web analytics

Raadsels rond dood van advocaat Hamer

gerardhamer.jpgIs de bekende Amsterdamse strafpleiter Gerard Hamer, de advocaat van Frank Leenders, vermoord?  Deze website besteedde eerder uitgebreid aandacht aan de opmerkelijke en alarmerende dood van de advocaat die een bekende verschijning was in het juridische wereldje van de hoofdstad en daarbuiten.  Recente ontwikkelingen roepen nieuwe alarmerende vragen op over de dood van Hamer. De kern van de twijfel ligt erin dat Hamer reeds de vijde dode is die een directe bedreiging vormde voor het pedofielen-netwerk en stierf onder (zeer) verdachte omstandigheden. De eerste was de kinderarts Joyce Labruyere, de tweede de politicus Maarten van Traa (hier achtergronden), de derde de chauffeur van Demmink Mosterd en de vierde de Utrechtse jurist Wifred Brinkhuis over wie Frank Black recent interessante aanvullende informatie had. Alarmerend is dat geen van deze sterfgevallen nader is onderzocht terwijl er in de samenleving allerlei speculaties ontstonden over complotten. Sterker: van ‘hogerhand’ is elke suggestie dat het om iets anders zou kunnen gaan dan een natuurlijke dood of een ongeluk steeds hardnekkig ontkend en bestreden. Uw webmaster kreeg bovendien een maand voor de dood van Hamer een reeks tips die de hele zaak nog weer meer op scherp zetten. Lees hieronder te tekst van een email die hij op 24 november 2008 ontving:

Hoi Micha,

Hier de beloofde documenten. Ik heb geprobeerd om mijn bron zo veel mogelijk buiten schot te houden omdat die zeer beslist niet in de publiciteit wil komen, telt ook voor mij. Hopelijk ben ik hier in geslaagd. Mocht dit niet zo zijn, laat het aub dan zo!

Hier gaat het om. Coornhertliga, die vind je terug op de website van Martijn. Coornhertliga heeft zich sterk gemaakt om de leeftijdsgrens voor seks met 16 jarigen naar beneden te krijgen. Wie zat er o.a. in het bestuur? Juist! De advocaat van Leenders en ook van de PVND…..Gerard Hamer.

Het vreemde is dat toen hij ‘bertapt’ (stond gewoon vermeld op zijn website) werd op zijn lidmaatschap hij dit  van zijn website heeft verwijderd. Dit wekt op zijn minst argwaan. Als je lid bent van een club dan hoeft het toch geen probleem te zijn? Juist omdat hij er wel een probleem van maakte en die gegevens verwijderde, maakt het toch wat lastiger om die argwaan niet te hebben. Helemaal als blijkt dat hij wel op zijn website vermeld dat hij voor een periode lid is geweest, dit wordt opgevraagd bij KvK, en ineens is er een blokkade? Namenlijst van bestuursleden wordt opgestuurd maar de naam G.Hamer, is verdwenen? Alles bij elkaar is dàt wel vreemd te noemen en wekt bij mij wel argwaan op.

Dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat meneer Hamer, er alles aan gedaan heeft om sporen te wissen wat naar Martijn kan leiden. En dat is Coornhertliga. Waarom? Tja, denk dat geen enkele vent het prettig vindt om in connectie te staan met Martijn, en zijn carriére als zijnde advocaat zou op de helling komen te staan. Maar goed, dan begrijp ik nog steeds niet waarom uitgerekend hij die twee strafzaken heeft aangenomen.

Dat de PVND, G. Hamer, heeft ingehuurd kan ik mij wel voorstellen. Maar met Leenders lijkt mij dit toch anders liggen. Helaas kom ik er niet achter of Leenders zelf heeft gehandeld of dit aan een ander heeft overgelaten en wie was dat dan? Want, Hamer had inderdaad connectie’s met Coornhertliga en mij zou het niet verbazen dat Demmink dit geweten heeft. Suggestief zou ook zijn als ik zou denken dat Demmink ook tot de club van Coornhertliga zou behoren of heeft behoort, het is in iedergeval niet ondenkbaar dat Demmink contact zou hebben gelegd met G. Hamer mbt de zaak Leenders. De link zou dan zijn: Coornhertliga.

Via Martijn kun je veel lezen over Coornhertliga waar Gerard Spong en Job Knap ook lid van zijn of zijn geweest. Job Knap staat ook op Martijn. Even naar beneden scrollen en zo kun je hun archief nakijken of Google gebruiken.

http://www.martijn.org/page.php?id=1171987

1ste bijlage: xxx(mijn bron) schrijft aan mij
2de bijlage: Oude website Gerard Hamer
3de bijlage: Hamer aan — (–= connectie van xx)
4de bijlage: xxx over Hamer aan —
5de bijlage: voorstel van Hamer om de boel af te blazen
6de bijlage: Website Gerard Hamer is veranderd
 7 en 8 ste bijlage: Lidmaatschap Gerard Spong en Job Knap -Gerard Spong gesprek met de VVD

Mocht het niet lukken om alles in een keer te sturen, dan stuur ik het in delen.

