web analytics

Rise and fall van een topadvocaat deel 2

BESLAGLEGGING HUIS TOPADVOCAAT KOLLE AFGEWEND

Advocatenkantoor Kennedy van der Laan te Amsterdam heeft zijn voormalige managing partner Till Kolle voorlopig niet gedwongen uit zijn huis in Amsterdam-Zuid te vertrekken. Het kantoor had medio 2003 executoriaal beslag op het kapitale (1,2 mio Euro) pand aan de Prinses Margrietstraat 10 (direct tegenover station WTC midden op de Zuidas) laten leggen omdat Kolle zijn oude kantoor nog geld schuldig was. (zie het vorige stuk over de rise and fall van deze topadvocaat) Op de vraag of dit nu ook betekent dat het conflict de wereld uit is antwoorden zowel Kolle als Kennedy-bestuurder Gerrard Boot met de ondubbelzinnige woorden ?hierop geven wij geen enkel commentaar?. Kolle wil nog wel kwijt dat ?Kennedy zich in deze zaak heel nobel heeft opgesteld?.


De precieze achtergronden van het conflict zijn nooit duidelijk geworden. Kolle heeft toegegeven Kennedy nog geld verschuldigd te zijn, een schuld die gemakkelijk zou kunnen worden verrekend met toekomstige winstdelen als hij bij Kennedy was gebleven. De vraag waarom hij voorjaar 2002 het kantoor dan opeens (als MP!) stante pede verliet zonder iemand uitleg te geven blijft echter levensgroot aanwezig. Bronnen binnen Kennedy hebben verklaard dat Kolle grote verliezen heeft geleden op de effectenbeurs en zich met kantoorgeld heeft willen compenseren. Eind jaren negentig vertrok Kolle ook al onder dubieuze omstandigheden bij het kantoor Van der Steenhoven Kolle Gilhuis dat hij zelf mede had opgericht. Jan Van der Steenhoven noemde Kolle in Quote (december 2003) ?een gevaar voor de advocatuur?. Thans maakt Kolle deel uit van het Duitse kantoor Heitmann von Meding. Is een en ander aanleiding voor de Amsterdamse deken om onderzoek in te stellen naar de handelwijze van Till Kolle? Deken Hans van Veggel (Stibbe): ?Hierop geef ik geen enkel commentaar.?
Onduidelijkheid is er ook over een van Kolle?s nevenfuncties: rechter-plaatsvervanger te Alkmaar. Hij komt immers niet voor op de officiele lijst op www.rechtspraak.nl. Hoe zit dat? Een woordvoerder van de rechtbank: ?Hij is inderdaad rechter-plaatsvervanger, en wel in de sector civiel, maar hij wordt nooit ingezet. Hij is wat we noemen een plaatsvervanger-honorair. Dat zijn meestal advocaten die erg hechten aan de titel maar niet worden ingezet.?

Print Friendly, PDF & Email
Share