web analytics

Rechters-mafia boycot uw webmaster

brouwerRancuneuze en malicieuze rechterlijke macht wil Berufsverbot voor uw webmaster * Studenten, wees gewaarschuwd voor het OM en de rechterlijke macht! * OM en ZM vinden zieken van uw webmaster belangrijker dan studenten te informeren * OM en ZM durven wegens schandalen en corruptie confrontatie met studenten niet meer aan * Gaan OM en ZM nu werven in pedofielenclubs en bordelen?

Uw webmaster is content manager van het grootste juridische carreer-event van Nederland: het Nationaal Juristen Congres. In maart vindt alweer het achtste congres plaats onder zijn inhoudelijke leiding. Het is uitgegroeid tot een enorm succes met op het hoogtepunt bijna 70 juridische werkgevers op de beursvloer, merendeels advocatenkantoren. Voor het komende congres op 12 maart in de RAI had uw webmaster een nieuwe, uitdagende workshop ontwikkeld voor de rechtenstudenten (2000 – 3000) onder de titel Trio In Toga. Hierin zouden een advocaat, een rechter en een officier van justitie zij aan zij optreden en vragen beantwoorden van studenten over met name de verschillen in hun werk en carriere. Het boeken van de advocaat kostte geen enkele moeite, maar het Parket Generaal (OM) en de Raad voor de Rechtspraak (ZM) wilden maar geen deelname toezeggen ondanks enthousiaste a priori-reacties enige weken geleden. Raar: wie wil nu geen uitnodiging accepteren zich gratis te mogen manifesteren als werkgever op het grootste carreer-event voor aankomend juristen van Nederland? Deze week kreeg uw webmaster de volgende emails van het Parket Generaal en de Raad voor de Rechtspraak:

[email verwijderd]

En dit schreef de Raad voor de Rechtspraak die gaat over de rechterlijke macht, de ´zittende magistratuur´

[email verwijderd]

westenbergWat hier gebeurt is toch wel erg stuitend te noemen. Een hoge rechter sleept uw webmaster voor de rechter. Deze rechter, Hans Westenberg, blijkt tot op het bot corrupt te zijn. Hij pleegt meineed en verliest de procedure. De Raad voor de Rechtspraak blijft de corrupte rechter echter steunen en betaalt bovendien zijn hele procedure die erop was gericht uw webmaster kapot te maken. Ondanks verzoeken hiertoe van uw webmaster weigert de Raad schade te vergoeden en zelfs om excuses aan te bieden.  Vervolgens vraagt uw webmaster vanuit een geheel andere hoedanigheid de Raad voor deelname aan een workshop voor rechtenstudenten en dan weigert te Raad medewerking met als argument dat uw webmaster is betrokken in een procedure waarin de Raad partij is geweest! Hoe ziek moet je zijn om deze zaken met elkaar in verband te brengen!

We kunnen niet anders dan concluderen dat de rechterlijke macht meer waarde hecht aan het voeren van een vendetta tegen uw webmaster die een van hun officieren ten val heeft gebracht dan aan het informeren van studenten over een loopbaan als rechter of als officier. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat de ZM en het OM inmiddels dermate zijn bevlekt en bezoedeld door alle schandalen rond manipulatie van dossiers, klassenjustitie, kindermisbruik en wat dies meer zij dat ze de confrontatie met de mondige studenten van nu niet meer aandurven uit angst te worden weggehoond en afgezeken!

Het spijt ons zeer dat de duizenden studenten op 12 maart in de RAI geen kennis kunnen nemen van de verhalen van een rechter en een officier. Maar wellicht is dit alles eerder een blessing in disguise. Welke student die de rechtenstudie serieus neemt wil immers werken bij organisaties die worden geleid door corrupte criminelen die de wandaden van hun vrinden afdekken, kinderen verkrachten en willens en wetens de levens vernietigen van onschuldige Nederlanders? Wellicht dat Menno en Leonore nu nieuw talent gaan werven op de Kamasutra-beurs in Utrecht waar de perverts in de dop in groten getale aanwezig zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Share