web analytics

Pels-onderzoekster werkte zelf bij Pels

linekebruinsZodra in Nederland het woord onderzoek valt of nog sterker de zinsnede wordt opgetekend de onderste steen moet naar boven weten we een ding for fucking sure: hier wordt de operatie-doofpot in gang gezet en we horen nooit meer iets over de kwestie dan wel wordt er maanden later verklaard dat er geen enkele aanleiding is aan de integriteit blablabla….. Deze stelling gaat wel in extreme mate op voor het met veel tamtam en poeha aangekondigde onderzoek naar ‘de landsadvocaat’ in de affaire-Cathuisbrand nu immers blijkt dat de leider van het onderzoek, de Haagse advocaten-deken Lineke Bruins, zelf tien jaar lang bij Pels Rijcken werkte en dus de big culprits zoals de amices Houtzagers en De Groot van nabij kent en heeft meegemaakt. Het doofpotten-gehalte van dit ‘onderzoek’ is daarmee reeds direct gesteld op 103%. Sterker: de enige reden dat dit ‘onderzoek’ bekend is gemaakt is om het ‘publiek’ een bot toe te werpen opdat het zich weer even rustig houdt (“Wat nou? Er loopt nota bene een onderzoek naar de landsadvocaat! Dat is nog nooit gebeurd!”) zodat de hoge heren nog even door kunnen gaan met het plunderen van gemeenschapsgelden zoals amice Henk Jan Boukema deed in de zaak-Westenberg. Dit hele onderzoek is een belediging aan het adres van het Nederlandse volk en al helemaal aan de nabestaanden van de schilder Aart de Lijster die door nalatigheid van de overheid om het leven kwam hetgeen door Pels Rijcken etc. werd ‘verdonkeremaand’ omdat de zaak anders te ‘politiek gevoelig’ zou komen te liggen! Trouwens: wat valt er nog te onderzoeken? Alles is toch al duidelijk en staat toch al vast? Alleen om die reden is het hele ‘onderzoek’ al een farce en dan hebben we het nog niet eens over de belangenverstrengelingen van de Haagse deken die het ‘onderzoek’ tegen haar tennisvrinden moet gaan leiden!

houtzagersHet gaat er tegenwoordig in Nederland als volgt aan toe: de journalistiek -voor zover die nog bestaat, in dit geval dus nog wel bij RTL– komt met een onthulling en met feiten en vervolgens wordt dan gezegd: o, nou, jeetje, wij zullen een onderzoek instellen om vervolgens -meestal na een paar maanden, als niemand het er meer over heeft- te concluderen dat alles op een misverstand berustte. Intussen begint het track-record van landsadvocaat Houtzagers (foto) spectaculaire vormen aan te nemen. Uw webmaster kwam voor het eerst met Houtzagers in aanraking eind jaren 90 in de zaak-Oltmans toen deze landsadvocaat er alles aan deed de ontembare journalist de grond in de stampen en kapot te maken. Hij herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe advocate Ellen Pasman hem liet zien dat Houtzagers stukken die zij had verkregen na een WOB-procedure eigenhandig met typex onleesbaar had gemaakt. Ja, het zijn vaklui, die landsadvocaten! Zelfs met verf en kwast kunnen ze uit de voeten! Vervolgens wordt onze vrind Bert-Jan gecast voor een glansrol in de zaak-Fred Spijkers, het grootste klokkenluidersschandaal uit de Nederlandse geschiedenis,  waarin hij ondermeer excelleerde door opnieuw een journalist -Alexander Nijeboer die een boek over de zaak schreef- kapot te procederen. Nooit meer iets van gehoord, van Nijeboer. Ja, de vrijheid van meningsuiting staat bij de vrinden van Pels hoog in het vaandel! Vraag maar aan amice Henk Jan Boukema die niet alleen uw webmaster mondood probeerde te krijgen namens de corrupte rechter Hans Westenberg, maar zelfs een compleet internationaal persbureau namens het ‘kroonprinselijk echtpaar’!

Was uw webmaster maar komedieschrijver geworden in plaats van journalist of desnoods auteur van thrillers! Dan hoefde hij deze waanzin allemaal niet serieus te nemen! Maar dat moet hij nu wel!

We kunnen nog veel meer schokkends vertellen over Pels Rijcken zoals de affaire-Gallas, een van de smerigste voorbeelden van belangenverstrengeling uit de geschiedenis van het Nederlandse recht of de belofte van bestuursvoorzitter Kiers aan uw webmaster (begin 2008) de omstreden rechter-plaatsvervangerschappen van advocaten van zijn kantoor te zullen afbouwen terwijl er thans nog altijd vele Pels-partners zijn die voor rechter spelen, zelfs ook in het Haagse arrondissement zoals amice Dirk den Hertog die nota bene advocaat annex raadsheer is bij het Haagse Hof maar hij wordt zo moe… Enfin, we wachten het ‘onderzoek’ van amica Lineke Bruins zonder enige spanning af! Enne.. morgen uitspraak in de Boukema-zaak ‘kroonprinselijk echtpaar!’

Print Friendly, PDF & Email
Share