web analytics

POLITIE AMSTERDAM IN VRIJE VAL

ONS VERHAAL OVER DE PEDO-ARRESTATIE BIJ KORVER & VAN ESSEN HITS THE STARS OP NUJIJ! * NOODKREET IN BRIEF AAN B. WELTEN

NIEUW BEWIJS: KORVER DIENT BELANGEN PEDO-MAFIA

Reeds enkele dagen nadat de Amsterdamse politie Micha Kat geheel onrechtmatig en op last van een bende criminele kinderverkrachters arresteerde en intimideerde, is op de Weteringsschans -althans daar heeft het alle schijn van- een man geexcecuteerd. Alle details en lopende discussie bij AT5. De precieze toedracht is nog niet bekend, maar dat is nu juist weer het alarmerende: de politie geeft geen opheldering! Nu zijn er reeds twee agenten die niet alleen subiet dienen te worden ontslagen, maar tegen wie waarschijnlijk ook strafvervolging moet worden ingesteld! Als hoofdcommissaris Welten niet subiet ingrijpt, zou er in Amsterdam wel eens zeer uiterst explosieve situatie kunnen ontstaan! (foto: de criminele kinderverkrachter J. Demmink geeft de politie een prijs voor het intimideren van Micha Kat en het excecuteren van een burger)

Een van de posters op de site van AT5 weet te melden dat het gaat om Micha Kat. Dat is niet het geval, maar wel heb ik toevallig gisteren een brief geschreven aan hoofdcommissaris B. Welten waarin ik hem vraag de intimidaties tegen mijn persoon per omgaande te stoppen:

Politiekorps Amsterdam-Amstelland

Aan de hoofdcommissaris

Dhr. B. Welten                                                                                       Schiedam, 14 mei 2011

 

Geachte heer Welten,

 

Ik richt me tot u in verband met het navolgende.

Op woensdag 11 mei ben ik gearresteerd voor het advocatenkantoor Korver & Van Essen aan de Herengracht. Ik deed daar mijn werk als journalist gespecialiseerd in Justitie. Deze arrestatie was evident onrechtmatig. Voor de feiten en omstandigheden zie bijlage 1 en bekijk de filmpjes op YouTube via bijlage 4.

Op het bureau Prinsengracht kwam aan het licht dat een van de agenten die zich met mijn inverzekeringstelling bezig hield een curieus gesprek had met Justitie. Hij zei: “We kunnen er wettelijk niets mee, maar de volgende keer verzinnen we wel wat anders. Dan gaan we creatief, yes!” Dit is vastgelegd en te zien in het tweede YouTube-filmpje over de gang van zaken. Hiermee wordt de onrechtmatigheid van de arrestatie eens te meer onderstreept, maar komt ook een samenzwering aan het licht tussen Justitie en politie tegen mijn persoon die niet alleen zeer alarmerend en traumatiserend is, maar ook een verklaring biedt voor gebeurtenissen uit het verleden.

Op 11 februari jl. ben ik samen met mijn groep zwaar geïntimideerd en ook gearresteerd in het kader van een strafzaak die Justitie tegen mij heeft geconstrueerd. De gang van zaken destijds was dermate bizar en extreem, dat er thans een aangifte tegen het korps Haaglanden ligt bij het parket in Den Haag (bijlage 2).

Op 17 februari ben ik door uw corps vastgenomen op grond van een valse aangifte door Telegraaf-journalist B. Mos. Deze gang van zaken is te lezen in bijlage 3. Aldus wordt een duidelijk patroon zichtbaar van onrechtmatige intimidaties tegen mijn persoon die eens te meer grotesk zijn omdat ze direct ingrijpen in mijn werkzaamheden als journalist. De politie, en met name uw corps, speelt een grote rol in de acties tegen mij.

Wij hebben elkaar in het verleden meermalen gesproken, ondermeer in het kader van de verdwijning van de Groninger advocaat  Dirk van Binsbergen die maanden na zijn dood in zijn Alfa Romeo werd opgedregd uit het Van Starkenborg-kanaal.  U zei toen dat die zaak u ‘zeer aangreep’. Recent kwamen we elkaar weer tegen in de Grote Industrieele Club op de Dam bij de uitreiking van de Persprijs Jacques van Veen. U weet waar ik als journalist onderzoek naar doe. Ik vraag u thans nadrukkelijk in te grijpen om te voorkomen dat ik hetzelfde lot moet ondergaan als Dirk van Binsbergen destijds. Met andere woorden: de intimidaties vanuit de politie tegen mij moeten stoppen. In het kader van deze ‘noodkreet’ kan ik niet anders dan daaraan toevoegen dat ik mij alle rechten voorbehoud.

Ik hoop op een spoedige reactie.

Met de meeste hoogachting,

 

Micha Kat

journalist

De twee beroepsgroepen die altijd het eerst worden uitgeschakeld als een land afglijdt van rechtstaat naar terreur-staat zijn de journalistiek en de advocatuur. Dat is precies wat we hier zien gebeuren. De advocatuur in Nederland is reeds ‘gelijkgeschakeld’. De journalistiek bijna.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share