web analytics

OUTLINE VAN HET BART MOS-TRIBUNAAL

OVER VIJF UUR GAAT HET BEGINNEN OP HET AMSTERDAMSE GERECHTSHOF ACHTER HET CS: VOOR HET EERST IN DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE JOURNALISTIEK STAAT EEN REPORTER VAN DE TELEGRAAF ONDER EDE. KOMT DAT ZIEN!

1. Hoe heb je Micha Kat leren kennen?

2. Hoe verliep de samenwerking tussen De Telegraaf en Micha? En tussen jou en Micha?

3. Waarom werd Micha vlak voor zijn vertrek naar Bangkok in 2008 opeens ontslagen?

4. Waarom weigerde de hoofdredactie Micha een verklaring te geven hiervoor [VIDEO]? Wat is jouw oordeel over deze handelswijze van De Telegraaf?

5. Uit het feit dat De Telegraaf Micha aannam, blijkt dat er tevredenheid bestond over zijn werk? (zie HP/de Tijd)

6. Hoe staat men bij De Telegraaf ten opzichte van Chipshol/de familie Poot?

7. Schets de totstandkoming van het artikel Voorzitter klokkenluiders met de dood bedreigd van 28 sept. 2010 [PROD. 1]

8. Wat waren jouw bronnen voor de stelling dat de dreiging afkomstig was ‘uit het criminele milieu’? Wat bedoelde je met ‘het criminele milieu’?

9. Hoe is het mogelijk dat er 4 dagen voor jouw publicatie een advertentie in de media verscheen van Chipshol ‘Klokkenluider me de dood bedreigd via Justitie’? Hoe verklaar je het verschil tussen ‘het criminele milieu’ en ‘justitie’? [PROD. 2]

10. Stond je in de tijd van die publicatie in contact met Chipshol en Micha?

11. Had jij tegen Chipshol en Micha gezegd dat je in het betreffende stuk naar waarheid zou berichten, dus dat de bedreiging afkomstig was ‘van Justitie’ zelf?

12. Waarom schreef je in plaats daarvan ‘uit het criminele milieu’?

13. Wat waren volgens jou de redenen van de bedreigingen aan klokkenluider De Wit? Wist je dat De Wit medewerking verleende aan het boek De Demmink Doofpot van Jan Poot?

14. Wat is er precies gewisseld in het telefoongesprek tussen jou en Micha na jouw publicatie? Waaruit bestond volgens jou de ‘doodsbedreiging’? Wat deed je direct na de ‘doodsbedreiging’?

15. Waarom heb je direct gekozen voor aangifte terwijl je Micha goed kende en met hem heb samengewerkt?

16. Waarom heb je bij het doen van aangifte de ‘excuus-mail’ van Micha d.d. 29 sept. 2010 genegeerd? Was je van mening dat ook na die email de ‘dodelijke dreiging’ voor jou bleef bestaan? [PROD. 3]

17. Handelde je bij het doen van de aangifte mede op instigatie van De Telegraaf? [zie telefoontaps Sparrow waarin deze meldt dat De Telegraaf aangifte heeft gedaan] [PROD. 4]

18. Ben jij de auteur met Joost de Haas van de publicaties uit 2007 over de pedonetwerken? [PROD. 5]

19. Is in die stukken een grote rol weggelegd voor Joris Demmink?

20. Waarom hield De Telegraaf na die stukken op over Demmink te publiceren en ging het precies het tegendeel beweren, dat Demmink onschuldig is?

21. Toen de zaak-Demmink in 2010 weer op jouw bureau belandde via Gerrit de Wit en het boek De Demmink Doofpot, waarom greep je toen niet terug op je eerdere onderzoek uit 2007?

22. Heeft Micha je los van die ene ‘doodsbedreiging’ ooit op andere momenten met de dood bedreigd?

23. Je beschuldigt Micha steeds van ‘stalking’. Kun je precies aangeven waaraan Micha zich volgens jou schuldig maakt?

24. Over jouw aangifte: was/ben je zelf serieus van mening dat Micha voor jou een dodelijk risico vormde?

25. Waarom verzon je bij je aangifte dat de ‘doodsbedreiging’ plaatsvond in het bijzijn van je kinderen en dat ik ‘over de speaker binnenkwam’ in jouw auto?

26. Hoe kwam de rectificatie hierover in NRC Handelsblad van 28 oktober 2010 tot stand? [PROD.6]

27. Schets de samenwerking tussen De Telegraaf en Justitie. (John van den Heuvel, Jolande van der Graaf). Telegraaf werkt ook samen met Defensie [onze helden]. [PROD. 7]

28. Wat is jou bekend over de heer Kees Lunshof en zijn relatie tot Joris Demmink?

29. Bestaat er enige relatie tussen het ontslag van Micha in 2008 bij De Telegraaf en de heer Lunshof? [zie HP/de Tijd 13 oktober 2011]

30. Heb je ooit rekening gehouden met de mogelijkheid dat het ontslag van Micha te maken zou kunnen hebben met het beschermen van de reputatie van de heer Lunshof?

