web analytics

Oranje, it’s time to go!

beatrix.jpgKoninklijk huis heeft na bijna 30 jaar Beatrix elk moreel gezag verloren * Reeds affaire-De Roy van Zuydewijn zou moeten leiden tot einde van de monarchie

We gaan hier echt niet beweren dat het KH schuldig is aan de massaslachting in Apeldoorn. Dat zou te ver gaan. Maar we constateren wel dat het hele ‘onderzoek’ naar de aanslag reeds na enkele dagen zoveel incompetentie en waanzin in zich samenbalt -waarvoor maar een enkele verklaring is: het gaat om Oranje!- dat ons land reeds alleen om die reden zo snel mogelijk van de gesel der Oranje-monarchie verlost moet worden. Huiveringwekkende amateur-beelden van de gebeurtenissen versterken deze wens eens te meer: na deze horrorfilm is er geen plaats meer voor dit soort ‘provocaties’ van het volk door dit type van ‘boven ons gestelden’.  Oranje heeft zich onder Beatrix ontwikkeld tot een arrogante en geldverslindende terreur-machine die niet aarzelt onschuldige burgers kapot te maken en heeft bijgevolg elk moreel gezag verspeeld. In feite zouden (leden van) het KH daarvoor strafrechterlijk moeten worden vervolgd maar dat zit er niet meer in: de wet geldt immers al jaren en jaren niet meer voor leden van het KH. Dat is natuurlijk allemaal begonnen met Bernhard en zijn steekpenningen. Ken je die nog van Maxima en de ‘slager uit Wassenaar?’ Maar nu even terug naar het onderzoek naar ‘Apeldoorn’ dat niet op een normale wijze kan plaatsvinden omdat ‘de belangen te groot zijn’. Twee zaken springen op dit moment met name in het oog:

*De -waarschijnlijke- leugen van het OM over de ‘verklaring van Karst Tates’. Dit is allemaal nu niet meer controleerbaar, maar de kans dat Tates in zijn wrak nog in staat was te verklaren dat hij van plan is geweest een aanslag te plegen, moet toch wel bijzonder klein worden geacht. Dat we hier te maken hebben met een typische OM-falsificatie wordt nog weer waarschijnlijker door de absurde antwoorden van hoofdofficier Goossens op vragen hierover op de avond-persconferentie op 30 april. Over deze kwestie zou duidelijkheid kunnen komen via een (medische) analyse van de foto’s van Tates in het wrak. Maar die komt er natuurlijk niet.

*De berichten over kogelgaten in de Suzuki en de verwijdering van foto’s waarop deze kogelgaten te zien zouden zijn. We kregen deze melding binnen van een bezoeker van deze website:

Micha, t.a.v. de aanslag in Apeldoorn worden feiten onder de mat gemoffeld.
Ik heb hierover op de site van Elsevier commentaar geleverd, maar dat is
inmiddels verwijderd. Ik heb ook reacties gezien op mijn commentaar en die zijn
ook verwijderd.
Hier is de essentie van wat ik heb geschreven.
Mijn bijdrage van 1 mei 2009 22:05 hier, en mijn ongeveer dezelfde bijdrage van
1 mei 2009 22:21 bij het artikel van Gerlof Leistra “Aanslag Apeldoorn lijkt
op ‘suicide by cop’” zijn inderdaad weggehaald. Dit is tekenend voor de
“onafhankelijkheid en objectiviteit” van de Nederlandse media. Hier volgt
alsnog de essentie van mijn bijdrage.
Niemand rept over de kogelgaten in de auto waarmee de aanslag op Koninginnedag
is gepleegd. Op GeenStijl stond gisteren een foto waarop die kogelgaten
duidelijk te zien waren. Vervolgens is GeenStijl vandaag blijkbaar bevolen om
die foto te verwijderen.
Ik heb echter nog een kopie van die foto in mijn bezit, maar ook op
onderstaande site kan die foto alsnog worden bewonderd.
http://multimedia.ekstrabladet.dk/eb/archive/00432/Holland_14_jpgNY_432540m.jpg
Is de dader dan inderdaad onder vuur genomen door politie of anderen?

Wie hier meer van weet wordt verzocht zich te melden! De link in bovenstaande posting werkt trouwens niet. Opgemerkt zij wel dat ook anderen hebben verklaard geweerschoten te hebben gehoord voor de ‘inslag’ van de Suzuki op ‘de Naald’.

