web analytics

Staatsterreur rukt op; nu door minister Eurlings

schiphol.jpgMinister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag besloten, in samenspanning met zijn collega Cramer van VROM, om de reservering van gronden voor de aanleg van een zevende Schiphol-baan, de zogeheten ‘parallelle Kaagbaan’ te verlengen , ook nadat de provincie Noord-Holland de verlenging van deze reservering die per april dit jaar afliep, recent afwees. Deze moedige beslissing van Gedeputeerde Staten van de provincie werd wijd en zijd geprezen rond Schiphol. Zo lieten de gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude in een gezamenlijk persbericht weten blij te zijn met het tegenhouden van weer een Schiphol-baan waarmee de overlast voor de omwonenden alleen maar zal toenemen. Ook de verantwoordelijk wethouder van Haarlemmermeer toonde zich verheugd. Maar dit verzet vanuit lagere overheden tegen het Schiphol-uitbreidingsbeleid waarvan de desastreuze uitwerking nu toch wel voldoende is bewezen, lijkt voor de bewindslieden uit het kabinet Balkenende-IV (‘normen en waarden!’) eerder een stimulans nog eens een nieuw ‘blik staatsterreur’ open te trekken en het besluit van de porvincie gewoon te overrulen. Zoiets noemen we bestuursdwang, maar in hun brief aan de kamer beroepen beide bewindslieden zich…

… natuurlijk op hun wettelijke rechten om in te grijpen in het geval van ‘onwenselijke’ planologische ontwikkelingen. Deze affaire is opnieuw een bewijs voor de opmars van de staatsterreur in Nederland die van zaken als democratie en inspraak steeds meer een farce maakt. De vraag is nu hoe de regio zal reageren op dit noodlottige nieuws uit Den Haag dat er duidelijk op lijkt te wijzen dat de expansie van Schiphol geen strobreed in de weg mag worden gelegd. Deze zevende baan lijkt trouwens slechts de opmaat naar nog meer banen; de ‘banen-terreur’ vanuit Schiphol en Staat zal het leven van de omwonenden veranderen in een hel van geluid, vervuiling, ziekte, leerachterstanden, depressies en wat al dies meer zij, zolang de verantwoordelijke bewindspersonen maar gevrijwaard blijven van de overlast. Wanneer breekt de Grote Opstand in de Schiphol-regio nu eindelijk eens uit? Lenin zei: “Met lege magen is het slecht revolutie maken.” De magen van de Schiphol-omwonenden zullen niet snel leeg raken. Maar Lenin had ook kunnen zeggen: “Met mensen die elke nacht zacht en vredig slapen is het slecht revolutie maken.”

Print Friendly, PDF & Email
Share