web analytics

ORANJE BEREIDT HORROR-STAATSGREEP VOOR

BREAKING: IN DE OPMAAT NAAR ‘KONINGSDAG’ WORDT DE HYSTERIE ROND HET KONINGSHUIS OPGEVOERD TOT ONGEKENDE HOOGTEN * DE STAAT ZET ALLES OP ALLES OM WEER EEN ‘KARST TATES’ UIT TE LOKKEN WAAROP DAN WEER NIEUWE HORROR-MAATREGELEN KUNNEN VOLGEN * PETER R. DE VRIES INGEHUURD VOOR KLOPJACHT OP DE ‘BEKLADDERS VAN DE RIJP‘? * MAXIMA DOOR ORANJE-SPINDOCTORS ‘NEERGEZET’ ALS ‘NORMALE VROUW’ DIE OOK ‘ZONDER BENZINE’ KAN KOMEN TE STAAN

EXTRA: MARTIJN ALBERDA EN ALEXANDRA HEYDEBREE TOT ZWIJGEN GEBRACHT DOOR BAYBASIN VANUIT DE GEVANGENIS IN VEENHUIZEN

portret_rijp_willem_alexander2
Het ‘portret’ van de koning blijkt te zijn ‘besmeurd’ met het ‘stroperige carbolineum’ dat ‘helemaal in de straatstenen blijkt te zijn getrokken’. Onder leiding van Peter R. de Vries (we zien hier zijn zoon Royce schoonmaken) is thans een klopjacht geopend op de ‘vandalen’.

Stap voor stap gaan we in de richting van de meest weerzinwekkende dictaturen uit de wereldgeschiedenis. Zoals het China van Mao waar je als je bijvoorbeeld door de schaduw van een beeld van Mao liep zonder een knieval te maken kon worden opgepakt door de ‘Rode Brigades’ om te worden afgevoerd naar een concentratiekamp. Of het Rusland onder Stalin waar verklikkers aan de eettafel probeerden je kritische uitspraken te ontlokken op grond waarvan je kon worden afgevoerd naar de Goelag. Zo zal het in Nederland ook gaan, bijvoorbeeld met mensen die hun hond laten poepen op een van de straat-portretten van Koning Willem zoals dat van De Rijp dat werd ‘beklad’ door ‘vandalen’, aldus de Pedigraaf. Ook zullen we binnenkort kennis maken met de geheime Oranje-Gestapo die zich op uitgaans-avonden onder het volk mengt om argeloze burgers Oranje-vijandige uitspraken te ontlokken waarna ze kunnen worden afgevoerd naar de Oranje-Gulag op Schiermonnikoog. Dat is de sfeer die, onder aanvoering van de hysterische criminelen van De Telegraaf, wordt gecreeerd in de opmaat naar de eerste Koningsdag. Oranje is op oorlogspad en dat zullen we weten. Overal worden de burgers die nergens over mogen meepraten ‘portretten’ en ‘plastieken’ opgedrongen van de adelijke belastingontduikers die vervolgens niet mogen worden ‘ontheiligd’ dan wel ‘geschonden’ door fluimen of stukjes papier. Achter elk beeld is een Gestapo-agent verstopt die ‘controleert’ of de burgers de koninklijke beelden wel ‘waardig’ behandelen. Maar waar de Monarchie natuurlijk het meest op hoopt, is dat de weerstanden die willens en wetens worden opgeroepen zullen leiden tot een nieuwe ‘Karst Tates’, een 9-11 voor de Monarchie op grond waarvan royal law kan worden afgekondigd zodat de Oranje-squads onder aanvoering van Hoofd Staatspolitie Peter R. de Vries elke burger kunnen arresteren, neerschieten, martelen en verkrachten die ze maar willen! Op naar Koningsdag 2014!

Print Friendly, PDF & Email
Share