Een derde punt van key interest is onderzoek -zie 9/11- naar ‘hulp van buitenaf’, bijvoorbeeld in de vorm van medeplichtigen die versperringen zouden hebben opgeruimd of ervoor hebben gezorgd dat Suzuki en Oranjemobiel op hetzelfde moment bij ‘de Naald’ zouden zijn. Een voorspelling: net als bij 9/11 komt dergelijk onderzoek er ook in deze zaak niet. Maar het punt dat we hic et nunc willen maken is dat het corrupte OM reeds nu -waarschijnlijk bewust- een puinhoop van het onderzoek maakt louter en alleen omdat het KH betrokken is. Opnieuw een stuitend voorbeeld van klassenjustitie en een sterk argument voor de afschaffing van de monarchie. We zagen het OM in andere geruchtmakende zaken -Joran van der Sloot, Deventer moordzaak- ook welbewust het onderzoek manipuleren om bepaalde partijen in bescherming te nemen. Welke partij in dit geval dan in bescherming zou moeten worden genomen, dat weten we (nog) niet en doet ook (nog) niet ter zake: we constaren hier slechts dat er sprake is van een bekend patroon waarin alles beter is dan het blootleggen van de waarheid.

Dat werkelijk niemand een koningsschap van PWA ziet zitten en dat -mocht de poppenkast onverhoopt niet worden afgeschaft- de problemen rond en kosten van beveiliging niet meer te behappen zullen zijn: dat zijn hier niet eens de belangrijkste argumenten om het hele koningshuis op gardening leave te sturen. Waar het meer om gaat is dat Oranje onder Beatrix elk moreel gezag heeft verloren en daardoor mede verantwoordelijk is voor het verval van normen en waarden in onze samenleving. Tegen zoveel normloosheid als dat van de Oranjes (zie in dit licht ook de recente onthulling over Juliana) valt zelfs door Jan Peter Balkenende niet meer op te vechten!

Het KH laat familieleden de belasting ‘ontwijken’: fnuikend voor de fiscale moraal van ons volk

Het KH associeert zich met het liefje van onze eigen Nederlandse Al Capone Bruinsma: zware criminaliteit wordt impliciet ‘goedgekeurd’

Het KH associeert zich via Maxima met het bewind-Videla waarmee impliciet goedkeuring wordt gegeven aan dergelijke repressieve dictaturen: hoe zit het nu met dat huis dat Maxima’s ouders zouden hebben gekocht in Nederland?

Het KH maakt de totaal onschuldige Edwin de Roy van Zuydewijk kapot: er wordt niet teruggedeinsd voor terreur en machtsmisbruik

Het KH slurpt meer belastinggeld op dan alle andere Europese monarchieen samen: moet al deze normloosheid nog uit publieke middelen worden gefinacierd ook?

Het KH houdt politiek Den Haag in een ijzeren en wurgende machtsgreep die ook nog eens ongrondwettig is: Beatrix speelde via Felix Rhodius en Joris Demmink een (grote) rol bij het bestrijden van Pim Fortyun

Het KH werkt via het prominente lidmaatschap van Beatrix aan de Bilderberg-groep actief mee aan de implementatie van de NWO waarmee de belangen van het Nederlandse volk niet worden gediend

Het KH voorkomt dat pedofielen als Joris Demmink en Frits Salomonson voor de rechter worden gebracht en zorgt aldus voor een rechtvaardiging van klassenjustitie

Het KH zorgt voor een klimaat van angst en zelfcensuur binnen de media en is aldus vernietigend voor de persvrijheid in ons land: via diezelfde Felix Rhodius werd De Telegraaf ingezet om De Roy verder te slopen.

Is er een andere uitweg uit deze crisis mogelijk dan het opdoeken van het Oranje-circus? Reeds het feit dat geen enkele politicus van geen enkele partij en geen enkel medium van geen enkele uitgeverij dit durft te poneren is een onomstotelijk bewijs voor de wurgende machtsgreep van Oranje en het sterkste argument het koningshuis per direct af te schaffen! De ‘leden’ mogen hun eigen geld gaan verdienen en sollicitatiebrieven gaan schrijven! Mabel kan in een coffeeshop gaan werken! Laurentien wordt schooljuf! Koninginnedag kan dan op 30 april gewoon worden gevierd, als een monument voor wat eens was.

Print Friendly, PDF & Email
Share