web analytics

Rechters in cruciale fase vervangen

WAAROM ZIJN DE RECHTERS IN DE CHIPSHOL-ZAAK VERVANGEN?

“Wij wachten al jaren op genoegdoening. Vertraging is uiteraard in het voordeel van de veroordeelde, Schiphol. Het is ons een raadsel waarom drie volledig in het dossier ingewerkte rechters bij het aanbreken van de meest cruciale fase zonder enig aannemelijk argument van de zaak zijn gehaald. Wij achten deze gang van zaken niet bevorderlijk voor het vertrouwen dat in de rechtspleging moet kunnen worden gesteld.” Aldus Chipshol-directeur Peter Poot nadat is gebleken dat nieuwe rechters van de rechtbank Haarlem de hoogte moeten gaan bepalen van de schadevergoeding die Schiphol aan Chipshol moet betalen nadat de luchthaven hiertoe in januari 2005 werd veroordeeld. Met deze ongebruikelijke vervanging van het trio rechters dat eerder dus een spectaculair vonnis wees in het voordeel van Chipshol hebben de verwikkelingen in deze affaire die steeds meer stof doet opwaaien (recent een item in NOVA) een nieuw hoogte- dan wel dieptepunt bereikt. Alles wijst er immers op dat deze vervanging door de Staat is ingestoken met als doel het staatsbedrijf Schiphol in bescherming te nemen. Opnieuw een aanwijzing voor de afkalving van onze rechtsstaat. Lees alles over de Chipshol-zaak op Schipholwanbeleid.

Dat Schiphol jarenlang onrechtmatige daden heeft gepleegd jegens Chipshol staat dus vast. Dat Chipshol als gevolg hiervan grote schade heeft geleden eveneens. Het gaat nu om het vaststellen van de hoogte van die schade. De rechtbank benoemde hiertoe een drietal deskundigen, maar die bleken alle drie belangenverstrengelingen te hebben met Schiphol en overheden zodat zij met een schadebedrag kwamen dan slechts een fractie is van waar Chipshol recht op meent te hebben: geen 100, maar amper 20 miljoen euro. Over de geloofwaardigheid van deze deskundigen (zie ook de genoemde website Schipholwanbeleid.nl) woedt thans een felle strijd. Maar nu wordt dus een nieuw wapen ingezet tegen Chipshol: geen pseudo-onafhankelijke deskundigen, maar een nieuw blik rechters dat niet is ‘bezwaard’ door eerdere pro-Chipshol beslissingen en dus in alle vrijheid pro-luchthaven kan beslissen. Dat zal overigens nog lastig genoeg worden, want Chipshol heeft aangetoond dat het bedrag van 20 miljoen niet kan kloppen om tal van redenen. Zo werden in dat bedrag niet eens de winsten meegenomen die Chipshol zou hebben behaald met de ontwikkeling van het betreffende stuk grond! Volgens de ‘deskundigen’ kan blijkbaar alleen Schiphol zelf winst maken met het ontwikkelen van commercieel vastgoed!
De vervanging van de rechters is alarmerend en hoogst ongebruikelijk. Een parlementaire enquete naar de Chipshol-zaak komt op deze manier steeds dichterbij. Immers: Schiphol begint zich steeds meer te ontwikkelen als een soort terroristische organisatie. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de wijze waarop minister Gerrit Zalm in de laatste dagen van zijn bewind de privatisering heeft willen doordrukken en daarmee een enorm conflict creeerde met Amsterdam in het kader waarvan nu al twee rechtszaken op stapel staan. De bestuurlijke verhoudingen in ons land worden door de luchthaven dus verregaand verziekt. De handelwijze van Zalm en zijn bejegening van Amsterdam doen sterk vermoeden dat de privatisering van Schiphol een soort heilige missie is die ten koste van alles moet worden doorgedrukt. Dit wijst overigens op corruptie dan wel belangenverstrengelingen van (de mensen rond) Zalm. Waarom zou Zalm de zaak immers anders zo hoog opspelen? Er gaan geruchten dat Zalm een functie bij de luchthaven ambieert; een klokkenluider meldde zelfs dat hij recent is afgewezen als commissaris! Hoe dat ook zij, de vervanging van de rechters lijkt ook moeilijk los te zien van de privatisering en de beursgang waarbij de Staat als direct belanghebbende is betrokken. Een claim van 100 miljoen is immers niet echt iets waar aandeelhouders enorm enthousiast van worden en zou de Staat dus nog veel meer geld kunnen kosten als beleggers erdoor worden weggejaagd. Dit vormt opnieuw een aanwijzing voor politieke inmenging in de rechtspraak. Is de Schiphol-lobby zo machtig, dat ze ook de rechterlijke macht in zijn greep heeft?

Print Friendly, PDF & Email
Share