web analytics

Rampenadviseur

MAAR DIE GETIKTE ZIELKNIJPER ZIET GEEN ENKEL VERSCHIL

Door Pamela Hemelrijk
De analyses van die qualiteitskoeranten! Die zijn tegenwoordig zo stapelkrankzinnig dat een mensch er draaierig van wordt. Neem nou deze, in de NRC van vorige week:
?Gebrek aan informatie leidt tot etnische spanningen. Mensen gaan groepen verdenken in plaats van individuen. Dit leidt tot stigmatisering. In politiek instabiele tijden zoeken mensen een zondebok. Zo is het gegaan met antisemitisme, en hetzelfde gebeurt nu met anti-moslim gevoelens.?
Aldus ene B. Gersons, hoogleraar psychiatrie bij het AMC, en, -geloof het of niet – rampenadviseur bij het ministerie van Volksgezondheid. Wat bezielt het ministerie om in tijden van rampspoed het advies van een therapeut in te winnen? Denken ze daar soms dat rampen ook ?tussen de oren zitten?, en met een dosis Valium kunnen worden?

Als je geen groepen mag verdenken, zoals onze rampadviseur betoogt, dan volgt daar dus uit dat je ook nazi?s niet als groep over ??n kam mag scheren. Gelukkig maar dat B. Gersons in de jaren 30 nog geen rampenadviseur was bij het ministerie. Want dan zou hij er ? conform zijn eigen voorschriften ? op hebben moeten wijzen dat heus niet alle NSDAP-stemmers deelnamen aan pogroms; dat het merendeel bestond uit gewone, hardwerkende, fatsoenlijke burgers, die geen vlieg kwaad deden, maar w?l op die pogroms werden aangekeken; dat je vanwege het gedrag van een paar ge?niformeerde knokploegen niet een hele arische bevolkingsgroep mocht stigmatiseren; dat er ook ?hele goeie dingen? in het partijprogramma van de NSDAP stonden, zoals betaalbaar onderwijs en goede gezondheidszorg voor iedereen, en studiebeurzen voor het proletariaat; dat het de schuld was van lui als Menno ter Braak, met zijn kwetsende en grievende gescheld op het nationaal-socialisme, dat steeds meer NSB?ers het gevoel kregen ?er niet meer bij te horen?, en zich gefrustreerd afkeerden van onze maatschappij; dat er onder geen voorwaarde een ?wij-zij? gevoel mocht ontstaan; dat de woorden van Ter Braak net zulke diepe wonden sloegen als de stoeptegels die bij joden door de ruiten werden gegooid; dat we geld moesten vrijmaken om NSB?ers met voorrang aan stageplaatsen te helpen, om te voorkomen dat ze zich lieten rekruteren door de Germaanse SS of Organisation Todt; dat sommige Obersturmf?hrers inderdaad een beetje radicaal waren, en dat we dus zelf gematigde Obersturmf?hrers moesten gaan opleiden aan de Nederlandse universiteiten; dat mensen in politiek instabiele tijden nu eenmaal een zondebok zoeken, en dat daar al dat bedenkelijke anti-nazisme op terug te voeren was; en dat deze onderbuikgevoelens schaamteloos werden aangewakkerd door handelaren in angst als Menno ter Braak.
Op gevaar af in herhaling te vervallen: de joden werden hier indertijd vervolgd, en uiteindelijk vergast, omdat zij grote neuzen hadden en matses aten. Moslims worden hier niet vervolgd, laat staan vergast, maar wel gewantrouwd en gevreesd, omdat de fanatieksten onder hen bommen leggen, homo?s tot moes slaan, groepsverkrachtingen plegen, hele stadswijken onleefbaar maken, politici bedreigen en columnisten vermoorden. Maar die getikte zielknijper ziet geen enkel verschil: hij noemt ze allebei zondebokken. En door zo?n gek laat het ministerie zich adviseren. Hoeveel zou die hansworst betaald krijgen voor zijn adviezen? Ik wil het niet eens meer weten.

Print Friendly, PDF & Email
Share