web analytics

Staatsbescherming Joran lijkt aangetoond

staat.jpgBovenop de aanwijzingen die worden uiteengezet in onderstaand stuk noteren we de volgende recente ontwikkelingen die de hypothese dat Joran van der Sloot en zijn familie van hogerhand worden beschermd verder ondersteunen:

-Ondanks het overweldigend feitenmateriaal dat Peter R. in zijn uitzending heeft aangedragen, blijft Joran een vrij man. Denk eens even in wat de consequenties zouden zijn voor een ‘gewone Nederlander’ zoals Ernst L. of Eric O. als het OM deze feiten zou hebben verkregen! Met gillende sirenes zouden ze linea recta richting EBI worden afgevoerd.

-De eerder beschreven omstandigheid dat Patrick van der Eem eerst naar Justitie stapte maar dat die niet met hem wilde samenwerken wordt bevestigd in Trouw. Hiermee geeft Justitie er duidelijk blijk van de zaak niet te willen oplossen.

-Door de staat betaalde ‘professoren’ als P. Tak en Th. de Roos weigeren het door De Vries aangeleverde materiaal te accepteren als bewijs. Dat blijkt uit hun ‘analyses’ in de media. Hiermee laten ze dezelfde houding zien als het OM: de Staat heeft het monopolie op de vervolging en de inzet van dwangmiddelen en private partijen mogen zich daar slechts marginaal mee bemoeien. Hieruit volgt dus: hoe beter Peter R. wordt, hoe harder hij zal worden bestreden. Dat is precies wat we nu zien. We zijn hard op weg een fascistische staat te worden.

-de complete publieke omroep en de ‘staatspers’ van PCM staan achter Joran omdat de publieke middelen dienen te worden aangewend om alles op alles te zetten de geloofwaardigheid van Justitie zo veel mogelijk overeind te houden. Voormannen in deze beweging zijn Jeroen Pauw en Paul Witteman.

Print Friendly, PDF & Email
Share