web analytics

Peter en de pedo’s: Mitric betrouwbaar

brownpeterKijk naar video over de case Hollie Greig en zie hoe media worden gemanipuleerd door de pedo-netwerken * Peter R. staat niet alleen * Pedo-Peter speelde eerder zeer kwalijke rol als Demmink-beschermer * Hier meer bewijs voor zwendel en bedrog van Peter R.* Onthullend interview met Stolk’s president van destijds Wijnholt

De spanning stijgt! Neemt Peter R., de onverschrokken ‘misdaadreporter’, rechter Cornelis Stolk vanavond in bescherming door het hele gebeuren rond het martelkamertje op de Zuidwal in de schoenen van Koos H. te schuiven? Volgt hij de ‘lijn-Wijnholt’ genoemd naar de toenmalige president van de Haagse rechtbank die de bemoeienis van Stolk met Koos H. verklaarde vanuit louter nobele motieven (later meer hierover)? Of volgt hij de lijn-Mitric waarbij het verhaal wordt dat Stolk zelf ook kinderem misbruikte en waarschijnlijk ook vermoordde in het ‘martelkamertje?’ Die laatste approach wordt so wie so al onwaarschijnlijk nu Peter R. er voetstoots vanuit is gegaan dat Koos H. die drie moorden waarvoor hij vastzit -en die hij dus 28 jaar lang heeft ontkend- so wie so heeft gepleegd terwijl er reden is voor grote twijfel op dit punt zoals we hieronder hebben gezien in het vorige stuk. Het Wikipedia-lemma over Slobodan Mitric is fascinerend en wijst absoluut op betrouwbaarheid van zijn kant. Er is geen enkel motief te bedenken op grond waarvan Mitric in 1985 in een min of meer in eigen beheer uitgeven boek dat door niemand serieus werd genomen willens en wetens leugens zou moeten verkopen over Koos H. en zijn zaak. Des te meer motieven zijn te bedenken op grond waarvan Peter R. anno 2010 met de feiten gaat lopen manipuleren. In een posting onder het laatste stuk heb ik een serie argumenten gegeven voor een set up door Peter R.:

*De ‘vrijgeleide’ van de criminele provocateur uit Thailand.

*Het ongeloofwaardige ‘verzet’ van Koos H. tegen de uitzending via twee KG’s met twee advocaten: wie betaalt dat?

*Het feit dat Peter R. de schuld van Koos H. voetstoots aanneemt ondanks het feit dat hij tot dusver nooit heeft bekend en ondanks het feit dat hij een ander, rechter Stolk, in feite van de moorden heeft beschuldigd.

*Dat laatste nog eens extra nu er een openbare bron blijkt te bestaan -Mitric- waarin geloofwaardige alternatieve scenario’s worden aangedragen voor de toedracht van twee van de moorden: Tialda Visser en Edit Post.

*Het feit dat De Vries het bestaan van deze bron verzwijgt en plagiaat pleegt omdat de zaak reeds begin jaren 80 in Panorama is beschreven.

*Het feit dat rechter Rullmann de voorzieningenrechter was bij de KG’s; zij staat in een kwade reuk en wordt vaak ingezet bij zeer gevoelige zaken zoals het KG tussen het kroonprinselijk echtpaar en het persbureau (krankzinnige uitspraak) en de zaken Fabius-Nijeboer.

*Het feit dat Peter R. met een 28 jaar oude zaak komt waarin in feite niets meer te ‘onthullen’ valt -volgens hemzelf dan althans- maar het louter erom gaat een reeds levenslang gedetineerde te laten bekennen. What’s the point?

*Heel delicaat: het feit dat Peter R. anno 2010 het onderwerp pedofilie binnen de rechterlijke macht durft aan te snijden juist nu de hele zaak op dit punt op exploderen staat (Demmink, Vaatstra, DMZ, vertrouwen in Justitie op zero) en tegen de achtergrond van het misbruik in de kerk. Dat kan maar twee dingen betekenen:
-Peter R. gaat aantonen dat er ook sprake is van weerzinwekkende wantoestanden binnen Justitie
-Peter R. probeert aan te tonen dat alle verhalen over kindermisbruik binnen Justitie waanzin is van ‘komplotdenkers’.
Alles wijst op het laatste. Maar we wachten de uitzending af.

*Het feit dat de banden tussen Peter R. de Justitie zijn aangetoond en bronnen melden dat hij regelmatig eet met Harm Brouwer van het OM.

*Als Peter R. daadwerkelijk het kindermisbruik binnen de rechterlijke macht centraal had willen stellen in deze serie, zou hij een geheel andere insteek hebben genomen en veel eerder zijn gaan focussen op de rol van rechter Stolk.

