web analytics

Politici weigeren Demmink Doofpot

En maar formeren! De delicten en het kindermisbruik van ’s lands hoogste Justitie-ambtenaar blijken niet alleen onbespreekbaar, maar de hoge heren en dames weigeren zelfs -net als eerder vele rechters- de informatie tot zich te nemen! Arme ‘zwembadpedo’ Benno L! Intussen domineert Demmink de formatie in hoge mate omdat alleen Hirsch Ballin met de pedofiele topman kan samenwerken. Dat betekent dat het CDA het kabinet in moet. Het hele Paars-plus gebeuren is dus een maskerade. To be continued!

Print Friendly, PDF & Email
Share