web analytics

Staat door vuur voor corrupte rechters

KLOKKENLUIDER MET DE DOOD BEDREIGD * KALBFLEISCH MET MINNARES IN VAKANTIEHUIS VAN VAN ANDEL * RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK PROBEERDE COMPLOT TOE TE DEKKEN * MEINEED VAN KALBFLEISCH EN OPNIEUW VAN WESTENBERG

De Chipshol-horrorstory te Utrecht gaat vandaag verder met het verhoor van Eddy de Kroes en J. J. van Andel. De Kroes, de veroordeelde vlees-crimineel van de beruchte ‘vrijbrief’, had ten tijde van de samenzwering een zakelijke bespreking met de corrupte Pieter Kalbfleisch en de inmiddels overleden H. van Andel [backgrounds]. Zoals aan het licht is gekomen waren de broers-Van Andel, vrienden en zakenpartners van de (destijds) rechter Kalbfleisch, de initiatiefnemers van de samenzwering tegen Chipshol en gebruikten ze hun vriend Kalbfleisch als werktuig. Die laatste schakelde op zijn beurt Hans ‘de liegende rechter’ Westenberg in, met fatale gevolgen.

De feiten komen steeds duidelijker en steeds onbarmhartiger naar boven. De feiten over wat er speelde op de rechtbank te Den Haag vanaf 1992, maar ook de feiten over hoe ‘van hogerhand’ op deze grootste corruptiezaak binnen de rechterlijke macht ooit werd gereageerd: de klokkenluiders -Micha Kat en Hugo Smit- dienden met belastinggeld te worden kapot geprocedeerd en te worden uitgeschakeld! Geen middel liet de Raad voor de Rechtspraak onbenut deze samenzwering te ontkennen en toe te dekken en toen het allemaal alsog bleek te mislukken en de waarheid alsnog boven tafel kwam, werd Westenberg met een vette zak geld ‘met vervroegd pensioen’ gestuurd. De Raad voor de Rechtspraak weigert de samenzwering tot de dag van vandaag te erkennen en dekt Hans Westenberg nog altijd! Advocaat Hugo Smit is zijn procedure voor schadevergoeding inmiddels begonnen, journalist Kat heeft deze nog in de ijskast staan. Mind you: deze twee klokkenluiders zijn geterroriseerd met juridisch wapengekletter vanuit de Staat uitsluitend en alleen omdat zij een samenzwering tegen de rechtstaat dreigden te onthullen die inmiddels vast staat! Maar ook de rol van andere partijen mag onthutsend worden genoemd en tekenend voor het morele failliet van ons land:

-de politiek die als een verblind konijn in de koplamp staat te turen; is het de angst voor Joris Demmink die Den Haag verlamt de kwestie aan te pakken en de minister te dwingen in te grijpen?

-de Nederlandse Orde van Advocaten waarvan landelijk deken Jan Loorbach bij herhaling over de kwestie is aangeschreven maar nooit heeft willen reageren. De voorganger van Loorbach, Willem Bekkers, heeft ooit tegen Kat gezegd dat de Orde bij een conflict tussen een advocaat en een rechter ‘blind kiest voor de rechter’. Blijkbaar dus ook als deze rechters corrupt zijn.

-de journalistiek die de affaire nooit heeft durven aanpakken. Het Advocatenblad waar Kat vaste medewerker was weigerde zelfs naar zittingen te komen en de ‘nieuwssite voor de advocatuur’ Advocatie ontsloeg Kat uit angst dat een overname door SDU anders niet door kon gaan. Journalistieke integriteit opgeofferd voor geldelijk gewin. Alle MSM, van NOVA via Trouw tot De Volkskrant, hebben braaf hun stukjes over Chipshol gepubliceerd maar haakten af toen de omvang van de samenzwering en de diepe corruptie binnen de rechterlijke macht zichtbaar werden.

Tijdens het verhoor van de klokkenluider kwamen nog enkele saillante zaken boven tafel die in de spaarzame artikelen over de zaak in de MSM niet zijn genoemd. Zoals dat Kalbfleisch met zijn minnares destijds -de klokkenluider- gebruik heeft gemaakt van een vakantiehuis in Zeeland van de gebroeders Van Andel. En dat de huidige NMa-voorzitter met de klokkenluider aanwezig was op het afscheidsdiner van pedo-rechter Cornelis Stolk (foto) die naar alle waarschijnlijkheid meerdere lustmoorden op zijn geweten heeft. Tot slot staat thans vast dat Kalbfleisch bij zijn eigen verhoor eind november meineed heeft gepleegd toen hij de brief van de klokkenluider afdeed als ‘kletskoek’, een kwalificatie die Westenberg zelf bij zijn verhoor eveneens bezigde. Dat betekent dus opnieuw een meineed voor Westenberg na al die eerdere waarvoor hij thans reeds door het OM wordt vervolgd,

Vandaag dus ook Eddy de Kroes die Chipshol eerder per telefoon [backgrounds] bedreigde. Zoals bekend hoefde De Kroes een gevangenisstraf van meerdere jaren -door de Hoge Raad bekrachtigd- niet uit te zitten wegens een mysterieuze ‘vrijbrief’ van het OM. De reden waarom hij deze unieke voorkeursbehandeling kreeg is nooit boven tafel gekomen. Maar wat wel boven tafel is gekomen is dat de genoemde Raad voor de Rechtspraak, instigator en financier van de kill the klokkenluiders-processen, het pompeuze pand aan de Kneuterdijk heeft gekocht van …. Eddy de Kroes [backgrounds; primeur van deze site] die daarmee een monsterlijke winst wist op te strijken. Een winst die deels verdween in de zakken van… de gebroeders Van Andel die bij deze deal betrokken waren!

Print Friendly, PDF & Email
Share