web analytics

Schultz van Haegen hoort achter de tralies

MAFIOSE STAATSSECRETARIS MAG NIET VRIJUIT GAAN

Nu gebiedsontwikkelaar Chipshol een schikking heeft bereikt met de gemeente Haarlemmermeer van vele miljoenen waarmee dus eens te meer is bevestigd dat tal van overheden hebben samengespannen tegen Chipshol, dient nieuwe aandacht te worden gegeven aan de rol van (bijna) ex-staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen in de affaire. Eerder berichtte deze site al over haar vertrek uit de politiek ten gunste van een stap ‘naar het bedrijfsleven of de semi-overheid’ dat ongetwijfeld een vlucht moet worden genoemd omdat geen bewindspersoon in de Nederlandse politieke geschiedenis een criminelere rol heeft gespeeld dan zij. Het ‘politieke talent’ Schultz, betaald met publiek geld om de publieke zaak te dienen, heeft zich de facto opgesteld als een executive van Schiphol en een private partij, Chipshol, enorme schade toegebracht. Dit heeft ze gedaan door de gemeente Haarlemmermeer onder extreme druk te zetten een besluit te nemen dat Chipshol het bouwen onmogelijk maakte. Ze ging daarbij zelfs zo ver te gemeente te vrijwaren voor schadeclaims. “Ik betaal wel” liet Schultz weten toen de gemeente haar wees op de aansprakelijkheidsrisico’s van het nietig verklaren van een bestaande vergunning.

Toen Chipshol dat besluit wist te omzeilen, vaardigde Schultz in opdracht van Cerfontaine een bouwverbod uit voor Chipshol op basis van gemanipuleerd en leugenachtig onderoek van de Luchtverkeersleiding. Deze mafiose gedragingen waarover op geen enkele wijze publieke verantwoording is afgelegd (zelfs ten overstaan van de kamer is gelogen, lees hier een verslag van een kamerdebat over deze zaak) en die door de rechter als onrechtmatig zijn bestempeld hebben geleid tot een schade voor de schatkist van wellicht honderden miljoenen Euro’s, allemaal als direct gevolg van de criminele incompetentie van de staatssecretaris. De miljoenen die de gemeente Haarlemmermeer gaat betalen zijn de eerste in wat een serie belooft te gaan worden, want ook Schiphol zelf en de provincie Noord-Holland zijn veroordeeld wegens tegenwerking van Chipshol en een veroordeling van Luchtverkeersleiding Nederland hangt in de lucht. Komt Schultz hier zomaar mee weg? Wordt ze binnenkort adviseur bij PricewaterhouseCoopers, accountant van de luchthaven, of krijgt ze een andere goudgerande functie in de schoot geworpen? Of wordt ze vervolgd door het OM wegens machtsmisbruik en misschien wel corruptie? Feit is dat er reeds een strafklacht tegen haar en Cerfontaine is ingediend, maar die is door het OM direct in de prullenbak gegooid. Een nieuwe strafklacht lijkt vooral door de schikking van Haarlemmermeer en de publieke schade die daarvan het gevolg is (en waarover nu reeds enorme ruzie onstaat tussen het ministerie en de gemeente: de landsadvocaat heeft laten weten dat Verkeer en Waterstaat de belofte tot vrijwaring van Schultz niet zal waarmaken) allerminst kansloos. Misschien kan MP Balkenende van de normen en waarden ook nog iets betekenen in deze strijd om gerechtigheid en boetedoening voor een falende politica die ons land en de publieke zaak onvoorstelbare schade heeft berokkend.

Print Friendly, PDF & Email
Share