web analytics

Rechtzaak staatssecretaris tegen klokkenluidersboek

20 KEER DE KAMER VOORLIEGEN EN DAN NAAR DE RECHTER

Demissionair defensiestaatssecretaris Cees van der Knaap start een bodemprocedure tegen onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer, auteur van het boek Een man tegen de Staat over defensieklokkenluider Fred Spijkers. In zijn boek schrijft Nijeboer dat Van der Knaap tijdens zijn ambtsperiode twintig maal de
Tweede Kamer heeft voorgelogen, waarbij de bewindsman mogelijk tot tweemaal toe valsheid in geschrifte pleegde door documenten te antedateren. Van der Knaap wil via de rechter afdwingen dat Nijeboer deze passages terugneemt.
Eerder eiste landsadvocaat G. J. H. Houtzagers namens Van der Knaap excuses van de auteur. Ook wilde de bewindsman dat Nijeboer erkent dat de beschuldigingen onrechtmatig zijn. Nijeboer heeft geweigerd excuses te maken of onrechtmatigheid te erkennen, omdat hij de passages in het boek stevig onderbouwd vindt. Bovendien heeft de staatssecretaris meerdere malen de kans gekregen om tijdens het onderzoekstraject van de auteur de beschuldigingen te weerleggen. Hiervoor bedankte de bewindsman destijds. Het is onbestaanbaar dat deze ‘bewindsman’ die zelfs voortdurend delicten pleegt naar de rechter stapt om de journalist die deze delicten onthuld aan te klagen! Dit doet sterk denken aan de actie tegen de journalisten van De Telegraaf Joost de Haas en Bart Mos.

Volgens Van der Knaap zou een rapport het Nationale Ombudsman d.d. 31 oktober 2006 over de zaak-Spijkers de beschuldigingen weerleggen. Nijeboer bestrijdt dit. De auteur is van mening dat uit het ombudsmanrapport de conclusie dat Van der Knaap onschuldig zou zijn niet valt na te trekken. Bovendien heeft de ombudsman in haar rapport veel belastend materiaal niet bij het onderzoek betrokken en baseerde de ombudsman zich grotendeels op door Defensie overlegd bewijsmateriaal.
Nijeboer heeft Van der Knaap aanboden de documenten die de bewindsman aan de ombudsman aanleverde openbaar te maken, zodat de journalist deze naast het door hemzelf vergaarde bewijsmateriaal kan leggen, maar Van der Knaap volhardt in zijn weigering om tegenover Nijeboer opening van zaken te geven.
Volgens Nijeboer is de houding van Van der Knaap typerend voor de manier wanneer Defensie met de zaak-Spijkers omgaat. “In plaats van toe te geven of openheid te betrachten, probeert de staatssecretaris wederom een rookgordijn op te trekken om misstanden aan de openbaarheid te onttrekken”.
Voor de handelswijze van Van der Knaap heeft de auteur geen goed woord over. “Twintig maal de Tweede Kamer voorliegen en dan op kosten van de belastingbetaler een bodemprocedure starten tegen een journalist die dat constateert en opschrijft,” zegt Nijeboer, “de staatssecretaris houdt er merkwaardige opvattingen over normen en waarden op na.”
FNV-voorzizier Agnes Jongerius ontving op 27 oktober het eerste exemplaar van het boek Een man tegen de Staat. De vakbondsvrouw gaf bij deze gelegenheid aan de handelswijze van Van der Knaap,zoals in het boek beschreven, “onthutsend” te vinden en vond de misstanden die het boek schetst ernstig genoeg voor een parlementaire enquete.

Zie ook de site van Alexander Nijeboer.

Print Friendly, PDF & Email
Share