web analytics

SHOWDOWN TELEGRAAF NADERT

paradijs.jpegDeze email is vandaag uitgegaan naar Bas le Poole, de advocaat van De Telegraaf in de aanloop naar de rechtszaak (16 juni; 9:30 uur rechtbank Amsterdam) die De Telegraaf tegen uw webmaster heeft aangespannen:

Beste Bas,

Ik wijs je er met klem op dat jouw client De Telegraaf onderdeel is van een crimineel netwerk dat is gericht op het faciliteren van sadistische pedofielen en lustmoordenaars. Kijk naar onderstaande kamervragen in combinatie met de produkties die je reeds hebt (zie onderaan dit stuk) en denk na als een normaal en beschaafd mens. Kees Lunshof van De Telegraaf maakte onderdeel uit van dit netwerk. Jij bent medeplichtig aan het willens en wetens toedekken van de moord op Marianne Vaatstra als je persevereert met het verlenen van juridische diensten aan een organisatie waarover je met de kennis die je nu hebt moet weten dat deze crimineel is. Ik zal niet aarzelen rechtsmaatregelen tegen jou in gang te zetten en tuchtklachten in te dienen als je alleen maar blijft denken aan de declaratie-jackpot van Houthoff Buruma en je verstand en menselijkheid uitschakelt ten faveure van financieel gewin. De genoemde kamervragen zijn gisteren (9 juni) ingediend door Fred Teeven, nota bene wellicht onze nieuwe minister van Justitie. Alle media hebben deze vragen toegestuurd gekregen maar geen enkel medium heeft er melding van gemaakt!

teeven.jpgPersbericht: Kamervragen over moord Marianne Vaatstra [zie ook Boublog]
Fred Teeven, kamerlid en nummer 3 op de kieslijst voor de VVD, heeft kamervragen gesteld over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra.  In de nacht die volgde op Koninginnedag 1999 werd Marianne Vaatstra uit het Friese dorp Zwaagwesteinde bij Kollum verkracht en vermoord. Ze was gewurgd en haar keel was doorgesneden. Haar lichaam werd gedumpt in een weiland in het naburige dorp Veenklooster, waar het op 1 mei werd gevonden. Deze lustmoord is tot op heden niet opgelost, maar inmiddels lijkt het erop dat Justitie – ook voor de Tweede Kamer – belangrijke informatie heeft achtergehouden. De vragen van Teeven richten zich op respectievelijk een overplaatsing en een verdwijning van twee Irakese asielzoekers die het meisje eerder bedreigd zouden hebben. Hij wil van de minister weten waarom bepaalde informatie verzwegen is.    De ouders van Marianne Vaatstra noemden het politieonderzoek onlangs nog “één grote leugen” in een interview met een plaatselijke krant. “In het begin geloofden wij nog dat politie en justitie hun best deden om de zaak op te lossen, maar het vertrouwen is nu tot het nulpunt gedaald.’’ Bron: http://www.nieuwedockumercourant.nl/profile/redactie/article180685.ece/ouders_marianne_vaatstra_%E2%80%98wij_zijn_dubbel_gestraft
Bauke Vaatstra en Maaike Terpstra voelen zich al jaren om de tuin geleid, maar zien de vragen van Teeven als een verrassende, mogelijk positieve wending. Het enige wat de ouders van Marianne willen is een eerlijk antwoord op al hun vragen. ,,Dat is voor ons van levensbelang om het verlies van onze dochter te verwerken. We proberen nu een advocaat te vinden die de leugens van het Openbaar Ministerie onderuit kan halen. Dat zou ons een goed gevoel geven.’’

Wellicht hebben de ouders een betere advocaat gevonden in Teeven. “Mocht hij straks minister van Justitie worden, dan zou hij onze zaak nieuw leven in kunnen blazen, en dan heeft hij direct aanknopingspunten.”, aldus Bauke Vaatstra.

Als ook maar de helft klopt, dan hebben de vragen zonder meer een explosief karakter!

Vragen van het lid Teeven aan de demissionair minister van justitie en binnenlandse zaken over de gang van zaken rond de dood van Marianne Vaatstra[1]

1. Is het landelijk Cold Case Team nog aktief met het oplossen van de moord op Marianne Vaatstra? Is er een ander rechercheteam c.q. het land zijn nog aktief?

