web analytics

Runderkamp-papers: extended version

hirschballin2.jpegDe strop rond Joris D. wordt verder en verder aangetrokken. Het wordtlaroes.jpeg tijd dat minister Hirsch Ballin Nieuwspoort gaat bespreken voor de nu reeds legendarische ‘Demmink persbriefing’. “Geachte aanwezigen, als Minister van Justitie heb ik voor vele hete vuren gestaan. Zelfs heb ik ooit moeten aftreden als gevolg van de IRT-affaire. Maar wat ik thans met u moet gaan wisselen gaat qua zwaarte en qua maatschappelijke relevantie de gehele IRT-zaak verre te boven. Zoals u wellicht weet circuleren er al geruime tijd berichten over de SG van mijn ministerie…….” Maar zover is het nog niet. Wel hebben we de beschikking gekregen over een extended version van de Runderkamp-papers (deze papers hebben reeds 339 hits op Google) met origineel achterliggend materiaal zoals email en notities. Was getekend: Hans Laroes, hoofdredacteur NOS Nieuws.

Print Friendly, PDF & Email
Share