web analytics

PRE-BANKRUN: ING EN ABN BEDRIEGEN

Mede naar aanleiding van berichtgeving op deze website kregen de kamerleden E. Blanksma (CDA) en M. Huizing (VVD) een vraag over de ‘onderliggende’ (=niet bestaande) ‘winsten’ [backgrounds] van ING en ABN Amro. Hier meer over dit ongekende bedrog. Nu maar hopen dat deze kamerleden de vraag doorsluizen naar de minister. Voor een algemene introductie in de plunder-praktijken van de Rothshields, de Rockefellers, Wellink, Bos en Gerrit Zalm kijk hier. Intussen krijgt de internationale bankrun onder ‘leiding’ van Eric Cantona steeds meer aandacht. NRC Handelsblad zwijgt. Blijft zwijgen. Maar wij niet! We’re fucked, people! Alleen een subiete revolutie met ‘executie’ van de ‘elite’ kan ons nog redden. Immers: deze ‘elite’ voert ons as we speak linea recta richting hel!

Print Friendly, PDF & Email
Share