web analytics

Overzicht rechtszaken webmaster

davidgoliath.jpgHet is thans mogelijk de lezers van deze site (nog steeds sterk groeiend, in April een record van 174.336 met een daggemiddelde van 5811) een overzicht te bieden van de rechtszaken waarin uw webmaster op dit moment in dienst van de vrijheid en ter bestrijding van machtsmisbruik en onrecht is betrokken. Wij nemen hierbij maar direct de gelegenheid te baat jullie te wijzen op onze bankrekening rechts op de site. Tevens wijzen wij erop dat uw webmaster tot nu toe alle zaken tegen hem glorieus heeft gewonnen [backgrounds] waarbij draken werden verslagen als een vice-president van de Haagse rechtbank en NRC Handelsblad. Daarnaast werd een lafhartige aanval afgeslagen van de pedofiele ex-bestuursvoorzitter van de falende Fortis-bank Maurice Lippens. Geen journalist in den lande heeft ooit dergelijke overwinningen op zijn naam kunnen schrijven in dienst van het vrije woord -en daarvoor werkelijk nul komma nul credit gekregen! Nog geen twee minuten in Met Het Oog op Morgen werd uw webmaster toebedeeld om de wereld kond te doen van zijn zegetocht langs de corrupte instituties! Maar daar gaan we, op naar nieuwe scalpen en verse buit:

1. In een civiele procedure heeft uw webmaster de Raad voor de Rechtspraak aansprakelijk gesteld voor de schade (75.000 Euro) die hem is toegebracht door de corrupte en meinedige ex-rechter Hans Westenberg die te kwader trouw een bodemprocedure tegen hem is begonnen louter en alleen met als doel zijn eigen corrupte handelen aan het zicht te onttrekken. Tegen Westenberg loopt inmiddels een strafrechterlijk onderzoek. De Raad voor de Rechtspraak heeft deze procedure voor Westenberg betaald. De stand van zaken is thans dat de Raad elke aanspakelijkheid heeft afgewezen. Volgende week gaat er opnieuw een brief uit naar de Raad. Levert die geen bevredigend antwoord op zal de zaak voorkomen. Dit zal dan voor het eerst zijn in de Nederlandse juridische geschiedenis dat de Raad voor de Rechtspraak voor de rechter wordt gedaagd. Hier meer achtergronden over deze rechtsgang.

2. In de strafzaak die het OM tegen uw webmaster en zijn cameraman is begonnen wegens bekladding van ondermeer het pand van de Raad voor de Rechtspraak is thans een datum bepaald (1 september) waarop de zitting van begin maart zal worden voortgezet. Het is de vraag of die datum mogelijk is gezien mijn verblijf in Azie; aanvankelijk had het OM de zaak willen voortzetten nog voor mijn vertrek eind april maar dat is er blijkbaar niet meer van gekomen. Wellicht gaan we nu om uitstel verzoeken tot begin december. Van belang is dat het SP-kamerlid Jan de Wit dan zal worden gehoord als getuige inzake een ander onderdeel van de tenlastelegging: de vermeende ‘ordevestoring’ tijdens de onderzoekscommissie-Kredietcrisis bij de ondervraging van Nout Wellink [watch video]. Hier meer over deze -opnieuw unieke- rechtsgang waarin voor het eerst in de Nederlandse juridische geschiedenis zal worden gesproken ove rgremia als de Bilderberg Conferentie en de Trilateral Commission.

paradijs.jpg3. De Telegraaf heeft uw webmaster gedagvaard omdat die laatste zich bij herhaling uitgeeft als journalist ‘van De Telegraaf‘ terwijl hij dat niet is. Lees hier Dagvaarding kg DEF de dagvaarding van Wakker Nederland. Deze zitting voor de voorzieningenrechter is thans bepaald op 16 juni. Ook deze rechtsgang -het wordt eentonig- is [backgrounds] uniek: nog nooit eerder heeft een krant voor de rechter gevorderd dat een journalist zich niet meer mag uitgeven als werkend voor die krant. Een beetje raar is het wel natuulijk deze move van Wakker Nederland: stel dat een speler van Ajax steeds roept dat hij uitkomt voor De IJsselmeervogels en dat die club de speler dan voor de rechter sleept omdat deze ‘schade zou berokkenen’ aan de ‘goede naam en faam’ van de amateurclub! Daar komt dan nog eens bij dat De IJsselmeervogels een prima en jofele club is terwijl De Telegraaf nu juist een criminele organisatie bij uitstek is die de eigen kolommen misbruikt om onschuldige Nederlanders kapot te maken en criminele kinderverkrachters te beschermen, to name but a few wandaden van Wakker Nederland. Lees hier hoe De Telegraaf uw webmaster in het verleden heeft menen te kunnen behandelen.  Kern van mijn verdediging zal zijn dat de -vermeende- onrechtmatigheid van het mij uitgeven als werkend voor De Telegraaf in geen enkele verhouding staat tot de misstanden die ik daarmee aan de kaak kan stellen, ondermeer via het podium dat ik verkrijg vanuit het KG dat de krant tegen mij aanspant. Deze leer is in rechte zeer gebruikelijk en wordt wel de ‘leer van Schuyt‘ genoemd naar de eminente jurist Kees Schuyt. De kern is dat ik een zogeheten ‘overtuigingsdader’ ben die zich beroept op ‘overmacht en drang’ waardoor en geen sprake kan zijn van een ‘materiele wederrechterlijkheid’. (meer bij Remmelink en Hazewinkel-Suringa 1996; zie ondermeer NJ 1973, 264). Op de zitting zal ik dit alles natuurlijk verder uitwerken en ook getuigen oproepen die kunnen verklaren over de willens en wetens nieuwsmanipulaties door De Telegraaf ten dienste van misdadige en zelfs ook gewelddadige krachten en partijen. To be continued!

Print Friendly, PDF & Email
Share