web analytics

Lubbers terroriseerde Cynthia Brzak

lubbersdasDEMMINK EN LUBBERS VORMEN DE GEPRIVILEGEERDE KLASSE VAN DE SEXUAL FREE RIDERS * BLIJFT NEDERLAND DE VN-VERKRACHTER EN DE KINDERMISBRUIKER STEUNEN? * BINNENKORT ARRESTATIE DEMMINK

Onze voormalige premier Ruud Lubbers -kort geleden op deze site opnieuw ontmaskerd als een van de leidende krachten achter het verspreiden van nucleaire technologie richting schurkenstaten als Pakistan en Noord-Korea- heeft vanaf februari 2005, toen hij gedwongen moest vertrekken bij de VN, een ware terreurcampagne op touw gezet tegen de vrouw die hem -met recht, zo is officieel vastgesteld- beschuldigde van

sexual assault in is executive offices in such an outrageous and inappropriate manner as to amount to actionable sexual harassment under Title VII of the Civil Rights Act of 1964 [zie brief advocatenkantoor eerder gepubliceerd op de site van NOVA].  Deze terreurcampagne bestond ondermeer uit het verspreiden van haar medical records om aldus haar geloofwaardigheid aan te tasten.  Het is deze retaliation van de kant van Lubbers die deze vrouw, Cynthia Brzak,  dwingt haar rechtsstrijd voort te zetten tot op de dag van vandaag. We melden dat thans hier met name om aan te geven dat er binnen de regionen van politiek, rechterlijke macht en ambtenarij een klasse is ontstaan van sexual free riders die zich boven God en gebod verheven alles lijken te kunnen permitteren tot en met het verkrachten en doodmartelen van peuters aan toe.  Deze nieuwe duivels van perversiteit en sadisme worden gesteund door de MSM. We zijn op een point of no return aangeland, beste mensen.  De keus is aan jullie: elk volk krijgt de leiders die het verdient.

Print Friendly, PDF & Email
Share