web analytics

Raad door sex buitenspel

SEKSSCHANDALEN BIJ RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK IN MDI-ZAAK

Twee leden van de Raad voor de Journalistiek hebben verzwegen dat zij het bed hebben gedeeld met gedaagden in de zaak die het MDI heeft aangespannen tegen Pamela Hemelriijk en deze website. Het gaat om de leden G. J. Wolffensperger en B. Tillema. De eerste werd op de zitting door Hemelrijk met dit feit geconfronteerd en trok zich terug. De voorzitter van de Raad Fleers is na de zitting gewezen op de intieme betrekkingen die hebben bestaan tussen lid Tillema en mede-gedaagde Micha Kat. Hierop heeft Fleers aangekondigd een nieuwe Raad te zullen samenstellen die de zaak op 22 oktober opnieuw zal behandelen. Voorzitter van de nieuwe Raad is mr. R. Loeb (Raad van State). Verder nemen zitting drs. G. Driehuis (Tubantia), mevr. N. Salomons (Ombudsman Amsterdam), drs. C. Buys (De Gelderlander) en mevr. C. Dresselhuys (Opzij). Het samenstellen van een nieuwe Raad was noodzakelijk omdat drie van de vijf leden van de eerste Raad zich hebben moeten terugtrekken; reeds voor de zitting trok lid Th. Bouwman (PCM) zich terug na een wraking door Hemelrijk. Statutair is vastgesteld dat de Raad minimaal drie man sterk moet zijn om rechtsgeldige uitspraken te kunnen doen.

 Birgit TillemaNadat Bouwman en Wolffensperger buitenspel waren gezet wendde Micha Kat zich tot Fleers met de mededeling dat ook lid Tillema zich had moeten verschonen. In een email aan Fleers stelde Kat dat hij Tillema een ‘soft way out’ aanbood als de Raad een persbericht zou doen uitgaan waarin melding zou worden gemaakt van de onmogelijkheid voor lid Tillema om deze zaak onafhankelijk te behandelen. Bij monde van secretaris Koene zegde de Raad toe dit persbericht te zullen opstellen en op donderdag 26 augustus te doen uitgaan, maar bleef vervolgens in gebreke: er werd geen apart persbericht opgesteld maar het bericht werd zwaar verhuld gebracht in een reeks ‘aankondigingen’ waarin het onderaan is opgenomen zodat het nauwelijks opvalt. kijk op de site van de Raad
Ook de naam Tillema is zoals te zien valt niet genoemd. Omdat de Raad de eigen belofte heeft geschonden, hebben gedaagden samen besloten de feiten over Tillema’s optreden binnen de Raad te onthullen.
De vraag is of de leden Wolffensperger en Tillema nu deel kunnen blijven uitmaken van de Raad. Kan een lid van de Raad ongestraft verzwijgen dat hij het bed heeft gedeeld met een gedaagde? Het doet het ergste vermoeden over al die andere zaken waarin het duo recht heeft gesproken. Ook de positie van Bouwman is dubieus: hij was dubbel wraakbaar, niet alleen vanuit het conflict tussen het AD (PCM) en gedaagde Hemelrijk, maar ook wegens het boek over NRC Handelsblad (PCM) dat Micha Kat binnenkort zal publiceren.

Print Friendly, PDF & Email
Share