web analytics

PvdA ten onder aan fraude, sex en corruptie (2)

hefkens2.jpgDe PvdA maakt zich niet alleen schuldig aan schaamteloze zelfverrijking en diefstal van gemeenschapsgeld, maar deinst er zelfs niet voor terug willens en wetens criminelen te recruteren als dat de weg opent naar de zo broodnodige stemmenwinst; immers, de kiezer is en blijft een noodzakelijke voorwaarde om het macabere spel van diefstal en plundering te kunnen voortzetten. Binnen De Volkskrant woedt thans een harde strijd tussen de PvdA-propagandisten onder leiding van Pieter Broertjes (die zo stond ooit in een stuk in HP/de Tijd de hele dag loopt de sms-sen met Wouter Bos) en de ‘gewone journalisten’ die zich laten leiden door de nieuwswaarde van informatie. Tot die laatste categorie behoort Weert Schenk die vandaag met een schokkende PvdA-onthulling komt: de socialisten hebben de Ghanees Owusu-Sekyere (zeg maar Ernest; zie foto) lid van de deelraad gemaakt terwijl ze wisten dat hij een illegaal cafe dreef.

In dit illegale cafe werd bij een politiecontrole bovendien een (doorgeladen?) pistool aangetroffen. Nice people, de PvdA-politicus nieuwe stijl! Aan de andere kant: om die felbegeerde multiculturele samenleving te realiseren moeten natuurlijk ook offers worden gebracht, en als die offers eruit bestaan criminelen toe te laten in het landsbestuur: so be it! Overigens staat Weert onder enorme druk van de PvdA zijn ‘heilloze journalistieke weg’ te verlaten, zo onthulde hij op een bijeenkomst van de VVOJ op 10 december in het Eerste Klas restaurant van Amsterdam CS.
Daar vertelde hij hoe hij (en zijn superieuren) herhaaldelijk werden gebeld door een wanhopige PvdA-partijvoorzitter Michiel van Hulten en zelfs ook op dreigende toon werden toegesproken ogenblikkelijk te stoppen met het in diskrediet brengen van de socialistische graaiers. Hoe heet deze soep op de Wibautstraat wordt gegeten moge blijken uit deze link. Enfin, Weert Schenk zal binnenkort wel op een zijspoor worden gezet. Maar zo hoort dat ook, want ‘wij van de PvdA’ laten geen middel onbenut om onze grote plundertocht langs de publieke geldpotten ongehinderd te kunnen voorzetten! In dit licht is het ook interessant dat plunderaar Adje Melkert net als Evelienepien Herfkens ook enorme bedragen blijkt te hebben ontvangen in het kader van zijn verhuizing naar de VS. Volg deze site de komende maanden voor meer PvdA-plundernieuws!

Print Friendly, PDF & Email
Share