web analytics

Politiek sluit ogen voor mega-boekhoudfraude

NORMEN EN WAARDEN: POLITICI NEGEREN WILLENS EN WETENS MEGAFRAUDE DOOR OVERHEDEN

Accountant Leo Verhoef voert al jaren een verbeten strijd tegen de overheid. Hij ontdekte dat vooral gemeenten miljarden aan (geheime) gelden onttrekken aan de jaarrekeningen en aldus aan democratische controle. Accountants werken hieraan mee. Verhoef heeft inmiddels van meedere kanten (recent van de Rotterdamse Rekenkamer) gelijk gekregen. Maar verder sluit iedereen de ogen. Ook de landelijke politiek, zo blijkt uit onderstaande email-wisseling van Verhoef met enkele vooraanstaande politici. Opvallend is dat ook de media (grotendeels) weigeren aandacht aan de affaire te besteden. Het is te groot. Te ernstig. Ons land blijkt tot op het bot, tot in de diepste kern, te zijn gecorrumpeerd.

From: “Leo Verhoef”
To: “Veeger, Rob” ,
“Heijgen, Joop van” ,
“ZstadTr/L.Bertholet” ,
“Meereboer, Gerard/AlphenadRijn” ,
“Sebastiaan”
CC: “Zembla” ,
“Vrij Nederland/Marian Husken” ,
“Thijssen, Peter/Groep88” ,
“NOS-radio/Kamphuis” ,
“Netwerk/Roelf van Til” ,
“Netwerk/DirkMostert” ,
“Metro/PHemelrijk” ,
“Elsevier/Eric Vrijsen” ,
“Volkskrant/Merijn Rengers”
Subject: Fw: Boekhoudfraude gemeenten
Date: Wed, 7 Sep 2005 17:29:55 +0200

Beste AntiBoekhoudfraudeTerreur-vrienden,

Ik stuurde onderstaande reactie naar PvdA-2eKamerlid Kris Douma. Die mij (en dus ons) keihard laat vallen.
Wat vinden jullie van zijn advies om me maar te laten opnemen in een krankzinnigengesticht op de Veluwe om me aldaar liefevol te laten vertroetelen door lieve (het liefst: alleraantrekkelijkste) zustertjes?

Ik stuurde mijn reactie ook in cc. naar zijn mede-2eKamercompaan Staf Depla waar mijn contact met de PvdA mee begon. Ik stuurde het ook in cc. naar onze “vrienden” van GroenLinks in de TweedeKamer, die de zaak ook grandioos laten liggen.

Vriendelijke groet,
Leo Verhoef

—-Original Message —–
From: Leo Verhoef
To: Douma K.
Cc: GrL/M.Streefkerk ; GrL/C.Vendrik ; PvdA/S.Depla ; [email protected]
Sent: Wednesday, September 07, 2005 12:11 PM
Subject: Re: Boekhoudfraude gemeenten

Beste Kris,

Dank voor je reactie. De inhoud is duidelijk.
Echter, het heeft allemaal helemaal niets met “de regels” te maken. Als bijvoorbeeld Amsterdam beweert in 2004 60 miljoen euro overgehouden te hebben, terwijl het in werkelijkheid 400 miljoen is, dan spreekt Amsterdam niet de waarheid. Of “de regels” (i.c. het BBV) wel of niet toestaan niet de waarheid te zeggen, is volstrekt irrelevant. (Overigens, dat BBV staat NIET toe onwaarheden te verkondigen.) Het Wetboek van Strafrecht noemt het spreken van onwaarheden in schriftelijke stukken: Valsheid in geschrifte. Maximale straf: 6 jaar. Valsheid in geschrifte in jaarrekeningen, maximale straf: 7 jaar. Intussen gaan ze in Amerika daar voor 25 jaar het gevang in. Daar onderkennen ze blijkbaar beter de ernst van de zaak.
Dat er vanuit gemeenteraden niet veel klachten zijn (je ontkent dus niet dat er klachten zijn!), zegt niets over mijn (on)gelijk, wel heel veel over (de bedroevende) kwaliteit van die gemeenteraden. Bedenk: in de bouwfraude-affaire waren er ook niet veel klachten vanuit de aannemerswereld, maar dat zei niets over het v??rkomen van bouwfraude.
Je zegt dat die jaarrekeningen van gemeenten veelal niet transparant zijn. Ik ben dat niet met je eens. De meesten zijn geweldig transparant. Echter, dat is mijn punt niet. Mijn punt is dat veel van die (ook transparante) jaarrekening gevuld zijn met onware cijfers. Dat is iets heel anders!
Ik heb wel degelijk medestanders. Die voeren dezelfde strijd tegen de muur van onwil en onkunde. Het aantal medestanders groeit gestaag, helaas veel te langzaam.

Vriendelijke groet,
Leo VerhoefVriendelijke groet,
Leo Verhoef

—– Original Message —–
From: Douma K.
To: Leo Verhoef
Sent: Wednesday, September 07, 2005 11:43 AM
Subject: RE: Boekhoudfraude gemeenten

Beste Leo,

Ik heb je mail nog even op me laten inwerken. Op basis van de antwoorden die ik op de vragen heb gekregen ben ik ervan overtuigd geraakt dat er geen sprake is van fraude. Wel vind ik nog steeds dat de gemeentelijke jaarrekeningen niet echt transparant zijn. De regels staan deze vorm van verslaglegging echter wel toe. Bovendien zijn er vanuit gemeenteraden niet echt klachten die aanleiding geven om tot andere regels te komen. Inhoudelijk is de zaak hiermee, voor mij althans, voorlopig afgedaan.
Ik begrijp echter dat jij het er niet mee eens bent. Dat kan. Ik weet niet of het handig is de huidige stijl van handelen voort te zetten. Natuurlijk mag je ook dossiers maken over politici. Het is een vrij land. Het enige dat ik je wil aanbevelen is dat je ook een beetje op je eigen gezondheid let. Jouw bezwaren zijn bij velen bekend, toch zijn er nog niet echt medestanders die samen met jou die strijd voeren. Dat geeft toch te denken. Misschien is het goed een vertrouwenspersoon te zoeken die je helpt te beslissen in wat wel en niet handig is om te doen. Juist voor je eigen welzijn.
Natuurlijk wens ik je sterkte. Zelf meen ik dat ik eerlijk en serieus met jouw beschuldigingen van fraude ben omgegaan.

Met vriendelijke groet,

Kris Douma

Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal

PvdA-fractie

Plein 2

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

070 – 318 27 96

www.krisdouma.pvda.nl

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Leo Verhoef [mailto:[email protected]]
Verzonden: maandag 15 augustus 2005 15:52
Aan: Depla G.C.F.M.; Douma K.; Vendrik C.
CC: Streefkerk M.
Onderwerp: Boekhoudfraude gemeenten

Beste Chris, Kees, Staf en Mathilde,

Nu weer een hoop commotie over vage berichten over corrupte politici en ambtenaren. Wanneer nou eens commotie over de zich echt voordoende ongekende boekhoudfraudes bij menige gemeente? Formeel: jullie hebben weet van zwaar strafbare feiten (i.c. valsheid in geschrifte van ongekende omvang), dus zijn jullie zelfs verplicht om aangifte bij Justitie te doen. Het is geen academische discussie die ik voer. Intussen vullen mijn dossiers gestadig. Ook over het gedrag van politici in deze affaire.

Vriendelijke groet,
Leo Verhoef

Print Friendly, PDF & Email
Share