web analytics

Schiphol weigert Chipshol ook te laag bedrag te betalen

BETALING DOOR SCHIPHOL MOET VOOR RECHTER WORDEN AFGEDWONGEN

Op 4 april van dit jaar werd Schiphol in een zich jarenlang voortslepende bodemprocedure door de rechtbank Haarlem veroordeeld tot betaling van 16 mio Euro plus rente (samen 19 mio Euro) aan gebiedsontwikkelaar Chipshol. Dit bedrag is om meerdere redenen veel te laag en werd ‘berekend’ door ‘deskundigen’ van wie vast is komen te staan dat ze partijdig zijn pro-Schiphol. Om de zaak voor de luchthaven helemaal in veilig vaarwater te brengen werden ook nog eens alle rechters in deze zaak vervangen door een nieuw college dat reeds direct duidelijk maakte weining gevoel te hebben met de positie van Chipshol. Deze site berichtte reeds eerder uitgebreid over deze vervanging. Zie ook de advertentie over deze vervanging die Chipshol in De Volkskrant liet plaatsen. Maar naar thans blijkt weigert Schiphol zelfs het extreem lage schadebedrag tot welke het door de rechter is veroordeeld aan Chipshol over te maken. Hierdoor is een nieuwe procedure noodzakelijk, nu om Schiphol tot betaling te dwingen.

Schiphol heeft eerder aangegeven niet tot betaling te willen overgaan ‘zolang er geen vonnis is dat ons daartoe verplicht’. Blijkbaar is een vonnis in de bodemprocedure voor Schiphol nog niet duidelijk genoeg. Dit zegt natuurlijk veel over de halsstarrige en conflictzoekende houding van Schiphol die de relaties met Chipshol al jarenlang overheerst. Waar de Provincie en de gemeente Haarlemmermeer de strijdbijl begroeven en de vrede met Chipshol tekenden ondermeer om in de toekomst samen te kunnen werken aan nieuwe projecten, blijft Schiphol de confrontatie zoeken. Dat kan het alleen doen als het daarbij de ‘zekerheid’ heeft van steun van de rechterlijke macht. Deze houding van Schiphol leidt reeds thans tot grote vertraging van belangrijke projecten. De luchthaven kan het gewoon niet opbrengen Chipshol ter wille te zijn zelfs niet in het overmaken van een bedrag dat door de eigen machinaties reeds sterk in hun voordeel is bepaald! Tegen de advocaat van Schiphol, Niels Koeman van Stibbe, loopt inmiddels een tuchtklacht omdat hij is ‘overgelopen’ van Chipshol naar Schiphol maar ook omdat hij zijn nieuwe client op meerdere punten lijkt te hebben aangezet tot het plegen van onrechtmatige daden. De huidige weigering om de door de rechter opgelegde schadeloosstelling over te maken is ook een handelwijze die past in deze categorie.
Een dezer dagen dient opnieuw voor de rechtbank Haarlem een provisionele vordering van Chipshol aan Schiphol per omgaande een ‘voorschot’ over te maken van 19 miljoen Euro, een bedrag dat Chipshol dringend nodig zegt te hebben om de activiteiten te kunnen voortzetten. Dat is een voorschot is komt omdat dit bedrag reeds zeker moet worden betaald maar nog wordt vermeerderd met een nader te bepalen compensatie voor geleden Belastingschade. Hierover worden de degens nog gekruisd; Chipshol heeft de belastingschade met behulp van een professor en een registeraccountant becijferd op ruim 4 miljoen Euro.

Print Friendly, PDF & Email
Share