web analytics

Pieter Broertjes speelt hardball

BROERTJES: NOOIT VERZOEK OM RECTIFICATIE GEKREGEN

Het ministerie van Defensie heeft De Volkskrant herhaalde malen gesommeerd de berichtgeving over het ‘martelen’ door Nederlandse soldaten te rectificeren. Op nrcombudsman herhaalt defensie-woordvoerder Joop Veen dit nog eens tot in alle details (29 november). Hij beklaagt zich erover dat men bij De Volkskrant maar blijft ‘doorvergaderen’ over de kwestie. Via de nrcombudsman kreeg de redactie van Klokkenluideronline het mobiele nummer van Pieter Broertjes (06-55783035) en dus konden we de ‘zoon van Bernhard’ zelve vragen hoe het nu zit met die rectificatie. Komt ie er of komt ie er niet?

Na enige tevergeefse pogingen krijgen we Broertjes aan de telefoon. Hij maakt een gejaagde indruk. “Nee, we rectificeren niet” zegt hij. “We hebben namelijk nooit een verzoek daartoe ontvangen van Defensie. Aan iets wat ons niet is verzocht kunnen we ook geen gevolg geven.” Dit mag toch wel bijzonder worden genoemd. Broertjes die zo in het nauw is gedreven dat hij glashard ontkent dat Defensie een verzoek tot rectificatie heeft doen uitgaan! Slappe hap natuurlijk daar bij Defensie dat ze niet ‘doorpakken’ en een dagvaardinkje de duer uit doen!”

Print Friendly, PDF & Email
Share