web analytics

Schijnheiligheid troef bij legertop

DAMAGE CONTROL VOOR ALLES, MAAR MAATREGELEN? HO MAAR!

door Pamela Hemelrijk
De farce die Defensie nu opvoert om de schijn te wekken dat zedenmisdrijven binnen de krijgsmacht niet worden getolereerd – kots en kotsmisselijk wordt een mensch ervan. Van der Knaap heeft aangekondigd dat er ontslagen gaan vallen, tot en met commandanten aan toe. (Nu pas! Terwijl hij al jaren weet dat het bij de legertop usance is om vrouwen te ontslaan als ze verkracht zijn door hun collega’s!)
En generaal Berlijn vindt het ineens hoog tijd voor een “stevig debat” over de “omgangsvormen”. En passant maakt hij ook nog even bekend dat er vorig jaar meer dan 400(!!) klachten zijn ingediend door gemolesteerde vrouwelijke matrozen. Alsof hij daar nú pas achter is gekomen, nu de Kamer hem op het matje roept. (En niemand die hem vraagt hoeveel klachten er in de jaren daarvóór allemaal zijn genegeerd.) En welke maatregelen gaat deze aartshypocriet nu nemen om een eind te maken aan de excessen? Hij gaat pornofilms aan boord verbieden!

NU MET HET ARTIKEL VAN DICK BERTS

Alsof het dááraan te wijten is dat soldaten vrouwen verkrachten en mishandelen! Soldaten verkrachten en mishandelen al vrouwen sinds de Trojaanse oorlog! Daar hebben ze echt geen pornofilms voor nodig!
Ik durf zelfs de stelling aan dat pornofilms een heilzaam alternatief zijn voor menig bronstige recruut. Als ze zich niet meer mogen afrukken bij “The Sexorcist”, “The Sperminator” of “My Big Fat Greek Penis”, gaan ze geheid hun eigen live-porno creëren, en het vereeuwigen met hun zaktelefoons. Ik garandeer generaal Berlijn bij deze dat een pornoverbod het aantal verkrachtingen binnen de krijgsmacht tot ongekende hoogten zal opstuwen.
Zelfs in het Victoriaanse tijdperk waren ze bij het leger niet half zo hypocriet als tegenwoordig. Toen werd elk battaljon gevolgd door een rijdend bordeel, herkenbaar aan een rood lampje. Maar eerlijke prostitutie vinden ze bij Defensie niet goed voor de “beeldvorming”, neem ik aan. Liever laten ze hun eigen Marva’s en Milva’s door de manschappen verkrachten en mishandelen, om vervolgens klachten daarover stelselmatig in de doofpot te proppen, en de slachtoffers uit de dienst te trappen. Jaar in jaar uit. Alles voor de beeldvorming!
Zelfs de militaire vakbonden werken loyaal aan de cover-up mee. De VBM/NOV kwam maandag in de Volkskrant aanzetten met een ander “schrijnend incident”: een vrouwelijke matroos die met tien liter kokende koffie was overgoten omdat ze niet “op de avances” van haar collega’s wilde ingaan. Ze raakte blijvend verminkt door derdegraads brandwonden.
De bond noemt het nu “kwalijk”, dat de Marineleiding de schuld voor dit “incident” bij de vrouw zelf heeft gelegd, en de daders vrijuit liet gaan.
Zeg dat wel, meneer Jean Debie van de VBM/NOV. Kwalijk is nog heel zwak uitgedrukt. Maar dit “incident” dateert van 1999! Waarom heeft de bond daar zeven jaar geleden geen ruchtbaarheid aan gegeven?
“Dat hebben we ook gedaan”.
O, ja, hoe dan? Want daar staat me niks van bij.
“Er is een artikel over gepubliceerd in ons bondsblad Trivizier. Door de journalist Dick Berts, u wellicht welbekend.”
Nou en of ik Dick Berts ken! U bedoelt die journalist die inmiddels door u aan de dijk is gezet, omdat zijn publicaties de legerleiding niet welgevallig waren?
“De heer Berts is inderdaad niet meer werkzaam voor Trivizier.”
Dus de bond voelde zich indertijd niet geroepen om over deze abjecte en onbestrafte misdaad de landelijke media te alarmeren?
“Wij zien het niet als onze taak om eigenmachtig de publiciteit te zoeken. Wij informeren slechts onze leden. Als de media berichten uit Trivizier willen “oppikken”, zijn ze daar uiteraard vrij in. Maar dat hebben ze toen niet gedaan, uitgezonderd dan de Telegraaf. En dat Telegraafbericht heeft toen niet tot kamervragen geleid.”
En daar heeft de VBM/NOV zich toen maar bij neergelegd? Dat een vrouwelijke matroos voor het leven was verminkt, en daar bovendien zelf de schuld van kreeg? Zonder dat er iemand zijn stem tegen verhief? Is dat de manier waarop uw bond de belangen van zijn vrouwelijke leden behartigt? Had het indertijd niet meer op uw weg gelegen het aftreden van de minister van Defensie te eisen?
“Wij zien het niet als onze taak ons met politiek te bemoeien. Daar heb je de Kamercommissie voor Defensie voor. Goedenmiddag.”

Lees hier het genoemde artikel van Dick Berts: blz.1 en blz.2

Print Friendly, PDF & Email
Share