web analytics

Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen terreur

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK: KLACHT MDI TEGEN DEZE SITE SLECHTS ‘GEDEELTELIJK GEGROND’

Door Pamela Hemelrijk
Klokkenluideronline gaat vooruit! Werden twee eerdere klagers tegen deze site volledig in het gelijk gesteld, de derde klager, de linkse extremist en terrorist Ronald Eissens, voormalig directeur van het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) is slechts gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Wie weet gaan we ooit nog eens volledig vrijuit!
Ik had niet mogen schrijven dat Ronald Eissens ‘deelneemt aan terreuracties’. Die beschuldiging is lasterlijk en ongegrond, zo heeft de Raad voor de Journalistiek in zijn oneindige wijsheid bepaald. Ach, you can’t win ‘em all, zeg ik altijd maar. Want dat Ronald actief lid is van de extreemlinkse terreurbeweging AFA, subsidiegeld misbruikt om zijn politieke vijanden te censureren en ‘zwarte lijsten’ aanlegt van ‘foute’ (lees: niet-linkse) journalisten: dat hoef ik allemaal niet terug te nemen.
Die stellingen kunnen wellicht ‘op details worden betwist’, zo leert het vonnis, ‘maar de Raad kan dat niet beoordelen’. Raar. Ik dacht dat het nou juist de taak van de Raad was om daar w?l over te oordelen. Waar betalen we die gozers anders voor?

Overigens behoud ik mij onverminderd het recht voor om de acties van de AFA, inclusief de actie in Kerkrade waar Eissens aan heeft deelgenomen, als ’terreur’ te bestempelen. Ik nodig Eissens dan ook bij deze uit om bij het OM (waarmee hij zulke goede diplomatieke contacten onderhoudt) aangifte tegen mij te doen wegens laster of smaad.
Hoe moet je het anders noemen als een club anonieme gebivakmutste taartsmijters stelselmatig legale demonstraties van andersdenkenden onmogelijk maakt door het gemeentebestuur c.q. de politie voor de keus te stellen: ?f je trekt die vergunning in, ?f je kunt van ons een ordeverstoring verwachten waar de honden geen brood van lusten? Talloze gemeenten zijn voor dit dreigement door de knie?n gegaan. (Als het niet zo onsmakelijk was, zou ik bijna in de verleiding komen een vergelijking trekken met de geuniformeerde knokploegen van een zekere Adolf H. Die hebben met deze strategie ook zoveel succes gehad.)
Maar goed. Kennelijk mag je de term ’terreur’ wel bezigen in verband met de Diamantbuurt (dat hebben vrijwel alle kwaliteitskranten dan ook gedaan) maar niet jegens 1000 autonome bivakmutsen die een legale demonstratie van de NVU tot moes willen slaan en daarvan slechts door inzet van 10 pelotons ME kunnen worden weerhouden.
Hier wreekt zich weer het feit dat er politici in de Raad voor Journalistiek zitten. Die nemen het uiteraard niet als je hun collega-politici verwijt dat zij een terreuractie hebben gesteund. Maar ik kan het ook niet helpen dat alle gemeenteraadsfracties van Kerkrade als ??n man achter die AFA-demonstratie stonden. Ik wist dat niet eens. Ik hoorde het pas op de zitting van Bas de Gaay Fortman. Die was ontzettend op zijn pik getrapt, had ik sterk de indruk, omdat ik met mijn kritiek op de AFA dus impliciet ook een stelletje gemeenteraadsleden had beledigd. Want als iets gesteund wordt door gemeenteraadsleden, dan kan het natuurlijk nooit terreur zijn. Da’s logies.
Ondertussen hoort u mij niet klagen, want het feit dat Eissens subsidiegelden misbruikt is door de Raad voor de Journalistiek niet tegengesproken. Afschrift van dit vonnis gaat dan ook linea recta naar de ministeries van Justitie en Vreemdelingenzaken, met de vraag of de subsidie aan die extreemlinkse straatvechter, die al tien jaar op kosten van de belastingbetaler in dure restaurants zit te schransen met zijn vriendin, nou eindelijk eens kan worden ingetrokken.
Ze zullen bij het ministerie wel weer tegenwerpen dat Eissens intussen is afgetreden als directeur van het MDI (de grond werd hem blijkbaar toch te heet onder de voeten), en de fakkel heeft overgedragen aan een andere subsidiejunk. Dus veel hoop is er niet.

PS. Wanneer gaat de Raad voor de Journalistiek die politici er nou eindelijk eens uitknikkeren? Komt daar nog wat van, meneer de secretaris? U heeft het me zelf zwart op wit beloofd!

Print Friendly, PDF & Email
Share