web analytics

Rechtspraak laat deadline verlopen

emster1

Raad voor de Rechtspraak op ramkoers tegen uw webmaster

De Raad voor de Rechtspraak heeft de deadline van 7 april in de zaak Kat/Raad voor de Rechtspraak laten verlopen zonder zich te verwaardigen een reatie te geven op de brief van uw webmaster van 24 maart. In deze brief stelt Kat de Raad aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden [backgrounds NOS] door het onrechtmatige optreden van ex-rechter Hans Westenberg. Gisteren heeft Kat een nieuwe brief doen uitgaan waarin de Raad opnieuw met klem wordt gesommeerd het bedrag over te maken op de derdengeldrekening van zijn advocaat. Gebeurt dat niet, wordt de Raad gedagvaard in een unieke aansprakelijkheidszaak die het vertrouwen van de burger in onze rechterlijke macht opnieuw geen goed zal doen. Intussen zijn er aanwijzingen dat de Raad niet bij machte is

emster2ook maar een begin te maken van het erkennen dan wel toegeven dat ook rechters crimineel kunnen zijn. Zelfs het in ogenschouw nemen van de mogelijkheid dat rechters onrechtmatig kunnen handelen blijkt te hoog gegrepen voor de arrogante en wereldvreemde bobo’s van de Raad. Op 8 april confronteerde uw webmaster de voorzitter van de Raad, Erik van den Emster, met directe vragen over de zaak-Westenberg tijdens een debatje op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Binnenkort kunt u hiervan een videoverslag verwachten. Een van de vragen die uw webmaster aan Van den Emster stelde was:

Waarom bent u niet blij met mijn onthullingen over het corrupte optreden van Hans Westenberg? Mede dankzij mijn journalistieke onthullingen is de rechterlijke macht namelijk een rotte appel armer geworden. Maar in plaats van mij te bedanken blijft u mij maar bestrijden waarbij u het oordeel van uw voorganger Van Delden dat mijn gedrag ‘niet door de beugel kan’ nog altijd niet heeft herroepen laat staan excuses heeft aangeboden. Vindt u dan dat er een verbod zou moeten komen voor journalisten rechters te exposen? [of woorden van gelijke strekking]

De besnorde bobo sputterde en hakkelde en de zinnen die hij uitsprak waren zo inhouds- enemster3 betekenisloos dat mij er geen woord van is bijgebleven. Binnenkort de video, dan weten we precies wat hij zei.Tijdens de borrel babbelde uw webmaster nog wat na met ondermeer Van den Emster die toen zei dat de zaak ‘was overgegeven voor advies aan de landsadvocaat’. Dat wijst er dus op dat de Raad om ramkoers ligt: na Lucia de Berk en Kees B. en Ernst L. en Viets en Du Bois en weet ik veel wie nog meer moet ook uw webmaster kapot!

Dit is dus dezelfde Erik van den Emster die als reactie op de vrijspraak van Lucia de Berk na 6,5 jaar in de cel de woorden sprak: toch maar mooi dat het systeem uiteindelijk toch blijkt te werken [of woorden van gelijke strekking]. Dus als iemand van zijn 18e tot ijn 80ste onschuldig in de cel heeft gezeten en dan wordt vastgesteld dat hij onschuldig is zegt Van den Emster:

Kijk eens hoe louterend en zelf-corrigerend het systeem werkt! U mag nog drie dagen van uw leven in vrijheid doorbrengen, beste man, en dat allemaal dankzij de Raad voor de Rechtspraak!

Deze Van den Emster is een gevaarlijke gek, flatteuzer kunnen we hem toch echt niet omschrijven. Zal uw webmaster binnenkort tegenover deze gevaarlijke gek voor de rechter staan om daar zijn schadeclaim te bepleiten? Komt u hem dan in groten getale steunen waarna een volksoproer plaatsvindt waarbij het gebouw van de Raad -dat overigens werd gekocht van een van ’s lands grootste criminelen- zal worden bestormd zoals eens de Bastille in Parijs? Wordt deze zaak het Armageddon van de corrupte rechterlijke macht van Van den Emster, Westenberg, Harm Brouwer en De Brauw Blackstone Westbroek als gevolg waarvan de besnorde bobo’s met wapperende toga’s in hun dienstauto’s de grens over zullen vluchten op zoek naar asylum in landen als Togo, Brunei en Benin? We gaan het zien.

Print Friendly, PDF & Email
Share