web analytics

Peter R. de Vries is loopjongen van Justitie

peterrdevries.jpgRobert Horchner en Kees Korvinus over de horror van het Europees Arrestatie Bevel (EAB); Peter R. de Vries manipuleerde eigen dossier

Afgelopen vrijdag op het Nationaal Juristen Congres in de RAI te Amsterdam spraken Robert Horchner en zijn advocaat Cees Korvinus over de impact die het EAB kan hebben op het leven van gewone en onschuldige burgers. Het EAB is in 2004 ingevoerd als een politiek propagandamiddel voor de Europese eenwording -in het videoverslag van de aangrijpende presentatie wordt alles uitgelegd-maar wordt in de praktijk door Nederland misbruikt om ‘lastige’ burgers te intimideren. En lastig was -en is- Robert Horchner zeker! Want in de zomer van 2007 kreeg hij de definitieve bewijzen in handen dat het OM in een strafzaak tegen hem telefoontaps had vervalst. Eerder was hij reeds tot bij het gerechtshof vrijgesproken van de aanklacht deel uit te maken van een groep XTC-producenten. Een vette civiele schadeclaim voor vijf jaar juridische horror lag in het verschiet! De paniek bij Justitie werd zo groot, dat de hulp werd ingeroepen van de geheime hitman: Peter R. de Vries! Via leugens en manipulaties van dossiers en beeldmateriaal slaagde De Vries erin Horchner te incrimineren om aldus argumenten aan te rijken als zou Horchner (‘zijn verdiende loon’) terecht wegkwijnen in de hel van de Poolse gevangenis -die door Peter R. (uitzending 18 november 2007) natuurlijk werd vergeleken -ook reeds hieruit blijkt zijn werkelijke intentie!- met het Hilton hotel in Amsterdam-Zuid!

horchner.jpegPeter R. de Vries komt nooit terug op eerdere berichtgeving. Dat wil zeggen: bijna nooit. Maar in het geval van Robert Horchner maakte hij een uitzondering. Moest hij wel maken. Onder druk van Justitie. Op 27 mei 2007 maakt hij nog een objectieve uitzending over de zaak-Horchner en de onvoorstelbare wijze waarop hij door Justitie is behandeld. In de weken daarna kreeg Horchner -nota bene mede dankzij Peter R. de Vries!- de originele taps in handen waardoor de vervalsing door de recherche definitief kwam vast te staan. Maar in plaats van een feestje te vieren, gaat de Vries op 18 november 2007 180 graden om: Horchner is opeens zelf de crimineel geworden!  Hij wijdt die laatste uitzending geheel aan een onbetekenende softdrugszaak uit het begin van de jaren ’90 en doet net alsof Horchner die voor hem zou hebben verzwegen waardoor zijn betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zou worden ondermijnd. Maar Peter R. was reeds jaren daarvoor op de hoogte van deze vlek in het ‘CV’ van Horchner die geheel was afgedaan en niets te maken had met de XTC-strafzaak die in 1999 begon. Reeds voor de allereerste uitzending die Peter R. aan de zaak wijdde (27 mei 2004) was hij op de hoogte gebracht. Maar dat is niet alles. Ook Rene Lancee heeft hem in een schrijven van augustus 2003 op de zaak gewezen. En alsof dat nog niet genoeg is, werd Peter R. ook nog eens geinformeerd, per telefoon, door politie-rechtecheur Andre van Roy. Deze website beschikt over geluidsopnames waarin Van Roy toegeeft Peter R. te hebben getipt over de drugzaak uit begin jaren 90, nog voordat de misdaadjournalist zijn objectieve uitzending maakte van 27 mei 2007. Een studiogesprek met advocaat Kees Korvinus en de vrouw van Horchner wordt vervolgens zo gemanipuleerd, dat net lijkt alsof er geen weerwoord is op het verwijt van het verzwegen softdrugs-delict. Op dat moment bevond Robert Horchner zich reeds meer dan een maand tussen Poolse psychopaten in een concentratiekamp waar hij tien maanden zou moeten doorbrengen. Luister naar zijn verhaal in het videoverslag. Zijn claim tegen de staat zet met des te meer verbetenheid door. Lees over deze kwestie ook het artikel op de site van mr. drs. Bou.

Peter R. de Vries is gevraagd op deze aantijgingen te reageren, maar deze website heeft nog niets van hem mogen vernemen. De deur staat echter nog altijd open! Overigens blijkt ook uit het optreden van Peter R. in de zaak-Joran dat het hem niet gaat om het daadwerkelijk oplossen van de zaak, maar om het in bescherming nemen van mensen van Justitie. Binnenkort zal de misdaadjournalist moeten reageren op het onderzoek van de Rijksrecherche naar de vervalsing van cruciale schrijfproeven in de Deventer moordzaak. Ook in deze zaak spelen zedendeliciten gepleegd door Justitie-mensen de hoofdrol; Louwes moest worden opgeofferd om deze delicten onder de pet te houden. Een voorspelling: de misdaadjournalist zal zeggen: alles kits!

Binnenkort: ook in de zaak-Demmink speelt de ‘misdaadjournalist’ (of is hij zelf een misdadiger?’) een ‘doofpotrol’. Hij heeft zich reeds maanden en maanden geleden uitgebreid over de zaak-Demmink laten ‘bijpraten’ door zowel Adele van der Plas als Henk Krol, maar deze bezoeken hadden, zo is de indruk van beiden, louter tot doel ze uit te horen en om te onderzoeken of hij via een spin de pedofiele kinderverkrachter op Justitie de helpende hand kon bieden. Dat hij hiertoe tot dusver geen mogelijkheid heeft gezien, bevestigt alleen maar de kracht van het Demmink-dossier! 

Print Friendly, PDF & Email
Share