web analytics

Raad ontvlucht eigen zittingszaal

MDI-ZITTING BIJ RVDJ DUURT DRIE MINUTEN

“Wilt u de zaal verlaten! De zitting is gesloten”. Met deze uitroep besloot voorzitter mr. Loeb wat met een duur van amper drie minuten de kortste zitting is geweest uit de geschiedenis van de Raad voor de Journalistiek. De voorzitter wilde niet hebben dat er werd gesproken over de Raad zelf, in het bijzonder over de opmerkelijke voorgeschiedenis van deze zaak waarin vier leden van de Raad zich moesten terugtrekken wegens belangenverstrengelingen. Hij verklaarde dit buiten de orde. Zo kon niet ter sprake komen of de Raad na alles wat is voorgevallen in deze zaak nog wel onbevooroordeeld kan beslissen over de klacht (zie de eerdere stukken hierover op deze site) van MDI-voorzitter Eissens tegen P. Hemelrijk en deze website. De klacht was gericht tegen een artikel van Hemelrijk op deze site waarin zij Eissens een extreem-linkse activist noemt.

Nadat Loeb herhaaldelijk had geprobeerd Kat het woord te ontnemen (zonder enig succes) riep hij Kat en Hemelrijk op de zittingszaal te verlaten. Zij weigerden echter op te stappen. Hemelrijk: “Wij wilden graag van gedachten wisselen over de vraag of de Raad nog wel onpartijdig over ons kan oordelen. Hierbij speelde ook een rol dat er opnieuw een politica in de Raad was opgenomen, Nora Salomons van de PvdA. Dit klemt des te meer daar de Raad zelf heeft aangegeven af te willen van (oud)-politici.”
“Dan gaan wij wel weg!” riep de getergde voorzitter uit en pakte zijn bullen bij elkaar, gevolgd door de vier andere raadsleden. “We gaan wel ergens anders zitten!” “Hee daar!” riepen de beide gedaagden nog. “Wanneer is de uitspraak?” Maar ze waren al weg.
Overigens: Ronald Eissens (hij kwam als klager niet opdagen bij de zitting) stapt per 31 december 2004 op als directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet. Wordt de grond hem wat te heet onder de voeten? Hij wordt opgevolgd door Marco Hughes, thans werkzaam bij het Meldpunt Discriminatie Amsterdam.
Tot slot nog een historisch unicum uit de geschiedenis van de antidiscriminatie-industrie: het MDI is door het Landelijk Bureau Racismebestrijding berispt wegens discriminatie. Het ene antidiscrimnatiebureau dat het andere antidiscriminatiebureau veroordeelt wegens discriminatie, dat komt niet elke dag voor. De aanklacht tegen het MDI was ingediend door de website Mahgreb Online. Die wees erop dat een “haatzaaiende tekst” op de site pas door Eissens in de ban werd gedaan toen daarin het woord “Marokkanen” was vervangen door “joden”. Het LBR gaf Mahgreb Online gelijk.

Print Friendly, PDF & Email
Share