web analytics

Peter Wakkie (Ahold) zwaar in conflict

WAKKIE ADVISEERDE OVER SCHUITEMA

Peter Wakkie, de ‘chief legal officer’ uit de Raad van Bestuur van Ahold, heeft het concern als advocaat van De Brauw geadviseerd over mededingingsrechterlijke aspecten van de verhouding tussen Ahold en deelneming (73%) Schuitema. Dit blijkt uit een emali van Wakkie. Deze adviesrelatie in opdracht van Ahold ligt gevoelig, want thans verdedigt Wakkie als Ahold-bestuurder de volledige consolidatie van Schuitema door Ahold. In het licht van de inhoud van zijn adviezen als (partijdig) advocaat heeft hij hierbij geen maximale bewegingsruimte.
De email was een antwoord op vragen bij welke Ahold-dossiers Wakkie als advocaat betrokken was. Thans heerst grote onduidelijkheid over de vraag of Ahold Schuitema wel met recht volledig heeft geconsolideerd daar er weliswaar sprake is van een meerderheidsbelang, maar niet van de facto controle. Des te delicater in dit verband is het feit dat Wakkie heeft aangegeven binnenkort toe te treden tot de RvC van Schuitema als ‘Ahold-commissaris’.


De positie van Wakkie bij Ahold roept overigens nog meer vragen op. Zo blijft het concern zijn oud-collega’s inschakelen in procedures zoals die van de VEB bij de Ondernemingskamer. Het is de vraag of Wakkie het werk van zijn voormalige collega’s met wie hij decennia lang heeft samengewerkt wel objectief en in het zuivere belang van Ahold kan beoordelen.
Als advocaat had Wakkie bovendien een nauwe relatie met de onlangs opgestapte president-commissaris Karel Vuursteen. Dit speelde in de tijd van de beroemde ’tasjesoorlog’ tussen Gucci en LVMH. Wakkie was toen advocaat van Gucci waar Vuursteen commissaris was. Wakkie en Vuursteen hadden in deze zeer omvangrijke zaak veevuldig strategisch overleg. Dit bemoeilijkte de controle op het functioneren van Wakkie bij Ahold die Vuursteen als president-commissaris diende uit te oefenen. Deze omstandigheid zou mede hebben kunnen bijdragen aan het onverwachte vertrek van Vuursteen uit de RvC van Ahold. Hiervoor werden slechts redenen van medische aard ter verklaring aangevoerd.

Hieronder de email van Peter Wakkie

Van: “Peter Wakkie” Aan: “Micha Kat”
Verzonden: maandag 12 januari 2004 12:01
Onderwerp: Re: nog vraagje

De belangrijkste mededingingszaak-dit is overigens vertrouwelijk want niet openbaar-betreft de verhouding tussen Albert Heijn en Schuitema,voor 73 procent eigendom van Ahold,bij de NMA.

Ik neem niet aan dat je wilt suggereren dat de Brauw het mededingingsrecht heeft gedaan terzake van de overname van USFoodservice of betrokken is geweest bij consolidatievraagstukken van jointventures.Geen van beide is het geval zoals ik je al eerder per email heb medegedeeld,.

Ik ga ervan uit dat jij als integer journalist een stuk schrijft op basis van feiten en niet voor de verleiding zwicht een smeuig verhaal te produceren dat is gebaseerd op niet geverifieerde veronderstellingen en gelardeerd wordt met in vragende vorm geformuleerde zinnen in de trant van:”zou het toch niet zo kunnen zijn dat?”.Ik meen je beter te kennen.

groet,peter

Print Friendly, PDF & Email
Share