web analytics

OVER YOUTUBE, JEWTUBE EN TRUTUBE

DE CENSUUR-STROP VAN DE NWO WORDT STRAKKER EN STRAKKER AANGETROKKEN * ADVOCATEN VAN JORIS DEMMINK CONTROLEREN GOOGLE NEDERLAND * STEEDS MEER WAARHEIDS-VIDEO’S GEBAND VAN YOUTUBE * STEUN TRUTUBE MET ONDERMEER VEEL DOOR JEWTUBE GEBAND MATERIAAL OVER DE HOLOCAUST

DEBRAUWTOREN
De toren van De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. In deze burcht van Satan wordt de totale machtsovername door de pedofielen en de criminele bankiers in de steigers gezet. Cruciaal hiertoe is het afschaffen van de vrijheid van meningsuiting. Precies daaraan werken de ’topjuristen’ van De Brauw thans full-time

Wat zegt het dat de laatste tijd steeds meer filmpjes van YouTube worden verwijderd die de mainstream-lezing over de Holocaust ter discussie stellen? Mede als reactie hierop is er nu Trutube. En aldus zien we dat de Infowar weer een nieuwe fase ingaat. Eerder constateerden we reeds de komst van blacklists van ‘verboden websites’. Het alarmerende is dat de hele operatie ‘dood aan de vrijheid van meningsuiting’ wordt aangestuurd vanuit de pompeuze toren van De Brauw Blackstone Westbroek, het advocatenkantoor van de elite-pedofielen en Joris Demmink. Het kantoor probeert zijn bijstand en adviezen aan Google Nederland zo veel mogelijk geheim te houden, maar -hahaha, dankij datzelfde Google- is dat helaas niet mogelijk. Hier het bewijs. Binnenkort zullen de advocaten van De Brauw wel met een verbod komen op video’s over pedofilie op YouTube. Dat dan als eerste stap op weg naar een wettelijk verbod op het beschuldigen van mensen van kindermisbruik, net als er eerder in allerlei landen een verbod kwam op de ontkenning van de Holocaust. Nooit zal ik de woorden vergeten van Gerard Spong toen ik nog met hem omging: bij een toename van blue collar crime worden de straffen verhoogd, maar bij een toename van white collar crime worden de wetten veranderd. We zien precies dat nu dagelijks gebeuren.

Print Friendly, PDF & Email
Share