*Peter R. heeft in het verleden al vele pedo-uitzendingen gemaakt, maar steeds (vanaf de zaak-Tonino in 2004) ging het daarbij om lower class pedo’s. Dit wijs erop dat Peter R. opportunistisch te werk gaat en de macht niet durft aan te pakken. Dat pedofilie ook voorkomt in de hogere kringen staat vast. Waarom richt Peter R. zich daar niet op? Is toch journalistiek veel meer uitdagend en relevant?

*In vele andere zaken -met name Holloway en Horchner- van Peter R. stijgt de geur op van journalistiek bedrog en manipulatie van de feiten. Peter R. is vanaf 2004 -Tonino- in een journalistieke downhill run beland.

Dan nog even terugkomen op wat Panorama destijds schreef over de relatie tussen rechter Stolk en Koos H. Dat is van belang omdat we het gevoel hebben dat Peter R. deze lijn vanavond gaat volgen. Reeds gesteld is dat de president van Stolk van destijds, Wijnholt, de bemoeienis van Stolk verklaarde vanuit nobele motieven: hij wilde Koos H. helpen, ondermeer door hem een rijbewijs te helpen bezorgen. Vervolgens lezen we het volgende interview met Wijnholt in de Panorama:

Wijnholt: “Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat dit contact niet heeft geleid tot vervalsing van rechterlijke beoordelingen van Koos H. [een ridicuul statement nu we weten dat Stolk zelfs de advocaat uitkoos voor Koos H., mk]. Als je het in de nadeligste vorm wilt zien, kan je vraagtekens zetten bij die zaak waarin H. werd vrijgesproken [in 1976 zorgde Stolk ervoor dat Koos H. werd vrijgesproken van een hem ten laste gelegde poging tot doodslag, mk].  Hoe zit dat dan precies? Werkt zo’n relatie die zo’n rechter dan heeft niet door in de rechterlijke beoordeling? We hebben dat echter nagegaan en ons is niets gebleken van enige rechterlijke vervalsing.”
Q: U heeft dat laten onderzoeken?
Wijnholt: “Ja, dat wil zeggen: zo is het mij gerapporteerd. Dat is overigens het enige onderzoek dat naar mijn weten naar deze beweringen gedaan is.”
Q: Vindt u niet dat de relatie de neutraliteit van een rechter geweld aandoet?
Wijnholt: “Natuurlijk. Als u mijn persoonlijke mening vraagt: ik vind het niet juist dat een rechter zich ook als reclasseringsambtenaar gaat opstellen. Hoe onverstandig dat is, blijkt wel nu al die verhalen opduiken (…) In het algemeen vind ik dat je een zaak tegen iemand die je kent niet mag behandelen. Dat is vaste prik in onze praktijk, anders maak je je onmogelijk als rechter.”
Q: Heeft u met X (Stolk) hierover gepraat?
Wijnholt: “Zeker (…) Hij ziet het kwaaie van zijn handelswijze niet in. Dat is een verschil in taxatie van de wijsheid van zijn optreden (…) X zelf vindt de hele ontwikkeling natuurlijk verschrikkelijk. Hij wordt gestraft voor onverstandig gedrag en krijgt nu beschuldigingen naar zijn hoofd geslingerd [pedo-magistraten worden altijd als slachtoffers neergezet, mk] als ‘bederf van Justitie’ en nog veel erger. Voor mij zijn dat soort beschuldigingen absurd.”
Q: Heeft het feit dat u zijn optreden onverstandig vindt nog gevolgen voor rechter X?
Wijnholt: “Ik vind het erg moeilijk daar iets over te zeggen. Ik ben belast met het toezicht op rechters, een soort tuchtrechtspraak zou je kunnen zeggen, en dat is niet openbaar.”

Vervolgens staat er dit in het stuk:
Daags na dit gesprek schrijft Koos H. een open brief aan de Haagse magistratuur. De laatste passage:

Jullie, Justitie, hebben belangen die boven de werkelijke belangen zijn (…) Ik vraag u om deze waanzinnige zaak over te dragen naar Amsterdam. Ik vraag u dat, omdat ik die MACHT van jullie gekend heb. Ik weiger om te biecht te gaan bij de duivel zelf. Omdat ik weet hoe ALMACHTIG jullie zijn. Ik ben bang geworden dat me iets zal overkomen, temeer nu ik bekend heb. Ik zal nooit zelfmoord plegen NOOIT!

Koos H.

De woorden ‘nu ik bekend heb’ zijn natuurlijk opvallend omdat hij volgens vele bronnen nu juist niet heeft bekend. Wikipedia schrijft ‘hij heeft nooit volledig bekend.’ Ook dit is een toch wel alarmerend signaal: welk deel heeft Koos H. dan wel bekend?

Print Friendly, PDF & Email
Share