaan we ervan uit dat deze ’tweede Joris’ inderdaad bestaat, zou het zomaar kunnen dat hij nu werkzaam is bij Kinderdagverblijf Wipneus en Pim in Oude Pekela. Want zo gaat dat met pedofielen. Zijn identiteit moet worden vastgesteld, althans: als hij bestaat. Stan, ik doe een klemmend beroep op je journalistieke en maatschappelijke integriteit!

Print Friendly, PDF & Email
Share