31. Is het beschadigen/demoniseren van Micha in het belang van De Telegraaf?

32. Waarom schreef je over Micha terwijl je persoonlijk belanghebbende bent bij zijn demonisering? [artikel 7 feb 2012: Bekladder Micha K. veroordeeld] Is dat in lijn met journalistieke onafhankelijkheid? [PROD. 8]

33. De opnames van de ‘doodsbedreiging’: hoe kwamen deze tot stand? Waarom waren er in eerste aanleg geen opnames? Waarom zijn ze niet volledig? [Eerst verklaarde je in de auto te hebben gezeten: hoe kan het gesprek daar zijn opgenomen; HP/de Tijd 13 oktober 2011]? [PROD. 9]

34. Nu Demmink officieel verdachte is, waarom pakt De Telegraaf de draad van 2007 niet weer op en bericht a charge over de affaire zoals destijds?

35. Hoe kwam de veroordeling van Micha in eerste aanleg tot stand? Waarom was hij niet aanwezig en voerde hij geen verdediging?

36. Waarom berichtte De Telegraaf niet over deze veroordeling -waar nota bene een eigen journalist bij betrokken was- maar wel over andere zaken van Micha?

37. Waarom berichtte De Telegraaf niet over de vrijspraak van Micha inzake de ‘doodsbedreiging’ van advocaat Jan Vlug nu de krant zo veel interesse aan de dag legt voor Micha Kat?

38. Je antwoorde op een email van mevr. Y. Hoekema van 4 juni 2013: Blijkbaar lees je je eigen krant niet eens kritisch, dit stuk van dr. Smalhout komt verdomd dicht bij de waarheid en dan hebben we het nog niet eens gehad over alle pedo-activiteiten op hoog niveau, die elkaar chanteren. Bel eens met Wicher Wedzinga, ex-rechter en niet voor niets natuurlijk! In dit land word je gestraft voor de waarheid en gepromoveerd voor vuile vieze streken, die het daglicht niet verdragen kunnen. Ga verdorie 6 juni naar Watford en doe je journalistieke werk, bij de bilderbergjes die onze hele wereld naar de kloten helpen. Wanneer dringt het nu eens door, denk niet aan je baan of die kuteuro’s maar denk aan je kinderen en straks je kleinkinderen! Met de volgende woorden: Dank voor je waarschuwing. Maar ik trek mijn eigen plan voor mijn eigen publicaties. Daarbij laat ik mij dus niet afleiden door mensen zoals jij. En al helemaal niet door mensen die mij bedreigen. Waaruit bestond in dit geval volgens jou de bedreiging van mevr. Hoekema? [PROD. 10]

39. Terug naar de doodsbedreiging aan Gerrit de Wit. Je schreef: De Wit heeft het bestaan van de doodsbedreiging te horen gekregen van een officier van justitie in Breda. Was jij bekend met de zeer speciale relatie tussen Joris Demmink en de hoofdofficier te Breda, Hugo Hillenaar?

40. Wat weet jij van de reputatie van Hugo Hillenaar en van zijn betrokkenheid bij de affaire-Demmink? [PROD. 11]

hillenaar2

41. Waarom koos je er desalniettemin voor Hillenaar en Justitie te sparen in je artikel zelfs ook nadat je had toegezegd naar waarheid te zullen berichten?

42. Bericht jouw krant thans naar waarheid over de zaak-Demmink?

43. Wat is jou bekend over het bureau van Jeroen Sparrow en de relatie van hun met De Telegraaf? [PROD. 12]

44. Wat was de journalistieke approach van De Telegraaf in de affaires Westenberg en Kalbfleisch? Hoe schat jij in dat Jeroen Sparrow Jules Paradijs uitnodigde een broodje te komen eten met Pieter Kalbfleisch? Is dat een normale gang van zaken bij De Telegraaf?

45. Wat is jou bekend over de rol van Micha Kat in de genoemde affaires Westenberg en Kalbfleisch?

46. Hoe zou jij thans de situatie beschrijven van TMG in de markt en de perspectieven voor het concern en De Telegraaf? Hoe heeft de koers van het aandeel zich de laatste maanden ontwikkeld?

47. Heeft dit consequenties voor de wijze waarop TMG omgaat met bedreigingen?

48. Is De Telegraaf door sterk verslechterende omstandigheden gedwongen tot het sluiten van deals met derden die de journalistieke onafhankelijkheid aantasten? Waarom dan de deal met Defensie?

49. Vind jij dat deze affaire uit de hand is gelopen?

50. Zo ja, wat zijn daarvan dan in jouw ogen de oorzaken?

Print Friendly, PDF & Email
Share