web analytics

ORANJE BEROEPT ZICH OP EVRM

beaclausHet Koninklijk Huis gaat zich morgen verweren met een beroep op… HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (EVRM)! * Eerdere uitspraak leert echter dat Oranje lid op de neus zou moeten krijgen * Landsadvocaat van Mediabestrijding Boukema verliest alle zaken, maar hoe lang nog? * Bovenstaande foto mocht blijkbaar wel maar vakantiekiejes niet

In hun niet aflatende kruistocht tegen de media en de vrijheid van nieuwsgaring -een kernwaarde in elke democratie- doet het Koninklijk Huis morgen voor de Amsterdamse KG-rechter in de zaak tegen AP een beroep op het EVRM. Dat blijkt uit een schrijven van de heer Chris Breedveld van de RVD aan het dagblad Trouw. Breedveld: onze acties kennen een basis in internationale verdragen. En niet de minste, zoals het verdrag waarin de rechten van het kind zijn geregeld en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Hiermee maakt Oranje zich schuldig aan misbruik van deze internationale verdragen op een perverse manier: ze zijn immers juist bedoeld om de ‘zwakkere’ te beschermen tegen machtmisbruik door overheden cq. staat(sorganen) en juist precies niet om een ‘wapen’ te vormen ten dienste van de elite teneinde hun macht te vergoten en controle op hun handelen te verminderen! De ultieme schadelijkheid en verderfelijkheid van onze monarchie die dus zelfs in staat blijkt cruciale internationale verdragen te willen misbruiken en verkrachten ten eigen bate is hiermee toch wel afdoende aangetoond! Komt dat zien morgen op de rechtbank in Amsterdam! Interessant is dat een eerdere uitspraak laat zien dat overheden precies om de genoemde reden geen beroep kunnen doen op het EVRM!

boukemaVorig jaar noemde een makelaar de provincie Limburg ‘corrupt’. Onder leiding van de landsadvocaat (weer Henk Jan Boukema van Pels Rijcken, de man die we morgen waarschijnlijk ook zullen zien blunder schitteren) toog de provincie hierop naar de rechter met een beroep op art. 8 EVRM ter bescherming van de ‘eer en goede naam’ van de provincie. Volgens Boukema zou art. 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting) hiervoor moeten wijken. De rechtbank Roermond veegde deze redenering van de landsadvocaat echter van tafel juist door te stellen dat overheden geen beroep kunnen doen op verdragen die juist zijn bedoeld om de burger tegen diezelfde overheid te beschermen! Advocaat Matthijs Kaaks -die ook optreedt voor uw webmaster in de zaak-Westenberg- verwoordde het in het Financieele Dagblad aldus: [een dergelijk beroep op het EVRM] leidt tot de absurde anomalie van een overheid die zich tegenover een burger beroept op grondrechten die juist aan die burgers zijn gegeven ter bescherming tegen diezelfde overheid.

Intussen kunnen we meer en meer vraagtekens plaatsen bij het optreden van landsadvocaat Boukema, de grote gesel van de persvrijheid in ons land van het kantoor dat keer op keer laat zien over geen enkel moreel besef te beschikken, laat staan daat het de leugen nog kan onderscheiden van de waarheid. Je  zou het aldus kunnen stellen: overheden -waaronder ook het koningshuis- gaan zich te buiten aan steeds schandelijker gedragingen waardoor het voor hen dus ook steeds belangrijker wordt de pers kallt te stellen om exposure te voorkomen. Iemand als Boukema laat zich voor dit smerige werk gebruiken dat hij bovendien verricht op kosten van de belastingbetaler in wiens directe belang het nu juist is dat de pers de overheden wel controleert! Het is briljant! De burger betaalt zelf voor de verkrachting van zijn eigen grondrechten! Boukema brengt voor zijn diensten rond de 400 euro per uur in rekening en heeft in de zaak-Westenberg al meer dan 2 ton opgestreken waarbij hij niets heeft bereikt, integendeel zijn client onvoorstelbare schade heeft toegebracht! De vraag is nu: durft de Amsterdamse president het aan de blunderende Boukema opnieuw het bos in te sturen? Of zal hij zwichten voor Oranje en de belangen van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn? Komt dat zien! Morgen in Amsterdam! Onze rechtstaat staat opnieuw op het spel!

beaclausTenslotte. Deze foto’s, de ‘primeur’ van de relatie tussenbeaclaus2 Beatrix en Claus, mochten wel gewoon worden gepubliceerd terwijl die natuurlijk een oneindig veel grotere schending van de privacy oplevert dan de ‘Argentijnse vakantiekiekjes’ van AP. Maar ja, die publikatie was onderdeel van een uitgekiende media-spin van Oranje…..

Print Friendly, PDF & Email
Share