web analytics

Sodom en Gomorra in bankenland

NRC EN MEES PIERSON: BEST FRIENDS

Er waart een spook door bankenland. Waar je ook kijkt: fraude en corruptie steken de kop op. Nog maar nauwelijks bekomen van de mokerslagen die ABN Amro te verwerken kreeg in de VS (met een pijnlijke directe betrokkenheid van topman Groenink) en van de coke-snuivende executives bij ING worden we nu geconfronteerd met een affaire bij Fortis-dochter Mees Pierson waar de honden geen brood van lusten. De kern: beleggingsklanten van Mees Pierson kregen vaak tegen hun wil produkten opgedrongen van de bank. De directeur beleggingen, Anne Gram, deed dat niet uit vrije wil, maar omdat ze onder enorme druk werd gezet van haar baas om Mees Pierson-produkten te ‘pushen’. Helaas is dit vanuit de zorgplicht van banken verboden. Uit NRC Handelsblad van 2 februari: “Een woordvoerder van Fortis laat weten dat uit intern onderzoek van de bank niet is gebleken dat er regels zijn of worden overtreden.”

Kijk, dat is NRC ten voeten uit. Waar andere media op basis van normale jounalistiek met belastend materiaal komen, mogen de corrupte NRC-journalisten komen opdraven om uit de mond van de bankdirecteuren de ontkenningen op te tekenen. In het geval van ABN Amro (afscheid Tom de Swaan) ging het al net zo. Jammer voor NRC: de Telegraaf kwam diezelfe dag met een aantal emails op de proppen waaruit onomstotelijk blijkt dat Gram door haar directeur onder bijna onmenselijke druk werd gezet haar klanten de MP-produkten door de strot te duwen. Gram bracht deze emails naar buiten nadat Fortis haar hele ontslagdossier aan de media had doorgespeeld, hierbij uitdrukkelijke afspraken schendend.
Maar hierbij laat NRC het niet: Lux et Libertas gaat nog veel verder om dit vervelende ‘klusje’ voor de bevriende bankbonzen te klaren. (Coen van Zwol, thans correspondent te Moskou, mailde me reeds eerder hoe de top van de economieredactie van NRC zich in de skybox van ABN Amro in de Amsterdam Arena laat feteren). Gram is verwikkeld in een pijnlijke ontsagprocedure met Mees Pierson. De bank ging over tot haar ontslag omdat zij zich niet kon neerleggen bij de verkoopmethodes waartoe zij werd gedwongen door haar Spaanse directeur. Ze vroeg een gesprek aan met de compliance-directeur over de gang van zaken en zoals het zo vaak gaat met dat soort ‘lastige medewerkers’ of klokkenluiders: ze werd direct op straat gezet. Maar wat doet NRC? Een grote kop op de opening van het economiekatern van 2 februari: “Opnieuw baan kwijt na zwangerschapsverlof”. NRC componeert het hele verhaal zo, alsof de hele affaire zou zijn toe te schrijven aan het feit dat Anne Gram een tweede kind gaat krijgen! NRC: “Nog geen twee jaar geleden was Gram ook al eens in een arbeidsconflict verwikkeld, om behoud van een vergelijkbare functie bij een andere bank, ABN Amro. Maar in vergelijkbare omstandigheden: ze was toen net bevallen van haar eerste kind.”
Het is niet te geloven hoe NRC de kinderen van Gram uitspeelt in een doorzichtige poging het conflict ten faveure van Mees Pierson te beinvloeden. De hele kwestie rond het onrechtmatig pushen van produkten wordt door NRC als volgt naar een ondergeschikt niveau gebracht. De zevende alinea van het artikel: “En er was nog iets (sic!). Kort voor Gram met verlof (sic!) ging, had ze een aantal gesprekken gevoerd met de compliance officer van MP. (…) Daar had Gram geklaagd over in haar ogen verwerpelijke verkoopmethodes waarbij de belangen van de klanten niet altijd (sic!) voorop stonden.” Gelukkig hebben we De Telegraaf nog!

UPDATE
Reeds in de krant die volgde op die waarin NRC met de ‘zwangerschaps-verklaring’ kwam moest de berichtgeving worden herroepen. Op maandag 6 februari meldde ook NRC dat de baas van Gram haar in emails opdroeg ‘een eigen vastgoedfonds in de portefeuilles van haar klanten te stoppen’.

Print Friendly, PDF & Email
Share