web analytics

Rammende rechter en Eradus: rechtspraak anno 2006

CARLA ‘NEPOTISME’ ERADUS OPNIEUW IN OPSPRAAK

CRIMINEEL RECHTERLIJK COLLEGE VERKLAART LABIELE EN WAARSCHIJNLIJK ONSCHULDIGE VROUW TOT CRIMINEEL

De president van de rechtbank van Amsterdam, Carla Eradus, is opnieuw in opspraak geraakt. Voor de zoveelste keer. Het begon ermee dat een groep raadsheren van het Hof te Leeuwarden waar zij president was ten strijde trok tegen haar ongebreidelde nepotisme dat de complete geloofwaardigheid van het Hof om zeep dreigde te helpen. Maar liefst 14 klokkenluidende raadsheren smokkelden een brandbrief naar buiten om dit wanbeleid van Eradus aan de kaak te stellen. Vervolgens kwam aan het licht dat Eradus als enige rechter in Nederland is veroordeeld door haar collega’s van de Hoge Raad wegens het nodeloos toebrengen van leed aan een procespartij. Sadisme heet dat in gewone-mensentaal. Beide affaires zijn uitgebreid belicht door deze website. Dat sadisme is interessant omdat het Eradus linkt aan de rammende rechter Wedzinga die een groot liefhebber bleek te zijn van het mishandelen van vrouwen. Wat onthult nu HP/de Tijd? Eradus en Wiedzinga zijn samen verantwoordelijk voor een hoogst dubieuze veroordeling (waarschijnlijk een nieuwe ‘gerechterlijke dwaling’) en Wedzinga had een dag voor de betreffende zitting zijn eigen vrouw naar God geslagen waarvan die vrouw ook aangifte deed!

De aangifte van de vrouw van de rammende rechter is van 16 januari 2001. De zittingen van het Hof in de moordzaak van Angelique van E. (de ‘babymoord van Appelscha’) hadden plaats op 15 en 16 januari. De rammende rechter heeft zijn vrouw mishandeld in de nacht van 13 op 14 januari 2001. Wait a minute: Wedzinga slaat eerst zijn vrouw naar God, stapt vervolgens onder de douche en kachelt dan naar het Hof om zich samen met de nepotistische en door de Hoge Raad veroordeelde sadiste Eradus te buigen over de zaak van een uiterst labiele vrouw tegen wie nauwelijks bewijs bestaat om deze later te veroordelen tot acht jaar cel? Zo gaat dat tegenwoordig blijkbaar in de rechtsstaat Nederland!. Een weerloze, instabiele vrouw wordt kapotgemaakt door geperverteerden in toga waarvan er een ‘manisch depressief’ zou zijn en inmiddels door de strafrechter is veroordeeld wegens de mishandeling van zijn Oekrainse geimporteerde internet-trekpop? Nee serieus, deze veroordeling (de rechtbank had Angelique van E. vrijgesproken) is zo mis dat de beruchte rechtspsycholoog Peter van Koppen inmiddels overtuigd is van de ondeugdelijkheid ervan en binnenkort met een boek over deze zaak komt.
Oke, dat was dan de rammende rechter in het bewuste college van het Hof, maar dan die Eradus die naast hem zat!! Die zelf nooit kinderen heeft kunnen krijgen en uit pure frustratie over dat feit een spoor van vernieling en verdriet heeft getrokken in rechtszalen van Leeuwarden tot Amsterdam waarvoor ze nota bene als enige rechter in Nederland door de Hoge Raad op de nepotistische vingers is getikt! Waarom grijpt niemand in? Waarom wordt die weerzinwekkende Eradus niet stante pede uit haar functie ontheven? We zijn verloren in dit land, reddeloos verloren. De media (behalve HP/de Tijd) mijden dit soort onderwerpen als de pest en de rammende rechter mag in NRC Handelsblad zelfs een hele bladzijde volpennen om zich (met succes, want hij kreeg een lichte werkstraf) vrij te pleiten.

Print Friendly, PDF & Email
Share