web analytics

Remkes nu volksvijand nummer een

ALCOHOLIST REMKES WIL PERS DEFINITIEF AAN BANDEN LEGGEN

We wisten niet wat we lazen! Remkes gaat in hoger beroep tegen het kort-geding vonnis dat de Staat opdraagt het afluisteren van journalisten te staken en de afgeluisterde bestanden te vernietigen. Deze pathetische alcoholist die er nooit in is geslaagd een stabiel eigen sociaal leven op te bouwen en voor zijn gerief is aangewezen op de derde wereld… gaat deze minkukel de persvrijheid in ons land definitief om zeep helpen? De intimiderende werking die van het hoger beroep uitgaat is enorm. Hoewel De Telegraaf glansrijk heeft gewonnen, legt de Staat zich daar niet bij neer! Hierdoor blijft De Telegraaf besmet en wordt al helemaal onwaarschijnlijk dat de AIVD ook uitvoering geeft aan het vonnis van de KG-rechter.

Waarom zouden ze? De Staat staat toch achter ze? En daarnaast: hoe onafhankelijk zal het Hof nog kunnen zijn nu de (staats)druk tot deze hoogten wordt opgevoerd? Het Haagse Hof is so wie so totaal gepenetreerd door rechters met politieke belangen, dus van de onafhankelijkheid hoeft niet te veel verwacht te worden.
Onze rechtstaat wordt serieus bedriegd door dit soort acties van Remkes. Vooral omdat de zaak voor iedereen glasheder ligt: als de AIVD journalisten gaat afluisteren wordt een grens overschreden. Als een overheid zich niet bij zo’n uitspraak wenst neer te leggen is die grens in feite al overschreden.
Wat de zaak extra pijnlijk maakt is dat De Telegraaf (ondermeer) stuitte op corruptie tot in de hoogste regionen van het opsporingsapparaat en dat ook (meerdere malen) opschreef. Moet de conclusie luiden dat de krant daarmee de definitieve toorn van diezelfde (corrupte) overheid over zich heeft afgeroepen die niet zal rusten voor de krant kapot is gemaakt?

Print Friendly, PDF & Email
Share