Mij gaat het erom dat ik qua denkwijze beslist niet verkeerd zit. Dat houdt dan in dat de aangifte -rechtspraak- en het verdere verloop van Leenders is gemanipuleerd door zijn eigen advocaat en -dit denk ik wel- die weer werd aangestuurd door: Demmink! Hopelijk kun je hier iets mee in je strijd om die schandalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, te krijgen waar hij hoort.

Micha, het is niet de bedoeling dat je letterlijk de tekst overneemt uit de brieven die ik je hebt toegestuurd. Het gaat niet om wie (xx of –) maar om het inhoudelijke.

Hieruit zou dus weer blijken dat ook Hamer in een bepaalde fase ‘samenspande’ met Demmink vanuit een gemeenschappelijke voorliefde voor ‘jongeren’. Deze interpretatie van de rol van Hamer, althans in 2003, wordt geloofwaardiger als we ons realiseren dat Leenders heeft gezegd dat SBS 6 hem aan Hamer zou hebben gekoppeld. SBS werd door Leenders zeer resoluut beschuldigd van een ‘verradersrol‘. Zouden de tentakels van Demmink zover kunnen gaan dat hij via SBS een advocaat op Leenders afstuurt die door hem wordt aangestuurd?  Ik heb de documenten bekeken en de tips kloppen in elk geval, al lis het voorlopig niet mogelijk dit alles te interpreteren. Hier volgt een inventarisatie van feiten en omstandigheden rond de dood van Hamer die nader onderzoek in mijn ogen zeker noodzakelijk maken:

*Hamer is reeds de vijfde Nederlandse ‘pedofielen-dode’ die onder verdachte omstandigheden is overleden en mogelijk een bedreiging vormde voor het netwerk.

*Geen van deze gevallen mocht of is nader onderzocht. In de casus-van Traa mocht zijn auto niet worden onderworpen aan een technische analyse en op Hamer is geen sectie verricht. Ook zijn nooit getuigen gehoord. Als een getuige zou hebben verklaard over de wijze waarop Hamer van zijn fiets viel zou daaruit mogelijk iets te zeggen zijn geweest over zijn doodsoorzaak: een hartaanval of een ‘extern projectiel’. Ook over de wijze waarop Van Traa zich te pletter reed zijn nooit getuigen gehoord, om over Mostert -wellicht de meest alarmerende casus- maar helemaal te zwijgen.

*De opmerkelijke rol van het kantoor van Hamer, Cleerdin & Hamer, waarvan hij nota bene name partner was. Op geen enkele wijze meende dit kantoor iets opmerkelijks te kunnen zien aan de dood van Hamer. Frank Leenders was boos en emotioneel over de wijze waarop het kantoor de dood van Hamer ‘behandelde’. Dat is te zien in het tweede filmpje over Leenders op JDTV (vanaf 7:30). De woordvoering inzake de dood van Hamer vanuit zijn kantoor werd verzorgd door Brigitte Roodveldt die lid  is van de Raad van Discipline van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dat plaatst haar in het kamp van ‘de macht’ en Joris Demmink.

*De aanwezigheid van de ‘baas’ van het OM Harm Brouwer op Hamer’s begrafenis. Wat had Brouwer die direct in contact staat met Joris Demmink op die begrafenis te zoeken?

*De resolute wijze waarop Hamer zich in de ‘Demmink-uitzending‘ van het NOS Journaal uitlaat over de wijze waarop zijn client Frank Leenders is kalltgestellt door Justitie.  Hamer kondigde daarin (“de beschuldigingen van Leenders zijn te geloofwaardig, te ernstig”) min of meer aan het er niet bij te willen laten zitten. Leenders heeft verklaard Hamer nog een week voor zijn dood te hebben gesproken hetgeen erop zou kunnen duiden dat het dossier weer levend werd. Dat zou natuurlijk veroorzaakt kunnen zijn door de publicaties op deze website.

*De linken tussen Hamer en de pedofielen-lobby in Nederland volgens de hierboven geciteerde melding. Daar komt nog bij dat Leenders er de nadruk opm legde dat ‘zakelijk’ en ‘prive’ bij Hamer door elkaar liepen en dat hij hem ‘dag en nacht kon bellen’ (hier op video, vanaf 8:00)

Print Friendly, PDF & Email
Share