web analytics

PCM gaat aan ruzie ten onder

NU REEDS FELLE CONFLICTEN OM NIEUWE LANDELIJKE ‘SUCCESKRANT’

Nog geen dag na de aankondiging door PCM en Wegener om samen een nieuwe ‘landelijke en regionale’ (alleen dat al) krant in de markt te zetten via een fusie van het AD en zeven regionale kranten per medio 2005 zijn overal felle conflicten uitgebroken. De redactieraad van het AD heeft gezegd niet te willen fuseren, hooguit te willen samenwerken. De leiding van het AD heeft reeds een claim gelegd op de naam van het nieuwe nieuwsprodukt. Bij het Rotterdams Dagblad bereidt men zich intussen voor op verzet en actie: op de site van de krant staan reeksen reacties van lezers die hun afkeer uitspreken over het AD en zeggen ‘hun’ RD niet op te willen geven. De animositeit tussen het RD en het AD is bij insiders al jaren bekend en daarom is het des te verbijsterender dat de leiding van PCM heeft gemeend deze kemphanen samen in een hok te moeten duwen. Daarnaast speelt nog dat wellicht honderden journalisten hun baan zullen verliezen. De ondergang van PCM is nu daadwerkelijk een feit. De schuldigen: de megalomane en incompetente leiding met als ‘kopstukken’ de heren Bouwman en Knapen. Zouden zij minster Donner al hebben gevraagd om bewaking?

De wereldvreemdheid van de leiding blijkt vooral uit het feit dat zij de oplages van de acht fusiekranten gewoon bij elkaar optellen en er aldus vanuit gaan dat de nieuwe krant een oplage zal krijgen van 650.000. De realiteit zal echter zijn dat zeker 50% van de lezers van de acht kranten zal afhaken bij het nieuwe produkt. Dit blijkt ondermeer uit de felle reacties uit Rotterdam.
Ontluisterend is voorts dat tal van betrokken zegslieden tegen beter weten in een positief verhaal over de nieuwe plannen afsteken, uitsluitend omdat ze bang zijn voor hun baan als ze zich kritisch opstellen. Zo denkt Loek Heskes, hoofdredacteur van Rijn en Gouwe, dat ‘de fusie een toekomstperspectief biedt het teruglopende abonneebestand een halt toe te roepen’. Waarop hij dit baseert is volstrekt onduidelijk. Op de site van de Haagsche Courant heet het dat ‘aan de economische realiteit niet valt te ontkomen’. Specialisten uit de journalistiek en de wetenschap vinden de keuze van PCM en Wegener juist precies verkeerd: er liggen juist kansen bij het versterken van het regio-karakter van kranten (schaalverkleining) en juist niet bij het optuigen van een nieuwe ‘landelijk-regionale’ krant. Landelijke kranten zijn er immers reeds te veel. Ook PCM-krant Trouw (oplagedaling van 8%) is ten dode opgeschreven; de tabloid-versie die reeds is aangekondigd is het voorportaal van de dood, want niemand wil betalen voor een produkt dat ook gratis te krijgen is. Een kleuter zou dat moeten weten. Ook De Volkskrant heeft reeds aangekondigd over te zullen stappen op tabloid. NRC Handelsblad ten slotte kampt met een sterke daling van de oplage en met reeksen opzeggingen. In alle landen hebben dagbladen het moeilijk, maar dankzij de incompetentie van Bouwman en consorten worden ze in Nederland in versneld tempo de afgrond in geduwd. Alles wat deze heren (niet) hebben gedaan is een totale mislukking geworden: het debakel van de PCM-internetdivisie, geen reactie op de komst van Metro (DeTelegraaf wel), geen zondagskrant (De Telegraaf wel, en met succes), totale onttakeling van de boekendivisie (de succesauteurs lopen massaal weg) en nu dus deze ‘meesterzet’.
De NVJ roept al om steunvoor de kranten uit de staatskas. Dan zal tenminste open en duidelijk worden wiens belang de dagbladen in Nederland dienen: dat van staat, gezag en overheid.

Print Friendly, PDF & Email
Share