2. Op 13 juni 2007 heeft U mijn kamervragen beantwoord die ik had gesteld over een anonieme brief die werd gezonden aan de ouders van Marianne Vaatstra. Op 3 mei 1999 zou er geen asielzoeker uit het AZC Kollumerland zijn verwijderd c.q. uit Nederland zijn uitgezet. Is het juist dat er op 3 mei 1999 een persoon genaamd Feik M. is overgeplaatst vanuit het AZC Kollumerland?

3. Zo ja, waarom heeft U die informatie op 13 juni 2007 niet aan de Kamer verstrekt?

4. Is het juist dat de toenmalige (plv.) directeur van het AZC Musselkanaal op de hoogte was van de verwijdering van deze Feik M.? Is het juist dat deze verwijdering door de directeur is gemeld aan derden?

5. Is het juist dat deze Feik M. (tesamen met een andere asielzoeker Ali H.) Marianne Vaatstra enkele weken voor haar dood zou hebben bedreigd in een horecagelegenheid in Friesland? Is het juist dat Feik M. ook verdachte was van een ander strafbaar feit in 1999? Wat was dat voor een feit en wat is er met die zaak gebeurd? Is die (andere) zaak tegen Feik M. op 15 juli 1999 geseponeerd?

6. Is de op enig moment in Istanbul aangehouden Ali H. dezelfde persoon als de Ali H. die Feik M. vergezelde kort voor de dood van Marianne Vaatstra? Zo ja, waar baseert U dat op?

7. Indien U de vragen 3. tot en met 6. bevestigend beantwoordt, waarom is die informatie niet reeds eerder ter kennis gebracht van de Kamer?

8. Wat is de reden dat Feik M. uit het AZC Kollumerland is verwijderd in mei 1999? Bent U bekend met de huidige verblijfplaats van Feik M.?

9. Welke stappen wilt U nemen om er zorg voor te dragen dat er duidelijkheid komt in de zaak van Marianne Vaatstra?

Den Haag, 9 juni 2010.

Lees hier de achtergronden over de misdadige wijze waarop De Telegraaf sadistische pedofielen in bescherming neemt en hier het laatste deel (12) van de Vaatstra-files die deze website eerder publiceerde. Op de foto Telegraaf-journaliste en AIVD-hoer Jolande van der Graaf die het pedofielen-netwerk in opdracht van Joris Demmink in bescherming moet nemen.

vandergraafPRODUKTIES MICHA KAT INZ. DE TELEGRAAF/MICHA KAT

De volgende beeldfragmenten bied ik nu reeds aan voor de zitting:

http://www.youtube.com/watch?v=Lwqb3lovi0I (vanaf 6:30)

http://www.youtube.com/watch?v=hGhxFOT61mE

er komt later nog een schokkend en onthutsend beeldfragment bij.

De volgende produkties worden ook aangeboden:

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/3887/weesie-kwam-niet-opdagen.html

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/730/berufsverbot-in-nederlandse-journalistiek.html

hieronder een verklaring van de vader van Marianne Vaatstra, het Friese meisje dat op 1 mei 1999 op beestachtige wijze werd vermoord in Friesland, een moord die door De Telegraaf willens en wetens wordt toegedekt in opdracht van criminele pedofielen op Justitie met wie de krant samenspant:

Geachte Edelachtbare,

De zaak van de Telegraaf versus M.Kat  doet bij mij  vragen oprijzen,
omtrent  medewerkers  van de Telegraaf in onze zaak , de moord op mijn
dochter Marianne Vaatstra.
De journaliste Jolanda van de Graaf liet na de uitzending van EEN VANDAAG
een groot stuk in de Telegraaf zetten, van  EEN VANDAAG kleunt mis in de
zaak Vaatstra, terwijl zij wist   dat EEN VANDAAG  de waarheid sprak.
Nu vraag ik U Edelachtbare wat  is waarheid, had ik nu ook een proces
moeten aanspannen  tegen bovengenoemde Journaliste ?
Ook de zaak tegen M.Kat, is aan de media gericht, maar wel met een
waarheids bevinding, waar verschillende media niet mee willen worden
geconfronteerd, doch de bevolking wel dient.
Ik hoop dan ook Edelachtbare  dat U mijn stuk ter harte neemt, en de
vergelijking meeneemt in Uw  eind beslissing.

Hoogachtend,

B.Vaatstra
Eyssemaweg 47
9271 BE
Zwaagwesteinde.

Print Friendly, PDF & Email
Share