web analytics

Raad voor de Journalistiek buigt zich weer over Jensma

GAAT DE DAPPERE DEMONISATOR EINDELIJK VOOR DE BIJL?

Terwijl de ineenstorting van het voormalige PCM-machtsbolwerk niet beter gesymboliseerd kan worden dan door een computerstoring die veel vragen oproept (sabotage door ‘overtolligen’?) moet F. Jensma weer aan de bak om zich te verweren tegen een klacht bij de Raad voor de Journalistiek van zijn ombudsman Micha Kat. Een slecht voorteken voor NRC is dat juist deze week voor het eerst aan het licht trad dat er ook in NRC complete fake-artikelen kunnen staan. De ‘Slijpsteen voor de Fantasie’ zullen we maar zeggen. Zou Marjon van Royen weer in genade zijn aangenomen? Naast dit alles speelt dan ook nog dat F.Jensma in moeizame onderhandelingen is verwikkeld om de ‘demoniserings-passage’ te weren uit het boek van Bruce Bawer (waarin hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot de moord op Fortuyn) dat binnenkort op de Nederlandse markt verschijnt. Drukke tijden voor Folkert! O ja, ik vergat nog een andere crisis: het conflict tussen PCM en MultiVastgoed waar binnenkort ook weer belangrijke ontwikkelingen te melden zullen zijn!

Hoe lang zou deze onvoorstelbare mislukkeling en leugenaar nog zijn gegund op zijn luxe directeurskamer met piano en Bach-partituren? Hoe veel schade mag deze gecorrumpeerde slijmbal nog aanrichten? Wellicht zou een veroordeling door de Raad voor de Journalistiek het laatste duwtje kunnen vormen om Jensma op de mestvaalt van de journalistieke geschiedenis te doen belanden. Maar voordat dat gebeurt moet er nog heel wat water door de Maas stromen. Want het complete journalistieke establishment blijft Jensma dekken. Niet omdat ze overtuigd zijn van zijn kwaliteiten, maar omdat de val van Jensma de val zou betekenen van de ‘oude journalistiek’ en alle middelen worden aangewend om die val (die zeker gaat komen) zo lang mogelijk uit te stellen!. In die zin is het goed te vergelijken met de rol van het OM in de Deventer Moordzaak. Ook het ‘oude systeem’ van strafvervolging en berechting functioneert niet meer, leidt tot aanhoudende rampspoed en is gedoemd te verdwijnen, maar het juridische establishment wil eerst nog zoveel mogelijk onschuldige burgers achter de tralies duwen om zichzelf zo lang mogelijk op hun posities te kunnen handhaven.
De Raad voor de Journalistiek hoort ook tot dat establishment, zowel tot het journalistieke als het juridische. Daarom heeft de Raad aangekondigd de klacht tegen Jensma niet zomaar te willen behandelen maar zich eerst te gaan buigen over de ontvankelijkheid van Kat. Jensma zal waarschijnlijk ook een reactie geven en beargumenteren dat Kat ook nu weer niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Volgens die laatste kan dit in deze klacht echter nooit een issue zijn omdat Jensma zich immers heeft uitgelaten over hemzelf. Maar het heeft er alle schijn van dat de Raad desalniettemin zal beslissen dat Kat niet-ontvankelijk is om Jensma aldus uit de wind te houden. We zullen zien hoe dit alles zich gaan ontwikkelen.
In de tussentijd blijft de ombudsman natuurlijk met vreugde en verbazing volgen hoe de verdere ineenstorting van PCM en NRC verloopt.

Print Friendly, PDF & Email
Share