web analytics

RECHTBANK AMSTERDAM IN CRISIS

‘PRESIDENT ERADUS ZOU NADRUKKELIJKER NAAR BUITEN MOETEN TREDEN’, MAAR DAT KAN NIET WANT ZE IS ZELF FOUTER DAN FOUT * GOOGLE ‘CARLA ERADUS‘ EN DANS MEE OP DE LIJKEN VAN ONZE CORRUPTE RECHTERLIJKE MACHT * HADDEN ZE IN 2004 MAAR MOETEN LUISTEREN NAAR MICHA KAT!

Je ziet het steeds weer: in de laatste fase van de ineenstorting van oude instituties gaan de ‘leden’ elkaar de hersens lopen inslaan. Je ziet het binnen de MSM, maar nu ook binnen de rechterlijke macht. Vandaag meldt NRC Handelsblad (jawel, ere wie ere toekomt!) dat de Amsterdamse rechtbank als gevolg van de spectaculaire Wilders-wraking in twee kampen uiteen is gevallen. Welke die kampen zijn is niet helemaal duidelijk, maar duidelijk wordt uit het stukje wel dat het op de rechtbank een grote smerige en stinkende puinhoop is! De verantwoordelijke voor de aanhoudende wantoestanden op de Amsterdamse rechtbank [zie ook het geval van de ‘neukrechter‘] is de totaal foute en gierend incompetente president Carla Eradus. Reeds in de HP/de Tijd van 14 mei 2004 wees uw webmaster in een coververhaal (Krom recht; waarom Carla Eradus nooit president van de Amsterdamse rechtbank had mogen worden) op de desastreuze reputatie van dit rampenproject. Maar ja, niet luisteren, he? En kijk nu eens! De hele rechtbank ligt aan gruzelementen! Enkele citaten uit het NRC-stuk:

Het ligt onder rechters hartstikke gevoelig als de ene magistraat over de andere zegt dat hij partijdig is. We zitten allemaal op dezelfde gang en door de wraking van de strafkamer en andere recente incidenten met rechters generen steeds meer magistraten zich voor hun professie. “Er zijn collega’s die slecht slapen. ‘Daar gaat ons vak’ vrezen ze, zegt een van hen. “Andere rechters verzwijgen op feestjes liever hun beroep.” Dan gaat het stuk als volgt verder: Amsterdamse rechters vinden ook dat hun president Carla Eradus nadrukkelijker naar buiten zou moeten treden om de magistraten te representeren. “Haar voorgangers waren beeldbepalende figuren die heel goed standpunten van rechters vertolkten” aldus een ervaren Amsterdamse rechter. “Eradus is een corru anonieme president. Ze doet ook nooit kort gedingen.” Tsja. Je zou bijna medelijden met ze krijgen als ze niet zo corrupt en incompetent waren. Op de uitreiking van de pedo-persprijs Jacques van Veen liep uw webmaster de rechtbank-voorlichter Mercedes Grootscholten nog tegen het lijf. Tien jaar van rechtpraten (althans: het ondernemen van pogingen daartoe) van leugens, corruptie, wanbeleid en excessen heeft diepe sporen getrokken door het gelaat van die arme Mercedes. Hij kent haar nog vrij goed uit zijn studententijd als een fris, onbevlekt en onbevangen feestbeest. Mercedes stond te praten met Anita Leeser-Gassan, een voormalig VP van de Amsterdamse rechtbank. Deze Leeser-Gassan maakte in 2005 bekend dat de dossiers over de Pakistaanse atoom-spion Khan ‘spoorloos verdwenen’ waren uit de archieven van de rechtbank, Hier leest u alle achtergronden over dit schandaal van werkelijk monsterlijke proporties dat kon gelden als een ‘visite-kaartje’ van Carla Eradus. We vermoeden dat Eradus rechtstreeks is benoemd door Joris Demmink.

Als je de rechtbank Amsterdam vergelijkt met de Bijlmer Bajes qua gepleegde delicten en de ernst ervan, zal het er nog om spannen wie de meeste jaren dententie scoort!

Zijn er rechters die slecht slapen? Die hun beroep op feestjes niet meer durven te noemen? Dat is nog maar het begin! Deze plunderende, stelende en bedriegende kaste van maatschappelijke hooligans die ons vertrouwen keer op keer en op onze kosten op de meest weerzinwekkende wijze beschaamt dient te worden vervolgd tot in de hel!

Uw webmaster vond het in 2004 toen hij met de Eradus-onthullingen naar buiten kwam reeds schokkend dat er vanuit de rechterlijke macht of vanuit het Ministerie geen enkele reactie kwam. Geen bevestiging, geen ontkenning, geen aanklacht wegens smaad, niets! Precies zoals Joris Demmink reageert op de aanhoudende beschuldigingen over kindermisbruik: niet. Een boek over deze materie wordt bij inzending voor een persprijs opzichtig doodgezwegen en nergens vermeld of genoemd. Zelfs het boek Topadvocatuur waarmee de affaire-Westenberg begon (ook 2004) werd zowel door deze persprijs als door de rechterlijke macht en de MSM compleet genegeerd. Hij heeft het ook wel meegemaakt met rechters die hij confronteerde met de zaak-Westenberg: ze keren hem de rug toe. Rechters en hun organisaties blijken psychisch niet in staat kritiek op zichzelf aan te horen, laat staan tot zich te laten doordringen om al helemaal maar te zwijgen over ernaar handelen!

WE HEBBEN TE MAKEN MET EEN LEVENSGEVAARLIJKE SEKTE VAN PSYCHOTISCHE EN ARROGANTE D 66-STEMMERS DIE TE VUUR EN TE ZWAARD MOET WORDEN BESTREDEN!

We vermoeden dat Carla Eradus -ze heeft na haar ontmaskering voor zover we hebben kunnen nagaan slechts een interview gegeven, aan Het Parool (zie afbeelding) waarbij deze ‘krant’ natuurlijk op geen enkel moment inging op haar verbijsterende track record– het advies van de rechters ‘meer naar buiten te treden’ niet zal opvolgen. Alles wat deze vrouw zegt of doet [hier opnieuw een voorbeeld] is even rampzalig en stompzinnig! De laatste zin van het NRC-stuk hoeft dan ook niemand te verbazen: president Eradus is niet bereikbaar voor commentaar.

We zijn benieuwd hoe het de komende weken verder gaat met onze rechterlijke macht -zeker ook in het licht van de Westenberg-verhoren die dinsdag 9 november verder gaan met het lid van de Hoge Raad Ernst Numann, maar een ding lijkt duidelijk: de beer is los! Laat de toga’s de slaappillen maar goed smaken, they’ll need them!

Print Friendly, PDF & Email
Share