web analytics

‘Peter R. de Vries aan tafel met OM’

peterr.jpgMisdaadjournalist Peter R. de Vries zit op regelmatige basis aan tafel met het College van PG’s op het Parket Generaal in Den Haag om ‘zaken van belang’ door te spreken. Dat melden twee hoge bronnen binnen het Ministerie. Volgens deze bronnen spreken de PG’s in dit extreem geheime overleg niet alleen met De Vries, maar ook met ‘enkele advocaten’. Geconfronteerd met deze informatie zegtboerstra.om de voorlichter van het College E. Boerstra ‘de zaak te zullen uitzoeken’. Na enige dagen meldt hij per email:  Micha, Heb nog even gecheckt, er bestaat zoals ik al zei geen tweemaandelijks overleg van College met ‘belangrijke mensen uit de samenleving’. Ook niet met Peter R. of met advocaten. De Justitie-bronnen zijn echter spijkerhard (namen bekend) en geconstateerd moet worden dat Harm Brouwer -om het voorzichtig te zeggen- vaker op een leugentje is betrapt. Maar belangrijker is dat uit het optreden van De Vries de inmenging van het OM moeiteloos valt te reconstrueren. In de zaak-Joran was alles er bij De Vries op gericht vader Van der Sloot, lid van de rechterlijke macht, buiten schot te houden. In de zaak-Demmink heeft De Vries zich gemanifesteerd als een dubbelspion die bronnen als Henk Krol en Adele van der Plas benaderde onder het voorwendsel van oprechte journalistieke interesse.  In de Deventer Moordzaak blijkt uit alles

brouwerdat De Vries samenwerkte met het OM inzake de fraude met de schrijfproeven en het daaraan gekoppelde onderzoek van de Rijksrecherche dat hij als eerste mocht inzien en commentaar mocht voorzien. Maar los daarvan past ook zijn hardnekkige vasthouden aan de schuld van Louwes in weerwil van containers aan feiten en evidente fraude perfect in de agenda van Harm Brouwer cs. Maar de meest stuitende ‘samenwerking’ De Vries – Brouwer komt naar voren in de zaak-Horchner. Hier de backgrounds en in de rechtsstaat-uitzending van KlokkenluiderOnAir (4 september) wordt het verraad van De Vries nauwgezet gereconstrueerd met commentaar van Robert Horchner zelf (zie ook deze link voor een samenvattend feitenoverzicht). Eind oktober is de zitting in de zaak van Robert Horchner tegen de Staat der Nederlanden over de schadevergoeding voor jarenlange terreur op basis van bewezen falsificaties die zo ernstig zijn, dat Harm Brouwer de hulp van Peter R. de Vries moest inroepen in een poging Horcher alsnog kapot te krijgen. Zou het feit dat de komende VARA-voorzitter Cees Korvinus de zaak voor Horchner gaat bepleiten reden zijn voor de MSM massaal uit te rukken om te registreren tot welke peilloze diepten Justitie onder Brouwer en Demmink is gezakt? Waarschijnlijk niet.

We willen maar zeggen: het zijn zeker niet alleen de vele eerdere leugens van het OM en Brouwer die de ontkenning van Boerstra minder geloofwaardig maken, het is zeker ook het optreden van De Vries zelf dat de juistheid van de informatie van de Justitie-bronnen lijkt te bevestigen. Het is te veel, het patroon is te duidelijk! Wij denken dat de zaak-Tonino de ‘ommekeer’ is geweest in de ‘orientatie’ van Peter R. omdat Joost Tonino ‘intiem’ is met Demmink (ze verkrachten samen kinderen) en Peter dus ’te dichtbij’ de Justitie-SG dreigde te komen. Zo is het dus weer Joris Demmink die nu weer indirect verantwoordelijk is voor het grootste verraad uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek!

stevenpeterMaar de eerstverantwoordelijke blijft natuurlijk Peter R. zelf. Zijn dagen lijken geteld. Als een smerig zwaard van Damocles hangt hem ook nog de publicatie boven het hoofd van sex-emails (meer bij Steven Brown) die hij als getrouwd man en vader van twee kinderen -een ervan schijnt bij Harm Brouwer in dienst te willen- heeft uitgewisseld met een ‘neuksletje’ van de NOS.  Net als Cor Boonstra en Sylvia Toth zal Peter met zijn ‘neukslet’ wel nooit over werk hebben gesproken. Anyway, we verheugen ons des te meer op de nieuwe serie ‘onthullingen’ van ‘mr. Misdaad’ die over enkele weken bij SBS weer zullen beginnen! Tot slot: zeer binnenkort kan Peter R. nog een leuke verrassing verwachten. En daarbij kunnen we direct het bewijs krijgen voor de samenwerking tussen Peter en Harm. Immers: als de MSM Peter blijven dekken en blijven weigeren te schrijven over zijn verraad -om over het neuksletje nog maar te zwijgen- is daarmee aangetoond dat hij bescherming geniet ‘van hogerhand’. Die zal hij nodig hebben.


Print Friendly, PDF & Email
Share